aktualności

Projektowanie CAD w chmurze? Czy to ma sens?

Obecnie, coraz więcej rozwiązań CAD jest dostępnych online, w chmurze. McKinsey, firma specjalizującej się w doradztwie w zakresie zarządzania strategicznego, przewiduje że w przeciągu najbliższych pięciu lat, chmurowe oprogramowanie do projektowania będzie stanowiło 20% całego rynku CAD. Nie tylko perspektywy rozwoju są obiecujące – stan obecnie dostępnych rozwiązań jest atrakcyjny dla użytkowników. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, 70% profesjonalnych użytkowników programów CAD w chmurze uważa, że rozwiązania te spełniają ich wymagania procesów projektowych i nowoczesnych schematów pracy (ang. workflows). W niniejszym wpisie chcielibyśmy wprowadzić Państwa w temat projektowania CAD w chmurze, zalet jakie z niego płyną oraz wskazać konkretne rozwiązania dostępne w ramach platformy 3DEXPERIENCE.

Projektowanie CAD w chmurze – na czym polega?

W porównaniu do tradycyjnych rozwiązań CAD, instalowanych na poszczególnych stanowiskach, rozwiązania chmurowe CAD wyróżniają się w dwóch aspektach: wykorzystywanej mocy obliczeniowej oraz sposobem przechowywania danych. Korzystając z oprogramowania CAD w chmurze, wykorzystujemy moc obliczeniową chmury zamiast mocy obliczeniowej urządzenia. Umożliwia to projektowanie z wykorzystaniem praktycznie każdego urządzenia, która zapewnia dostęp do platformy (chmury). Drugim istotnym aspektem, który wyróżnia projektowanie CAD w chmurze jest sposób przechowywania danych. W przeciwieństwie do tradycyjnych programów CAD, gdzie dane przechowywyane są lokalnie, bądź też na firmowym serwerze, korzystając z programów CAD w chmurze, dane również przechowywane są w chmurze. Pełni ona nie tylko miejsce przestrzeni magazynowej ale przede wszystkim rolę systemu PLM (ang. Product Lifecycle Managment). Skutkuje to nie tylko ograniczeniem kosztów związanych z utrzymaniem serwerów, ale co ważniejsze usprawnia to proces zarządzania produktem i współpracę poszczególnych działów w firmie.

Schemat pracy
Rys. 1 Schemat pracy z wykorzystaniem oprogramowania CAD w chmurze (CAD-in-the-Cloud).

Rodzaje programów CAD w chmurze

Analizując dostępne programy CAD chmurowe, można wyróżnić dwa typy rozwiązań: CAD-on-the-Cloud oraz CAD-in-the-Cloud.

1. CAD-on-the-Cloud

Pierwsze z nich (CAD-on-the-Cloud) polega na osadzeniu w chmurze rozwiązania desktopowego, dobrze już znanego użytkownikom, takiego jak np. SOLIDWORKS. Pozwala to na zachowanie tej samej funkcjonalności, jaką oferuje rozwiązanie desktopowe, przy możliwościach zarzadzania plikami oraz przechowywania danych jakie oferują chmury. Konsekwencją ulepszonych możliwości współpracy jest konieczność posiadania dostępu do Internetu. Część rozwiązań CAD-on-the-Cloud działa również jako rozwiązania zdalne – użytkownik łączy się z aplikacją poprzez przeglądarkę lub klienta zdalnego, zamiast korzystać z programu na swoim komputerze. Pozwala to na pracę w programie praktycznie na każdym rodzaju sprzętu – wymagania sprzętowe przestają mieć jakiekolwiek znaczenie!

2. CAD-in-the-Cloud

Drugi rodzaj rozwiązań CAD chmurowych – CAD-in-the-Cloud – bazuje na nowych aplikacjach, zamiast na przenoszeniu znanych rozwiązań do chmury. Stworzenie nowych aplikacji otwiera nowe możliwości w sposobie prowadzenie projektu oraz współpracy pomiędzy poszczególnymi działami w firmie. Jest to cały system połączonych aplikacji (np. xShape, xDesign oraz xGenerative Design obecne na platformie 3DEXPERIENCE), które w odróżnieniu od bardzo zaawansowanych ale również bardzo złożonych i skomplikowanych rozwiązań desktopowych umożliwiają efektywną pracę nad konkretnym aspektem produktu przy niewielkim procesie wdrożenia użytkownika. Podział złożonego oprogramowania CAD na mniejsze moduły ułatwia również podział pracy w obrębie zespołu. Oprogramowanie typu CAD-in-the-Cloud działa również w myśl zasady „zapłać i działaj” – nie wymaga ono instalacji oraz konfiguracji, wystarczy tylko dostęp do Internetu i przeglądarka internetowa. Podobnie jak poprzedni typ oprogramowania (CAD-on-the-Cloud) użytkownik korzysta z ulepszonych możliwości zarzadzania plikami oraz przechowania danych jakie oferują chmury.

