PREVAC
Case Study

Szczegóły współpracy:

PREVAC Sp. z o.o. to firma założona w 1996 roku w Rogowie, której profil działalności zadziwia każdego kto miał okazję się z nim choć w części zaznajomić. PREVAC specjalizuje się bowiem w produkcji aparatur naukowo-badawczych służących głównie do tworzenia nowych materiałów, a tym samym nowych technologii poprzez różne techniki komponowania materiałów jak i analiz właściwości fizyko-chemicznych tych czy innych materiałów w warunkach wysokiej i ultra-wysokiej próżni.

 

PRODUKCJA JEDNOSTKOWA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
Firma PREVAC koncypuje, projektuje, produkuje i dostarcza kompletne aparatury naukowo-badawcze jak i komponenty, urządzenia elektroniczne i oprogramowanie dedykowane do obsługi produktów firmy oraz innych producentów. Każdy z projektów realizowanych przez firmę PREVAC jest unikalny, dedykowany pod potrzeby konkretnego klienta. W portfolio rozwiązań firmy znajdują się takie produkty jak: kompletne systemy próżniowe, unikatowe manipulatory próżniowe, komory próżniowe, instrumenty próżniowe, nośniki próbek, nowoczesne elektroniki oraz oprogramowanie sterujące.
PREVAC to jedyna w Polsce tego typu firma i jedna z nielicznych na świecie gdzie stopień skomplikowania ociera się o granice materiałowe, technologiczne jak i intelektualne. Dzięki badaniom prowadzonym na licznych aparaturach PREVAC odkrywane są nowe gatunki materiałów wykorzystywanych w praktycznie każdej z dziedzin życia codziennego.

POCZĄTKI BYWAJĄ TRUDNE…
Na obecny sukces firmy PREVAC pracowano od samego początku. To, że firma działa na rynku międzynarodowym i jest liderem w swojej branży jest okupione ciężką pracą oraz doświadczeniem lat ubiegłych. Początki były trudne, wpływ na to miały głównie brak infrastruktury, narzędzi i materiałów – swoją bazę należało stworzyć od podstaw.
Produkty, które są dostarczane przez PREVAC wymagają ogromnej wiedzy zaangażowanych w projekt specjalistów, badaczy i naukowców z wielu dziedzin nauki. Pasja do nauki i chęć samodzielnego poszukiwania wiedzy niestety nie są wystarczającym elementem. Do zaprojektowania i wyprodukowania zaawansowanej aparatury potrzebne są również narzędzia pozwalające na uchwycenie koncepcji produktu. Firma PREVAC będąc tego świadoma, od długiego czasu poszukiwała narzędzi, które pozwolą na proste odwzorowanie zaawansowanych technologii, których są twórcą. Po długich konsultacjach firma zdecydowała się na rozwiązanie SOLIDWORKS zakupując pierwsze licencje CAD 3D, dostarczane przez Autoryzowanego Dystrybutora SOLIDWORKS – firmę SOLIDEXPERT.

NOWE POTRZEBY, SZERSZE MOŻLIWOŚCI…
Zaimplementowane rozwiązanie SOLIDWORKS w firmie PREVAC jest jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych przez konstruktorów. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi, polskiemu menu oraz prostocie obsługi SOLIDWORKS, przejście na system CAD 3D odbyło się bez większych przeszkód. Tworzenie parametrycznych modeli pozwoliło na optymalizację pracy, a także przyniosło dodatkowe korzyści takie jak: walidacja czy wizualizacja produktów. Tym samym pozwoliło to na pierwsze wychwycenie błędów projektowych oraz lepsze przekazanie koncepcji samego produktu.
Do zaprojektowania zaawansowanych aparatur naukowo-badawczych niezbędne jest wykorzystanie przez konstruktorów takich funkcji SOLIDWORKS jak arkusze blach czy konstrukcje spawane. Dzięki ich dostępności, w ramach jednej licencji programu pracownicy firmy mogą pracować w jednym środowisku, bez względu na wykonywane czynności. Taki sposób znacznie ułatwia pracę inżynierom i eliminuje konieczność eksportu czy importu danych pomiędzy różnymi platformami CAD.
Modułowość SOLIDWORKS to kolejny z czynników, który miał ogromny wpływ w trakcie podejmowania decyzji dotyczącej zakup wspomnianego rozwiązania. Istotnym modułem programu wykorzystywanym podczas tworzenia projektów nowych produktów jest Routing. To doskonałe narzędzie sprawdzające się w firmie do projektowania instalacji elektrycznych, rurowych cienkościennych oraz rurowych grubościennych. Dzięki niemu pracownicy firmy zamiast modelować i przycinać pojedyncze rurki mogą wskazać początek i koniec oraz wybrać jeden z proponowanych przebiegów trasy. Obok automatyzacji tworzenia połączeń tras, SOLIDWORKS Routing dostarcza konstruktorom biblioteki armatur i elektryki, które dostępne są lokalnie oraz online.

