Zainwestuj w rozwój swojej firmy - skorzystaj z grantu do 200 tys. € na zakup programu - SOLIDEXPERT

Skorzystaj z grantu
na zakup SOLIDWORKS!

otrzymaj do 200 tys.€ dla firmy

Kto?

O grant mogą ubiegać się mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa

Co?

Dofinansowaniem objęty jest zakup wartości niematerialnych i prawnych o charakterze innowacyjnym - w tym zakup oprogramowania

Ile?

Maksymalna wartość dofinansowania to 200 tys. €

Do kiedy?

Wnioski o dofinansowane zakupu oprogramowania można składać do 31 marca 2020 roku

Co warto wiedzieć starając się o Grant?

Przedsiębiorca ma możliwość otrzymania dodatkowego grantu na doradztwo, w ramach którego m.in. opracowywana jest dla niego niezbędna do aplikowania opinia o innowacyjności oraz wycena wartości technologii, której dotyczyć ma wsparcie.  

 Wnioskowany zwrot kosztów może wynosić max. 70% wartości transakcji i następuje po zakupie oprogramowania.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się tylko koszty nabycia Technologii, tj. koszt zakupu lub uzyskania licencji do Technologii. Koszt wdrożenia Technologii nie jest objęty Grantem. Kosztami kwalifikowanymi nie są także szkolenia pracowników​.

Decyzja o przyznaniu grantu na zakup technologii jest wydawana do 4 miesięcy od momentu złożenia wniosku.

Poznaj procedurę wnioskowania o grant!

Uzupełnij formularz. Porozmawiamy z Tobą i przekażemy kontakt do Brokera, który pomoże Ci wybrać najlepszą ścieżkę, sprawdzi czy Twój projekt spełnia wymogi SOI, a gdy zajdzie taka potrzeba, skontaktuje Cię z Akredytowanym Doradcą SOI.

Jeśli okaże się, że Twoja transakcja wymaga wyceny, sprawdzenia lub pomocy prawnej, Akredytowani Doradcy SOI są gotowi Ci pomóc. Usługi doradcze SOI są finansowane
do 85%.

Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów złóż wniosek o grant za pomocą generatora wniosków ISOP (https://generator.ptt.arp.pl). Możesz otrzymać finansowanie
do 70%. 

Decyzję o przyznaniu grantu otrzymasz w ciągu 4 miesięcy. Następnie podpiszesz umowę
z ARP S.A. Będziesz zobowiązany wdrożyć technologię do 31 grudnia 2022 r.

Wypłata grantu zostanie wykonana po złożeniu przez Ciebie Wniosku o płatność.
Grant wypłacany będzie w transzach lub w formie płatności jednorazowej (zgodnie
z podpisaną umową). Ostatnia transza wypłacana jest przed wdrożeniem Technologii.

Gratulujemy! Wdrożyłeś innowację – możesz teraz czerpać zyski z bycia konkurencyjnym. Zdobywaj nowe rynki i zwiększaj swoją produktywność.