Certyfikacja

Certyfikaty SOLIDWORKS są potwierdzeniem umiejętności pracy w programie oraz świetnym punktem odniesienia podczas pierwszej ich oceny w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą. Osoby, których praca opiera się na wykorzystaniu programu SOLIDWORKS, już po 3 miesiącach doświadczenia mogą przystąpić do pierwszego egzaminu. Oferta dostępnych egzaminów SOLIDWORKS jest bogata i obejmuje podstawowe jak i zaawansowane tematy. Zainteresowane osoby mogą wybierać spośród certyfikatów: CSWA, CSWP, CSWE, CEPA, CSDA, CSWSA-S, CSWPA- Sheet Metal, CSWPA- Weldments, CSWPA- Surfacing, CSWPA- Mold Tools, CSWPA- Drawing Tools, CSWP-S.

Trening
Sklep
Centrum certyfikacji

CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate)

Certyfikat CSWA to dokument potwierdzający podstawowe umiejętności pracy w programie SOLIDWORKS. Posiadając ok. 3 miesięczne doświadczenie pracy w programie jesteś w stanie przystąpić do egzaminu i zakończyć go z pozytywnym wynikiem!


CSWP (Certified SOLIDWORKS Professional)

Certyfikowany Profesjonalista SOLIDWORKS to osoba, która posiada zaawansowane umiejętności pracy w programie SOLIDWORKS.


CSWE (Certified SOLIDWORKS Expert)

Osoby posiadające certyfikat CSWE z łatwością korzystają z funkcji oraz operacji, za pomocą których rozwiązuje się złożone problemy związane z modelowaniem.


CEPA (Certified SOLIDWORKS PDM Administrator)

Jeżeli posiadasz tytuł Certyfikowanego Administratora Enterprise PDM to znaczy, że posiadasz zaawansowane umiejętności dotyczące zarządzania wdrożeniem SOLIDWORKS Enterprise PDM w swojej firmie.


CSDA (Certified Sustainable Design Associate)

Posiadając certyfikat CSDA będziesz wyróżniać się na konkurencyjnym rynku pracy, a to dzięki potwierdzonej certyfikatem wiedzy na temat zrównoważonego projektowania oraz umiejętności oceny oddziaływania na środowisko.


CSWSA-S (Certified SOLIDWORKS Associate - Simulation)

Osoba, która może pochwalić się certyfikatem CSWSA-S posiada wiedzę na temat podstaw w obszarze analizy naprężeń oraz obliczeń w zakresie wykorzystania metody elementów skończonych (MES).


CSWPA - SM (Certified SOLIDWORKS Professional Sheet Metal)

Zaliczając egzamin CSWPA-SM potwierdzasz, że posiadasz umiejętność wykorzystywania narzędzi do pracy przy arkuszach blach dostępnych w SOLIDWORKS.


CSWPA-WD (Certified SOLIDWORKS Professional Weldments)

Osoba posiadająca certyfikat CSWPA-WD udowadnia swoje umiejętności w obszarze wykorzystania narzędzi do połączeń spawanych dostępnych w SOLIDWORKS.


CSWPA-SU (Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Surfacing)

Certyfikat CSWPA-SU to dokument, który potwierdzi Twoje umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi do tworzenia skomplikowanych powierzchni.


CSWPA-MT (Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Mold Tools)

Jeżeli korzystasz z dostępnych w SOLIDWORKS narzędzi do form, to umiejętność korzystania z nich potwierdzisz certyfikatem CSWPA-MT.


CSWPA-DT (Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Drawing Tools)

Osoba posiadająca certyfikat CSWPA-DT potwierdza swoje umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi do tworzenia dokumentacji płaskiej w SOLIDWORKS.


CSWP-S (Certified SOLIDWORKS Professional - Simulation)

Zdając egzamin CSWP-S potwierdzasz zrozumienie ogólnych zasad symulacji oraz narzędzi do symulacji dostępnych w SOLIDWORKS.

Częste pytania: Certyfikacja

Zobacz więcej

© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92