Contact

We are waiting for your message

  The administrator of personal data is SOLIDEXPERT Polska Sp. z o. o. based in Cracow. We will use your personal data to call you back or write back to answer your inquiry. We will process the data in accordance with the Privacy Policy. Tick the consent below if you want to receive promotions, newsletter from us. We will then process your data also for marketing purposes. You can withdraw your consent at any time by writing to biuro@solidexpert.com

  Cracow

  SOLIDEXPERT Polska Sp. z o. o. sp.k.
  (HEADQUARTERS)
  st. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków

  Gdansk

  SOLIDEXPERT Polska Sp. z o. o. sp.k.
  (BCB Business Park building B2)
  st. Azymutalna 11, 80-298 Gdańsk

  Warsaw

  SOLIDEXPERT Polska Sp. z o. o. sp.k.
  st. Hankiewicza 2, 02-103 Warsaw

  Rzeszow

  SOLIDEXPERT Polska Sp. z o. o. sp.k.
  (PRODUCTION BRANCH)
  Dąbrówki 246, 37-100 Lancut

  Białystok

  SOLIDEXPERT Polska Sp. z o. o. sp.k.
  (Białystok Science and Technology Park)
  st. Żurawia 71,
  15-540 Bialystok

  NIP: PL6772380230
  REGON: 123060159
  BDO: 000329881

  Usługa współfinansowana w ramach projektu „Inteligentna Super Fabryka – ISF 4.0 KOM2”
  współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: „2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”,
  działanie: „2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie: „2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”

  Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej