Prowadź obliczenia i symulacje na desktopie i w chmurze teraz w promocyjnej cenie! - SOLIDEXPERT

Prowadzenie analiz i obliczeń wytrzymałościowych już na etapie projektowania produktu to bardzo dobra praktyka, która znacznie skraca czas jego wprowadzenia na rynek oraz pozwala na wychwycenie i naprawę błędów konstrukcyjnych na wczesnym etapie. Decydując się na zakup rozwiązań symulacyjnych, tylko teraz otrzymasz je w promocyjnej cenie