Jeśli chodzi o wady tego rozwiązania (bo przecież nic nie jest bez wad 😊), można spotkać komentarze pewnej części konstruktorów o ograniczonej funkcjonalności rozwiązań CAD-in-the-Cloud. Wieloletni użytkownicy rozwiązań stacjonarnych takich jak SOLIDWORKS czy CATIA V5, zwracają uwagę na braki w możliwościach do której przywykli przez wiele lat pracy. Jest to konsekwencja głównie dwóch czynników. Pierwszym z nich jest rozdzielenie całych programów na mniejsze dedykowane do konkretnych rozwiązań moduły. Nowe środowisko, a czasem niepoprawnie wykonane wdrożenie do środowiska chmurowego, powoduje że konstruktorzy nie są świadomi możliwości nowych aplikacji. Drugim powodem jest nowość tych rozwiązań – aplikacje chmurowe są tworzone cały czas, w związku z czym pewne funkcjonalności są wdrażane stopniowo. Jednak warto mieć na uwadze że rozwiązania CAD-in-the-Cloud bardzo szybko gonią rozwiązania desktopowe!

Co zyskasz projektując w chmurze?

projektowanie w chmurze

Wiedząc na czym polegają rozwiązania chmurowe, pora skupić się na ich zaletach oraz tym co zyska firma na wprowadzeniu tej klasy rozwiązań. Korzystając z oprogramowania CAD w chmurze zyskujemy:

System zarządzania produktem dla mniejszych firm

O ile większe firmy, aby sprawnie funkcjonować muszą na pewnym etapie wprowadzić system PLM albo przynajmniej PDM, mniejsze firmy, w szczególności na początkowym etapie rozwoju mogą nie mieć budżetu na takie rozwiązania. Korzystając z rozwiązań chmurowych CAD, poza samym oprogramowaniem CAD, firma niejako dostaje w prezencie system PLM, którego wykorzystanie już na wczesnych etapach działania firmy ma kluczowy wpływ na rozwój produktu.

Większa elastyczność pracy projektantów i konstruktorów

Inżynierowie mają dostęp do danych (plików CAD i nie tylko) oraz oprogramowani z praktycznie każdego miejsca – pracując z domu, biura, będąc na spotkaniu u klienta czy w zakładzie produkcyjnym. Jest to w szczególności istotne w obecnym świecie gdzie praca zdalna lub hybrydowa jest praktycznie standardem; konsekwencją większej elastyczności jest zwiększona produktywność pracowników.

Oszczędność czasu

Aplikacje dostępne w chmurze nie wymagają instalacji i konfiguracji, są dostępne „od ręki”. Kupując rozwiązanie chmurowe nie jest wymagane dostosowanie istniejącej infrastruktury do nowego programu, jednak nie możemy zapominać o konieczności wdrożenia pracowników do pracy w nowym systemie.

Zwiększona współpraca

Każdy kto miał okazję wprowadzać nowy produkt na rynek, wie że większość opóźnień w rozwoju produktu wynika z problemów w komunikacji i współpracy między pracownikami i poszczególnymi działami. Korzystając z oprogramowanie CAD w chmurze automatycznie dostajemy system PLM, który rozwiązuje znaczną część problemów w zakresie współpracy jak pracowanie na różnych wersjach plików, udostępnianie plików CAD osobom spoza działów inżynierskich, itp.

Niższe koszty

Rozwiązania typu CAD-in-the-Cloud nie wymagają kupowania najnowszych wersji oprogramowania oraz potężnych stacji roboczych. Firma musi pokryć koszty subskrypcji, które są dokładnie znane i łatwiejsze do uwzględnienia w planowanym budżecie.

Możliwość redukcji wielkości baz danych

Nie tylko oprogramowanie jest przechowywane w chmurze – dotyczy to również danych. Pozwala to na redukcję infrastruktury serwerowej w firmie co kolejno przekłada się na obniżenie kosztów.

Bezpieczeństwo informacji

Przekazywanie wrażliwych danych do chmury, może pozornie wydawać się niebezpieczne. Jednak firmy posiadające rozwiązania chmurowe, np. Dassault Systemes, są świadome wartości danych ich klientów, przez co poziom zabezpieczeń jest bardzo wysoki, znacząco przewyższający to na co mogą pozwolić sobie ich klienci.

Najnowsza wersja oprogramowania

Chmura jest środowiskiem ciągle rozwijanym i aktualizowanym. Kupując dostęp do niej zawsze dostajemy najnowszą wersję oprogramowania, która wprowadza nowości oraz usuwa błędy występujące w wersjach poprzednich.

Udostępnianie dużych plików poza firmę

Udostępnianie plików w obrębie jednej firmy to jedno z wyzwań, natomiast kolejnym równie wymagającym jest przekazywanie dużych plików do klientów lub podwykonawców. Rozwiązania chmurowe, z natury nastawione na współprace i wymianę danych, mają dedykowane rozwiązania do komunikacji z innymi podmiotami w chmurze a także spoza niej!

Jak wszystko, rozwiązania chmurowe CAD również posiadają wady do których zaliczamy konieczność dostępu do Internetu. Jednak jak można łatwo zauważyć liczba zalet zdecydowanie przewyższa liczbę wad.

