SOLIDWORKS Industrial Design

SOLIDWORKS Industrial Design jest jednym z rozwiązań wykorzystujących Platformę Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE. W przeciągu 1 dnia uczestnik szkolenia zdobywa wiedzę w zakresie pracy w programie, a także podstawowego zarządzania plikami w ramach platformy 3DEXPERIENCE.

Czas trwania: 1 dzień
Zapytaj o termin

Wymagania

Zakres tematyczny

 1. Wprowadzenie do platformy 3DEXPERIENCE.
 2. Interfejs użytkownika:
  - omówienie dostępnych zestawów narzędzi,
  - sterowanie i manipulacja modelem.
 3. Podstawowe szkicowanie i modelowanie 3D:
  - omówienie szkicownika,
  - wprowadzenie do modelowania 3D.
 4. Ustawienia programu oraz zarządzanie plikami.
 5. Szkicowanie koncepcyjne:
  - tworzenie linii, łuków oraz kształtów,
  - szkicownik 3D,
  - modelowanie powierzchniowe.
 6. Modelowanie „SubD”:
  - edycja predefiniowanych kształtów,
  - dostosowanie materiałów,
  - przygotowanie wizualizacji.
 7. Zaawansowane modelowanie 3D:
  - tworzenie i edycja siatki wokół modelu,
  - zaawansowane techniki modelowania,
  - modyfikacja powierzchni,
  - łączenie obiektów,
  - tworzenie skorupy.

Zapewniamy

podręcznik, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad

© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92