SOLIDWORKS PDM API Podstawy - Szkolenia, Kursy - SOLIDEXPERT

SOLIDWORKS PDM API Podstawy

Szkolenie dedykowane jest dla użytkowników programu SOLIDWORKS PDM Professional, którzy pragną nauczyć się wykorzystywać środowisko programistyczne API w tym programie. Podczas kursu można dowiedzieć się m.in. jak w SOLIDWORKS PDM zautomatyzować zadania oraz dodawać nowe funkcjonalności poprzez tworzenie autonomicznych programów oraz dodatków.

Opis szkolenia

Wymagania

 • Znajomość systemu operacyjnego Windows.
 • Podstawowa znajomość programowania w VBA (Visual Basic for Applications).
 • Zalecane ukończenie kursu „SOLIDWORKS PDM Administracja” lub posiadanie wiedzy na poziomie tego kursu.
 • Zalecane ukończenie kursu „SOLIDWORKS API Podstawy” lub posiadanie wiedzy na poziomie tego kursu.

Zakres tematyczny

 1. SOLIDWORKS PDM Professional API – główne cele korzystania z interfejsu programistycznego, korzyści z nich wynikające, co można automatyzować.
 2. Konfiguracja środowiska programistycznego: pliki biblioteczne, pomoc API, sposoby debugowania.
 3. Różnice pomiędzy aplikacjami i sposoby ich tworzenia: Stand-alone, Add-in, Task Add-in.
 4. Podłączenie do przechowalni
  – stworzenie szkieletu aplikacji,
  – podłączenie do przechowalni,
  – zalogowanie się do przechowalni jako użytkownik PDM.
 5. Pliki, foldery, obiekty, referencje
  – zapoznanie się z użyciem interfejsów do przetwarzania plików, folderów, obiektów i referencji,
  – przetwarzanie plików w folderach oraz pod-folderach,
  – rekursywne przetwarzanie drzewa referencji.
 6. Użytkownicy i grupy
  – zapoznanie się z użyciem interfejsów do przetwarzania użytkowników, grup i członków grup,
  – wyszukiwanie, dodawanie, usuwanie użytkowników w przechowalni,
  – wyszukiwanie, dodawanie, usuwanie grup w przechowalni,
  – wyszukiwanie, dodawanie, usuwanie członków grup w przechowalni.
 7. Karty danych, wersje i rewizje
  – zapoznanie się z użyciem interfejsów do przetwarzania zmiennych, wersji, rewizji i słowników
  – pobieranie i zapisywanie zmiennych na kartach danych,
  – podnoszenie numeru rewizji pliku na podstawie zmiennych z karty danych,
  – tworzenie, wyszukiwanie par klucza – wartości w słownikach.
 8. Aplikacje typu Add-in
  – zapoznanie się z interfejsami do tworzenie aplikacji typu Add-in,
  – stworzenie szkieletu aplikacji,
  – dodanie menu dodatku do interfejsu użytkownika PDM,
  – obsługa wyzwalaczy w interfejsie użytkownika,
  – zmiana zmiennych na karcie danych,
  – instalacja i debugowanie aplikacji typu Add-in.
 9. Aplikacje typu Task Add-in
  – zapoznanie się z interfejsami do tworzenie aplikacji typu Task Add-in,
  – stworzenie aplikacji wykonującej podstawową funkcjonalność,
  – dodanie menu uruchamiające zadanie w interfejsie PDM,
  – dodanie interfejsu konfiguracyjnego zadania,
  – uruchamianie i monitorowanie zadań z poziomu „Task List”,
  – instalacja i debugowanie aplikacji typu Task Add-in.

Zapewniamy

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ – LINK

formularz kontaktowy