erp - SOLIDEXPERT

Microsoft Dynamics 365 Business Central – kluczowe funkcjonalności w obszarze sprzedaży

8 grudnia 2021

System Microsoft Dynamics 365 Business Central oferuje kompleksowy zestaw narzędzi wspomagających procesy biznesowe firmy w obszarze sprzedaży, od działań marketingowych poprzez działania sprzedażowe, ofertowanie, zamówienia sprzedaży do fakturowania i kontroli realizacji planów sprzedażowych. Fundamentem tych działań jest rozbudowana baza kontaktów pozwalająca zarządzać zarówno zbiorem klientów (potencjalnych i obecnych)...

Microsoft Dynamics 365 Business Central – nowoczesny i kompleksowy system ERP dla każdego

1 grudnia 2021

System ERP (Enterprise Resource Planning) to system informatyczny wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem we wszystkich obszarach jego działalności. Kluczową rolą systemu ERP jest dostarczenie narzędzi pozwalających na: sprawne planowanie, ewidencję oraz kontrolowanie zasobów...

Optymalizacja procesów biznesowych w firmach produkcyjnych z wykorzystaniem systemu ERP

10 lipca 2019

Optymalizacja procesów biznesowych to nic innego jak działania zmierzające w kierunku osiągnięcia możliwie największej ich efektywności przy zachowaniu równowagi pomiędzy nakładem pracy włożonej a osiągniętymi...

4 rzeczy, które musisz wiedzieć na temat systemów ERP!

3 lipca 2019

Definicji systemów ERP jest wiele, każda z nich podkreśla aspekty związane z planowaniem i zarządzaniem zasobami przedsiębiorstwa, które wynikają wprost z rozwinięcia skrótu ERP, tj. Enterprise Resource Planning. Niestety ze względu na dość szeroki zakres zastosowań systemów...