SOLIDWORKS Motion

Moduł Motion jest narzędziem pozwalającym na tworzenie Analiz Ruchu. Analiza Ruchu to coś znacznie więcej niż prosta animacja – jest to symulacja odzwierciedlająca realne zachowanie poruszających się i oddziałowujących na siebie obiektów. W praktyce oznacza to możliwość sprawdzenia charakteru ruchu projektowanych złożeń z uwzględnieniem sił ciężkości, tarcia czy sił skupionych. Oprócz tego dodatek Motion pozwala na użycie tłumików i sprężyn o predefiniowanych przez projektanta właściwościach. Użytkownik może stosować także zestawy kontaktowe między obiektami, które wpłyną na ich zachowanie podczas kolizji. Ogromną zaletą tego modułu jest możliwość tworzenia wykresów np. sił, mocy, przemieszczeń, prędkości przyspieszeń itd. Funkcjonalnością, którą warto przytoczyć w tym krótkim opisie jest możliwość przenoszenia obciążeń pojawiających się podczas ruchu do SOLIDWORKS Simulation w celu przeprowadzenia analizy MES.

SOLIDWORKS Motion

Terminy szkoleń

Zapisz się na szkolenie

Inne rozwiązania

© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92