INTEGRACJA ŚRODOWISKA CAD i CAM
SOLIDWORKS jest miejscem, w którym powstaje koncepcja i model 3D aparatury naukowo-badawczej PREVAC. Elementy w nim zaprojektowane, po otrzymaniu akceptacji trafiają do produkcji. Firma mając na uwadze możliwe błędy wynikłe w trakcie produkcji, zdecydowała się na wdrożenie rozwiązania typu CAM, w tym wypadku wybór padł na oprogramowanie CAMWorks, które pozwoliło na optymalne przygotowanie obróbki detali i wprowadzenie ewentualnych zmian w technologii czy parametrach samego procesu jeszcze przed rozpoczęciem pracy na maszynie CNC. Na decyzję o wyborze rozwiązania CAMWorks bardzo duży wpływ miało m.in. środowisko pracy oparte o interfejs SOLIDWORKS. Nie wymagało ono długiego czasu nauki by pracownicy mogli swobodnie pracować.

IDEALNA ORGANIZACJA PRACY
SOLIDWORKS pozwolił firmie PREVAC na wprowadzenie nowego sposobu projektowania opartego na pracy w 3D. Dokumentacja tworzona w programie wymagała jednak odpowiedniego zorganizowania. Pojawiła się potrzeba zarządzania plikami projektowymi. Ze względu na rozwój firmy, wzrost zatrudnienia oraz ilości projektów bardzo ważne było usystematyzowanie sposobu tworzenia dokumentacji. W tym celu firma zdecydowała się na wdrożenie rozwiązania SOLIDWORKS PDM Professional. Wspomniane rozwiązanie świetnie sprawdza się w PREVAC. Dzięki niemu firma może zarządzać dokumentacją produkcyjną, nadawać odpowiednie uprawnienia użytkownikom systemu oraz zapewnić kontrolę rewizji powstałych projektów. SOLIDWORKS PDM pełni w PREVAC rolę przechowalni plików, która pozwala inżynierom pracować na zawsze aktualnych plikach, bez obaw, że inna osoba dokona edycji tych samych projektów. Wdrożenie PDM w firmie pozwoliło na ograniczenie błędów, co w konsekwencji wpływa na skrócenie czasu projektowania.

SPÓJNE ŚRODOWISKO PRACY I KOMUNIKACJI
PREVAC jest firmą, która starała się stworzyć zintegrowane środowisko produkcyjne. Do rozwiązań CAD i PDM dołączono w dalszym kroku rozwiązanie SOLIDWORKS Composer. Program ten wykorzystywany jest do tworzenia dokumentacji użytkowej. Za jego pomocą pracownicy tworzą katalogi produktowe, instrukcje montażu czy wysokiej jakości zdjęcia. Ponieważ projekty przygotowane w Composer są połączone z modelem SOLIDWORKS, już na etapie wczesnych prac projektowych inżynierzy przygotowują dokumentację użytkową. Dzięki takiej organizacji proces tworzenia dokumentacji użytkowej w firmie może być prowadzony jeszcze przed zatwierdzeniem finalnego projektu nowego produktu. Wpływa to bezpośrednio na skrócenie czasu dostarczenia produktów do klientów.
SOLIDWORKS Inspection wspiera pracę działu Kontroli Jakości. W połączeniu z posiadanymi przez firmę rozwiązaniami CAD, CAM i PDM stworzono spójne środowisko pracy i komunikacji pomiędzy działami technologicznym, projektowym i produkcyjnym.
Przy tak zaawansowanej technologii i złożoności projektów pojawiły się dodatkowe potrzeby związane z chęcią jeszcze większej optymalizacji prac projektowo-technologicznych. Te są stale realizowane poprzez dedykowane oprogramowanie tworzone przez Dział Rozwoju SOLIDEXPERT. Rozwiązania te stanowią idealne dopełnienie pełnego portfolio SOLIDWORKS.
Dzięki pasji, energii i pełnego zaangażowania zespołu firma PREAVC jest w gronie najbardziej zaawansowanych technologicznie i organizacyjnie firm na świecie.

Twoja firma jest zaintersowana współpracą?

Skontaktuj się z nami już teraz!

    The administrator of personal data is SOLIDEXPERT Polska Sp. z o. o. based in Cracow. We will use your personal data to call you back or write back to answer your inquiry. We will process the data in accordance with the Privacy Policy. Tick the consent below if you want to receive promotions, newsletter from us. We will then process your data also for marketing purposes. You can withdraw your consent at any time by writing to biuro@solidexpert.com

    Usługa współfinansowana w ramach projektu „Inteligentna Super Fabryka – ISF 4.0 KOM2”
    współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: „2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”,
    działanie: „2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie: „2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”

    Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej