SOLIDWORKS PCB - Szkolenia, Kursy - SOLIDEXPERT

SOLIDWORKS PCB

Celem szkolenia jest wprowadzenie użytkownika w specyfikę pracy w oprogramowaniu SOLIDWORKS PCB i zapoznanie z dostępnymi narzędziami. W trakcie kursu przedstawione zostaną funkcje programu, dzięki którym użytkownik będzie w stanie wykonać kompletny projekt, począwszy od schematu a skończywszy na plikach produkcyjnych.

Opis szkolenia

Wymagania

 • Znajomość systemu operacyjnego Windows.
 • Ukończenie kursu „Części, rysunki, złożenia” (zalecane) lub posiadanie wiedzy na poziomie tego kursu.
 • Wiedza z zakresu szeroko pojętego projektowania obwodów drukowanych – na szkoleniu uczymy pracy w programie a nie projektowania płytek PCB!

Zakres tematyczny

 1. Omówienie Interfejsu.
 2. Tworzenie i praca z projektami.
 3. Dostosowanie szablonów arkuszy rysunkowych.
 4. Konfiguracja i praca ze schematami.
 5. Przygotowanie i weryfikacja projektu.
 6. Współpraca z SOLIDWORKS CAD 3D.
 7. Konfiguracja warstw.
 8. Tworzenie zarysów, wycięć oraz stref zabronionych.
 9. Dostosowanie układu współrzędnych oraz siatki.
 10. Przenoszenie danych projektu.
 11. Tworzenie layout’u 2D
  -umieszczanie elementów na layout’cie
  -trasowanie ścieżek, dodawanie przelotek itp.
 12. Określanie reguł projektowych.
 13. Globalna edycja obiektów.
 14. Generowanie plików produkcyjnych.

Zapewniamy

podręcznik, materiały elektroniczne, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad

formularz kontaktowy