CAMWorks 4 osie

Celem szkolenia jest zapoznanie się z funkcjonalnością programu CAMWORKS w zakresie  tworzenia ścieżek z użyciem czwartej płynnej osi na frezarce. W tworzonym programie wszystkie osie mogą pracować symultanicznie.

Czas trwania: 1 dzień
Zapytaj o termin

Wymagania

Zakres tematyczny

  1. Dostosowanie maszyny do obróbki wieloosiowej.
  2. Definiowanie własności dla operacji wieloosiowych.
  3. Zapoznanie się dostępnymi technologiami przygotowania obróbki wieloosiowej.
  4. Metody wprowadzenia narzędzia w materiał.
  5. Określenie ustawienia narzędzia względem detalu w obróbce wieloosiowej.
  6. Definiowanie przejść narzędzia pomiędzy ruchami roboczymi.
  7. Generowanie ścieżek w oparciu o zaawansowane metody wykrywania kolizji.
  8. Wykorzystanie wieloosiowej obróbki zgrubnej.

Zapewniamy

certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad

© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92