Części, rysunki, złożenia

Szkolenie dedykowane jest początkującym użytkownikom oprogramowania CAD oraz wszystkim osobom korzystającym dotychczas z innych systemów komputerowego wspomagania projektowania, pragnącym poznać środowisko SOLIDWORKS. Po szkoleniu uczestnicy będą znali zasady pracy w SOLIDWORKS, umieli tworzyć proste części i złożenia realizując przyjęte założenia projektowe oraz generować dla nich dokumentację techniczną.

Czas trwania: 3 dni
Zapytaj o termin

Wymagania

Zakres tematyczny

 1. Omówienie interfejsu użytkownika SOLIDWORKS.
 2. Omówienie szkicownika (2D):
  - tworzenie i edytowanie szkicu,
  - narzędzia szkicownika,
  - stany szkicu,
  - relacje i wymiary.
 3. Modelowanie podstawowych części. Operacje i ich opcje:
  - operacje wyciągnięcia dodania i wycięcia,
  - zaokrąglenia,
  - kreator otworów.
 4. Wprowadzenie do rysunków (widoki, wymiarowanie).
 5. Szyki (liniowy, kołowy, lustro, szyk oparty na szkicu, szyk oparty na krzywej).
 6. Geometria odniesienia (płaszczyzny, osie).
 7. Kolejne operacje:
  - operacja obrotu wokół linii środkowej,
  - operacja wyciągnięcia po ścieżce,
  - operacja sfazowania,
  - skorupa,
  - żebra,
  - pochylenia,
  - operacje z opcją cienkich ścianek.
 8. Edycja materiału, badanie masy.
 9. SOLIDWORKS Simulation Xpress.
 10. Definiowanie zmiennych globalnych oraz równań.
 11. Konfiguracje części.
 12. Biblioteka projektu.
 13. Rysunki – rozwinięcie tematu:
  - widoki: przekrój, szczegół itp.,
  - opisywanie widoków, adnotacje,
  - tworzenie właściwości dostosowanych, szablony – podstawowe informacje.
 14. Modelowanie złożenia „od dołu w górę” (dodawanie komponentów, wiązań).
 15. Praca ze złożeniami: 
  - modyfikowanie,
  - wykrywanie przenikania i kolizji,
  - widok rozstrzelony.
 16. Tworzenie rysunku złożenia:
  - wstawianie podstawowych widoków,
  - lista materiałów i odnośniki.

Zapewniamy

podręcznik, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad

© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92