Modelowanie powierzchniowe

Celem szkolenia jest zapoznanie się z operacjami modelowania powierzchniowego dostępnymi w programie SOLIDWORKS. Narzędzia te pozwalają na pośrednie lub bezpośrednie tworzenie obiektów bryłowych, których uzyskanie operacjami modelowania bryłowego jest niemożliwe bądź trudne. Adresatami szkolenia są osoby zajmujące się wzornictwem przemysłowym oraz borykające się z problemami naprawy importowanych modeli. 

Czas trwania: 1 dzień
Zapytaj o termin

Wymagania

Zakres tematyczny

 1. Wprowadzenie do modelowania powierzchniowego:
  - różnice w podejściach projektowych (modelowanie bryłowe i powierzchniowe),
  - podstawowe operacje powierzchniowe,
  - praca na obiektach powierzchniowych,
  - ciągłość krzywizny.
 2. Modelowanie hybrydowe:
  - wykorzystywanie powierzchni do tworzenia/modyfikacji operacji bryłowych,
  - tworzenie krzywych na bazie przecinających się obiektów powierzchniowych,
  - operacja przecięcie,
  - wydłużanie powierzchni,
  - przycinanie powierzchni.
 3. Naprawa i edycja importowanej geometrii – usuń ścianę, odsunięcie powierzchni.
 4. Projektowanie na bazie szkicu koncepcyjnego – powierzchnia wyciągnięta po ścieżce.
 5. Tworzenie wypełnień i łat powierzchni – powierzchnia wyciągnięta po profilach.
 6. Narzędzie swobodnego formowania.
 7. Technika Master Model.
 8. Operacje mocowania.

Zapewniamy

podręcznik, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad

 

UWAGA!! DOSTĘPNY KURS INTERNETOWY – szczegółowy zakres                  

© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92