WIMIP AGH
Case Study

Szczegóły współpracy:

SOLIDEXPERT współpracuje nie tylko z klientami komercyjnymi, ale od wielu lat wspiera również placówki edukacyjne, instytucje badawcze oraz centra kształcenia praktycznego, dostarczając im rozwiązania SOLIDWORKS oraz szkoląc z wybranej tematyki CAD/CAM/CAE. WIMiIP jest jednym z większych Wydziałów działających w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Działalność naukowo-badawcza Wydziału jest prowadzona w obszarach najnowocześniejszych technik i technologii związanych z szeroko pojętą inżynierią materiałową, metalurgią, informatyką stosowaną oraz inżynierią ciepła. Wydział współpracuje w zakresie studiów inżynierskich, magisterskich i doktoranckich oraz prowadzi projekty badawcze z zakładami przemysłowymi zarówno w Polsce jak i za granicą.

 

Twoja firma jest zaintersowana współpracą?

Skontaktuj się z nami już teraz!

    The administrator of personal data is SOLIDEXPERT Polska Sp. z o. o. based in Cracow. We will use your personal data to call you back or write back to answer your inquiry. We will process the data in accordance with the Privacy Policy. Tick the consent below if you want to receive promotions, newsletter from us. We will then process your data also for marketing purposes. You can withdraw your consent at any time by writing to biuro@solidexpert.com

    Usługa współfinansowana w ramach projektu „Inteligentna Super Fabryka – ISF 4.0 KOM2”
    współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: „2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”,
    działanie: „2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie: „2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”

    Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej