aktualności

Wady dysku sieciowego jako magazynu danych

Każda firma pracująca na większych projektach dochodzi do etapu, w którym pracownicy tworzący dokumentację projektową lub okołoprojektową muszą jednocześnie działać na tych samych plikach. Pierwszym wyborem wielu firm jest praca na dysku sieciowym.

Każda firma pracująca na większych projektach dochodzi do etapu, w którym pracownicy tworzący dokumentację projektową lub okołoprojektową muszą jednocześnie działać na tych samych plikach. Pierwszym wyborem wielu firm jest praca na dysku sieciowym. Rozwiązanie wydaje się bardzo proste – użytkownicy otrzymują repozytorium umożliwiające łatwą i szybką modyfikację wspólnych dokumentów. Praca na dysku sieciowym niesie ze sobą jednak konkretne wady związane z jego specyfiką.

Prędkość wczytywania plików – porównanie PDM vs. dysk sieciowy

Bez względu na to jaką przepustowość sieci posiadamy, pliki zawsze szybciej będą się otwierać bezpośrednio z lokalnego dysku twardego. Różnica ta szczególnie zwiększa się dzięki rosnącej popularności dysków SSD. Podczas wczytywania bezpośrednio z dysku sieciowego plik musi być przesłany z serwera na komputer użytkownika, często przy udziale kolejnych urządzeń. Na szybkość przesyłania plików, a co za tym idzie, na czas ich otwarcia mają wpływ między innymi:

 • Przepustowość sieci,
 • Bieżący ruch w sieci,
 • Parametry serwera,
 • Skanowanie antywirusowe w czasie rzeczywistym na serwerze oraz kliencie,
 • Ustawienia sieci.

Zanim będziemy mogli rozpocząć pracę w programie docelowym, wszystkie powyżej wymienione czynniki, istotnie wydłużają czas potrzebny na otwarcie pliku. O ile w przypadku otwierania pojedynczych dokumentów Word czy Excel, różnica może się wydawać niezauważalna to podczas edycji plików CAD dochodzi do konieczności każdorazowego pobierania nawet do kilkuset MB. W przedstawieniu różnic w otwieraniu plików z dysku sieciowego i lokalnego posłużyliśmy się kilkoma złożeniami. Poniżej pokazano jeden z modeli, którym się posłużyliśmy.

Modele zostały uruchomione bezpośrednio z dysku sieciowego oraz z dysku lokalnego. Testy przeprowadzono przy użyciu 3 złożeń mających 258, 619 oraz 3120 części. Czasy otwarcia złożeń pokazano w tabeli poniżej.

LICZBA CZĘŚCI W ZŁOŻENIU 258 619 3120
CZAS URUCHOMIENIA Z DYSKU SIECIOWEGO 54s 32s 5min 20s
CZAS URUCHOMIENIA Z DYSKU LOKALNEGO 16s 21s 1min 5s

Z powyższego, prostego testu, jasno wynika, że praca na dysku sieciowym znacznie wydłuża czas otwarcia i pracy z naszymi plikami. Oczywiście na wydajność złożenia ma wpływ wiele czynników, ale w tym wypadku porównywane były te same złożenia.

Podział plików na pakiety – zagrożenia

Poniżej pokazano w dużym uproszczeniu jak wygląda proces uruchomienia pliku bezpośrednio z dysku sieciowego. „Żądanie pliku” który znajduje się na dysku sieciowym powstaje na lokalnej stacji roboczej, z której jest ono przesyłane do serwera. Następnie dane są ładowane do pamięci RAM serwera, skąd są wysyłane do lokalnego komputera na którym chcemy uruchomić dany plik. Jak wynika z poniższego schematu, podczas otwierania pliku bezpośrednio z dysku sieciowego, dane muszą przejść przez kilka urządzeń takich jak routery, switche itp.

Podczas przesyłania, pliki są dzielone na pakiety, które następnie muszą być ponownie połączone na komputerze, na którym będą one otworzone. Pakiety muszą zawierać informacje wymagane do ponownego połączenia, więc sumaryczny rozmiar przesyłanych pakietów jest większy niż rozmiar otwieranego pliku.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że otwierając pliki bezpośrednio z dysku sieciowego, znajdują się one tylko w pamięci RAM naszej stacji roboczej i za każdym razem, gdy zapisujemy plik, musi on przebyć taką samą drogę.

Jeżeli uruchomimy plik bezpośrednio z dysku lokalnego, nie zostanie on podzielony na pakiety, a droga jaką musi przebyć do uruchomienia jest znacznie krótsza niż podczas uruchomienia z dysku sieciowego. Została ona zobrazowana na poniższym schemacie.

Zagrożenie w postaci utraty danych

Podział na pakiety niesie ze sobą niebezpieczeństwo awarii naszych plików. Jeżeli podczas zapisywania pliku, a co za tym idzie przesyłania go na serwer, wystąpi np. zanik sieci, może okazać się że dane będą niekompletne, a co się z tym wiąże, plik zostanie uszkodzony. Część plików da się naprawić, ale może się okazać, że dane potrzebne do uruchomienia lub odzyskania pliku będą niewystarczające. Jeśli nie posiadamy kopii zapasowej, będzie się to nawet wiązało z utratą całej naszej pracy. Poniżej pokazano komunikaty, które mogą pojawić się podczas uruchamiania wadliwego pliku.

Aby zminimalizować, możliwość awarii plików spowodowaną wyżej wymienionymi czynnikami zaleca się uruchamiać pliki z dysku lokalnego.

Alternatywa dla dysku sieciowego – SOLIDWORKS PDM

SOLIDWORKS PDM jest rozwiązaniem dzięki któremu możliwa jest jednoczesna praca konstruktorów na tych samych plikach, a dodatkowo są one uruchamiane z dysku lokalnego. Oznacza to, że dzięki PDM nasze pliki będą uruchamiały się szybciej niż z dysku sieciowego oraz zminimalizujemy ryzyko ich awarii. Bardzo ważne jest, że pracując na dysku lokalnym nie tracimy możliwości współdziałania na plikach. Pracując jednocześnie na tym samym projekcie, możemy spotkać się z wieloma problemami, które utrudniają wspólną pracę. Przykładem może być możliwość nadpisania pracy, lub brak wiedzy o tym, kto w danym momencie modyfikuje plik. W SOLIDWORKS PDM dzięki możliwości wyewidencjonowania, użytkownik może zarezerwować sobie prawo do edycji dokumentu. Pozostali użytkownicy będą mogli wciąż otworzyć plik, ale jedynie w trybie tylko do odczytu. Oznacza to, że nadpisanie stanie się niemożliwe.

Jednoczesna praca w obrębie jednego projektu

Uruchamiając pliki z dysku sieciowego, konstruktorzy, którzy pracują na plikach jednego projektu mogą mieć utrudnioną pracę. Jeżeli jeden z nich otworzy plik złożenia, to blokuje możliwość edycji wszystkich jego komponentów (mimo że w praktyce edytuje tylko plik złożenia). Spowodowane jest to tym, że aplikacja rozpoznaje, że pliki części są otwarte na komputerze konstruktora edytującego złożenia, a tym samym pozwala otworzyć wszystkie składowe dokumenty na innych komputerach, wyłącznie w trybie do odczytu. Taka sama sytuacja może mieć miejsce podczas tworzenia dokumentacji płaskiej nad którą nie można zacząć pracować, jeśli model nie zostanie ukończony. W SOLIDWORKS PDM ten problem nie występuje. Konstruktorzy mogą modyfikować równocześnie wiele plików w obrębie tego samego złożenia podczas jednoczesnej edycji samego złożenia lub dokumentacji płaskiej.

Szybkie Przeglądanie Plików, Podgląd w PDM

Pracując na dysku sieciowym, zanim znajdziemy właściwy dokument, może dojść do sytuacji, że uruchamiamy wcześniej kilka niewłaściwych plików. Wydłuża to znacznie poszukiwanie odpowiedniego pliku w naszej bazie, a co za tym idzie, tracimy czas, który moglibyśmy przeznaczyć na projektowanie. SOLIDWORKS PDM posiada możliwość podglądu plików oraz podglądu karty danych, a więc metadanych (właściwości) dokumentu, bez potrzeby jego uruchomienia. Dzięki temu oszczędzamy czas potrzebny na identyfikowanie plików.