Oprogramowanie do projektowania CAD w chmurze – platforma 3DEXPERIENCE

Rozwiązaniem chmurowym dostępnym w portfolio firmy Dassault Systemes, które jako firma SOLIDEXPERT Polska oferujemy, jest platforma 3DEXPERIENCE. Jest to środowisko chmurowe powstałe w 2012, zapewniające dostęp do rozwiązań w zakresie modelowania (SOLDIWORKS, CATIA, GEOVIA oraz BIOVA), symulacji (SIMULIA, DELMIA 3DVIA), zarządzania danymi (3DEXCITE, CENTRIC PLM, ENOVIA) oraz analizy informacji (NETVIBES, MEDIDATA). Spektrum możliwości oferowane przez platformę 3DEXPERIENCE jest znaczne, jednak aby nie wprowadzać zamętu, skupimy się tylko na jednym z jej aspektów, czyli tytułowym CAD w chmurze.

Praca w chmurze opiera się na trochę innych zasadach, które chcąc opisać szczegółowo musielibyśmy przedstawić w wielu artykułach (które przygotowaliśmy i ciągle przygotowujemy). Jednak celem tego wpisu jest wskazanie Wam ogólnych możliwości, dlatego pozwolę sobie nie wchodzić w szczegóły i niuanse. Ważne jest jednak zapamiętanie, ze w środowisku chmurowym użytkownik uzyskuje ROLĘ, która daje mu dostęp do określonych APLIKACJI. W zakresie modelowania użytkownik ma dostęp do ról, które możemy zaklasyfikować do rozwiązań typu CAD-on-the-Cloud (3DEXPERIENCE SOLDIWORKS oraz 3DEXPERIENCE DraftSight) jak i również CAD-in-the-Cloud (3DEXPERIENCE CATIA, 3DEXPERIENCE Works, 3D Creator, 3D Sculptor, 3D SheetMetal Creator, Manufacturing Definition Creator oraz Collaborative Designer). Klikając w nazwę każdej z wymienionych aplikacji, czytelnik zostanie przekierowany do strony ze szczegółowym opisem roli.

Każda z tych ról zawiera dostęp do określonych aplikacji, które w założeniu mają być odpowiednie dla danego typu uczestnika projektu. W konsekwencji część aplikacji jest wspólna dla wielu ról. Pomijając dobrze wszystkim znane aplikacje jak SOLIDWORKS i DraftSight, w środowisku chmurowym użytkownik ma dostęp do aplikacji w przeglądarce takich jak

 • xShape – szybkie tworzenie organicznych kształtów z wykorzystaniem procesu przypominającego rzeźbienie w glinie, bazującego na technologii Subdivision (Sub-D) Surface;
 • xDesign– innowacyjne a zarazem spójne środowisko 3D, oferujące parametryczne, oparte na funkcjach modelowanie CAD w przeglądarce internetowej;
 • xGenerative Design – umożliwia szybkie generowanie skomplikowanych, nieregularnych kształtów i wzorów inspirowanych naturą.

Posumowanie

Podsumowując, dwoma głównymi powodami, dla których firmy obecnie decydują się na skorzystanie z CAD w chmurze to:

 • dostosowanie się do sposobu pracy w XXI – obecnie wiele rozwiązań w biznesie jak i życiu codziennym jest online, co świadomie i podświadomie przyzwyczaja nas do pewnych standardów działania. Jeśli większość aplikacji z jakich korzystamy jest sieciowa, w tym większość systemów w firmie, aby zapewnić efektywną pracę rozwiązania CAD powinny działać na podobnej zasadzie. Przekłada się to na poprawę efektywności pracy, polepsza współprace wewnątrz firmy i ułatwia komunikację z klientami i podwykonawcami;
 • łatwy dostęp do oprogramowania – większość rozwiązań chmurowych jest dostępna praktycznie na każdym urządzeniu, co znacząco wpływa na elastyczność pracy projektantów i konstruktorów oraz pozwala na redukcję kosztów związanych z mobilnymi stacjami roboczymi oraz serwerami danych.

Warto również zaznaczyć, że potencjał projektowania CAD w chmurze dostrzegają przede wszystkim producenci oprogramowania, którzy swoje główne zasoby poświęcają na rozwój tych rozwiązań. Z jednej strony przedkłada się to na bardzo szybki rozwój tych programów, które już teraz posiadają te same możliwości co desktopowe rozwiązania CAD. Z drugiej strony już teraz obserwujemy aspekty w których CAD w chmurze przegania stacjonarnego CADa, a różnica ta tylko będzie się pogłębiać.

Mam nadzieję że ten wpis, przybliżył Wam jak działa i jakie są zalety projektowania CAD w chmurze. Jeśli macie jakieś pytania, wątpliwości do rozwiania lub chcecie przetestować CAD w chmurze to zapraszamy do kontaktu!

Autor
solidexpert

zapisz się na newsletter

  Jesteś zainteresowany rozwiązaniem SOLIDWORKS?

  30 dni testów oprogramowania bez zobowiązań - sprawdź już teraz!

  Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej