SOLIDWORKS PDM: Administracja

Szkolenie jest dedykowane dla administratorów oprogramowania SOLIDWORKS PDM, zarówno działających na wersji Standard jak i Professional. Celem szkolenia jest przedstawienie sposobu działania systemu PDM oraz sprawnego korzystania z dostępnych funkcjonalności. Po przebytym szkoleniu, kursant będzie w stanie samodzielnie dokonywać zmian w obrębie opcji odpowiadających za konfigurację przechowalni plików PDM. 

Czas trwania: 2 dni
Zapytaj o termin

Wymagania

Zakres tematyczny

 1. Architektura serwerowa oraz omówienie instalacji składników serwerowych i klienckich PDM.
 2. Narzędzie administracyjne:
  - interfejs narzędzia do administracji,
  - tworzenie przechowalni,
  - tworzenie widoku lokalnego.
 3. Użytkownicy i grupy:
  - kreator tworzenia kont użytkowników i grup,
  - zarządzanie uprawnieniami w przechowalni,
  - administracja istniejącymi kontami i grupami.
 4. Karty danych folderów:
  - narzędzie do tworzenia kart, kontrolki dla kart,
  - tworzenie zmiennych,
  - tworzenie numeratorów seryjnych.
 5. Karty danych plików i wyszukiwania:
  - import i modyfikacja istniejących kart danych,
  - mapowanie właściwości,
  - tworzenie list i list z aliasem,
  - uzupełnianie karty danych,
  - formant logiczny,
  - wyszukiwanie plików.
 6. Kolumny i listy materiałowe (BOM).
 7. Cykle toku pracy (Workflow):
  - tworzenie kategorii plików,
  - tworzenie obiegu dokumentacji,
  - tworzenie schematu rewizji,
  - dobre praktyki pracy w grupie administratorów.
 8. Powiadomienia i zadania:
  - wysyłanie powiadomień w trakcie zmiany stanu plików,
  - tworzenie zadań PDM i konfiguracja hostów zadań.
 9. Szablony folderów i plików:
  - przygotowania szablonu folderów oraz plików,
  - tworzenie i korzystanie z karty szablonów.
 10. Eksport/import ustawień przechowalni.
 11. Tworzenie kopii zapasowych.

Zapewniamy

podręcznik, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad

© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92