SOLIDWORKS Motion - Szkolenia, Kursy - SOLIDEXPERT

SOLIDWORKS Motion

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności obsługi programu SOLIDWORKS pozwalających na tworzenia analiz kinematycznych. Uczestnik szkolenia pozna sposoby definiowania napędu, kontaktu, sprężyny, tłumika oraz grawitacji. Adresatami szkolenia są użytkownicy SOLIDWORKS Premium/SOLIDWORKS Simulation Standard, którzy zajmują się analizą ruchu produktu.

Opis szkolenia

Wymagania

 • Znajomość systemu operacyjnego Windows.
 • Ukończenie kursu „Części, rysunki, złożenia” lub posiadanie podstawowej wiedzy z programu SOLIDWORKS (operacje, konfiguracje, złożenia).
 • Podstawowa wiedza teoretyczna z zakresu kinematyki.

Zakres tematyczny

 1. Wprowadzenie do Analizy ruchu – definicja siły grawitacji, sił obciążających oraz podstawowych napędów.
 2. Przygotowanie modelu do Analizy ruchu oraz Postprocessing (tworzenie wykresów wynikowych).
 3. Poznanie zasady tworzenia zestawów kontaktowych, sprężyn oraz tłumików, tarcie dla zestawów kontaktowych.
 4. Definicja zaawansowanych kontaktów –  rodzaje napędów, sił,  uzależnianie ruchu modelu od napędów, definicja sił opartych na wyrażeniach, różnice między dostępnymi modelami obliczeniowymi.
 5. Tworzenie połączeń kontaktowych krzywa do krzywej.
 6. Tworzenie profilu krzywki oraz eksportowanie uzyskanego profilu do pliku zewnętrznego.
 7. Optymalizacja w Analizie ruchu – parametryzacja zmiennych oraz przeprowadzenie operacji optymalizacji.
 8. Wiązania elastyczne – definicja oraz zastosowanie.
 9. Zbędne wiązania – definicja, sposoby redukcji ilości zbędnych wiązań.
 10. Analiza wytrzymałościowa – eksportowanie wyników do SOLIDWORKS Simulation
 11. Tworzenie analizy ruchu opartej na zdarzeniach – dodawanie oraz modyfikacja serwomotorów.

Zapewniamy

podręcznik, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad

formularz kontaktowy