Gromadzenie historii zmian pliku

Korzystając z dysku sieciowego mamy możliwości uruchomienia tylko ostatniej zapisanej wersji dokumentu. Oznacza to, że w wypadku nieprawidłowych zmian w pliku lub jego awarii nie jesteśmy w stanie w prosty sposób przywrócić go do wcześniejszego stanu (chyba że posiadamy odpowiednią kopię zapasową). Pracując w SOLIDWORKS PDM mamy możliwość uruchomienia wcześniejszej wersji dokumentu w każdym momencie naszej pracy ponieważ wszystkie kolejne wersje są archiwizowane na serwerze. Dodatkowo SOLIDWORKS PDM posiada możliwość wyświetlenia pełnej historii, gdzie w szybki sposób jesteśmy w stanie zweryfikować jakie zmiany zostały wprowadzone w konkretnych wersjach, oraz kto je wprowadzał.

Współpraca z plikami CAD

Pracując na dysku sieciowym stosunkowo często może się zdarzyć, że podczas uruchomienia złożenia pojawi nam się komunikat jak poniżej.

Komunikat oznacza, zgubione odniesienia do pliku części. Może tak się zdarzyć np. w przypadku zmiany nazwy pliku wykorzystanego w danym złożeniu. Możemy wtedy wygasić brakujący komponent lub wyszukać go ręcznie.

SOLIDWORKS PDM rozwiązuje ten problem kontrolując odniesienia między plikami. Oznacza to, że po zamianie nazwy bądź lokalizacji plików, odniesienia w złożeniu nie będą gubione, a w historii pliku znajdzie się informacja o zmianie nazwy bądź lokalizacji. Przy pomocy zakładek „Zawartość” oraz „Gdzie używane” możemy sprawdzić jakie elementy wchodzą w skład danego złożenia bądź w jakich złożeniach dany plik jest wykorzystywany.

Aktualizacja odniesień miedzy plikami podczas zmian ich nazw została przedstawiona w artykule SOLIDWORKS PDM – co się stanie, gdy zmienimy lokalizację i nazwę komponentu

Remedium na zagrożenia wynikające z pracy na dysku sieciowym

Praca na dysku sieciowym jest prostym rozwiązaniem, dzięki któremu konstruktorzy mają dostęp do wszystkich plików w tym samym czasie. Rozwiązanie to niesie ze sobą jednak poważne zagrożenia związane z utratą części naszej pracy. Dodatkowo otwieranie plików bezpośrednio z dysku sieciowego znacznie spowalnia proces uruchomienia projektów. W SOLIDWORKS PDM pracujemy na dyskach lokalnych, nie tracąc jednocześnie możliwości współdziałania na plikach, a funkcjonalności PDM skutecznie zabezpieczają przed wzajemnym nadpisaniem sobie plików. Dzięki kontroli odniesień niwelujemy możliwość wystąpienia błędów wynikłych z ich przerwania, mamy możliwość szybkiego sprawdzenia gdzie dany plik jest użyty oraz jakie części wchodzą w skład złożenia. Dodatkowo dzięki uprawnieniom, jesteśmy w stanie zarządzać dostępem do plików w przechowalni PDM.

Jeśli jesteś zainteresowany oprogramowaniem SOLIDWORKS PDM zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami oraz do kontaktu z nami: pdm@solidexpert.com

Autor: Maciej Niziołek, Specjalista Techniczny CAD i PDM | SOLIDEXPERT

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu:

SOLIDEXPERT
Adam Bednarek  menadżer ds. wsparcia technicznego
SOLIDEXPERT | Rozwiązania dla przemysłu
p: +48 502 498 439
e: bednarek@solidexpert.com

,

zapisz się na newsletter

  Jesteś zainteresowany rozwiązaniem SOLIDWORKS?

  30 dni testów oprogramowania bez zobowiązań - sprawdź już teraz!

  Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej