SOLIDWORKS CAM - Szkolenie, kurs - SOLIDEXPERT

SOLIDWORKS CAM

Celem szkolenia jest zapoznanie się z podstawową funkcjonalnością programu SOLIDWORKS CAM oraz możliwościami tworzenia technologii dla elementów zawierających własności 2,5 osiowe, takie jak otwory, kieszenie, wycięcia, obwiednie czy powierzchnie do planowania dla frezarek 3 osiowych.

Opis szkolenia

Wymagania

 • Znajomość systemu operacyjnego Windows.
 • Ukończenie kursu „Części, rysunki, złożenia” (zalecane) lub posiadanie podstawowej wiedzy z programu SOLIDWORKS.
 • Podstawowa znajomość pojęć i technologii związanych z obróbką skrawaniem.

Zakres tematyczny

 1. Omówienie interfejsu użytkownika.
 2. Definiowanie maszyny i półfabrykatu.
 3. Definicja technologii obróbczej – etapy:
  – rozpoznawanie własności i generowanie operacji,
  – definiowanie bazy programu i generowanie ścieżek,
  – symulacja,
  – generowanie G-kodu.
 4. Interaktywne wstawianie własności 2,5 osi:
  – rodzaje własności (otwory, planowanie, kieszenie, rowki, dodania, wcięcia).
  – obróbka otworów, otwory wielostopniowe (wiercenie).
 5. Omówienie operacji 2,5 osi:
  – rodzaje operacji,
  – zmiana parametrów operacji i narzędzia,
  – uwzględnienie zamocowań – pominięcia obszaru.
 6. Gwintowanie:
  – wstawianie własności gwintowania,
  – dodawanie własnego gwintu,
  – automatyczne rozpoznanie gwintu przez mapowanie.
 7. Grawerowanie 2,5 osi.
 8. Selektywne obrabianie powierzchni:
  – obszar obejmowania i pominięcia.
 9. Obróbka z uwzględnieniem tolerancji.
 10. Definiowanie własności wielopowierzchniowych
  – obróbka zgrubna 3D – odsunięcie obszaru
  – obróbka wykańczająca 3D – Poziom Z oraz płaski obszar.
 11. Dostosowanie technologicznej bazy wiedzy
  – dodawanie i modyfikacja: maszyn, własnych strategii i narzędzi
  – obsługa bazy danych – współużytkowanie przez wielu technologów, tworzenie kopi bezpieczeństwa

Zapewniamy

podręcznik, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad

formularz kontaktowy