aktualności

3 Krakowskie Dni Elektryka

Krakowskie Dni Elektryka to największe targi firm branży elektrycznej w Małopolsce, połączone z programem seminariów, prelekcji, szkoleń oraz warsztatów dotyczących najnowszych osiągnięć na rynku elektrycznym, w tym roku tematem przewodnim wykładów i prelekcji będą energetyka rozproszona i klastry energii.

3 Krakowskie Dni Elektryka

Termin: 15 maja 2019
Godzina: 09:00-16:00
Lokalizacja: budynek B1 WEAIiIB AGH w Krakowie

WYDARZENIE ODBYŁO SIĘ

Krakowskie Dni Elektryka to największe targi firm branży elektrycznej w Małopolsce, połączone z programem seminariów, prelekcji, szkoleń oraz warsztatów dotyczących najnowszych osiągnięć na rynku elektrycznym, w tym roku tematem przewodnim wykładów i prelekcji będą energetyka rozproszona i klastry energii. Podczas tego wydarzenia SOLIDEXPERT będzie miał swoje stanowisko oraz wystąpienie. Wszystkie osoby zainteresowane naszą ofertą oraz chęcią rozmowy z nami zapraszamy do udziału w 3 Krakowskich Dniach Elektryka 15 maja.

,

zapisz się na newsletter

Jesteś zainteresowany certyfikacją SOLIDWORKS?

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature.

Usługa współfinansowana w ramach projektu „Inteligentna Super Fabryka – ISF 4.0 KOM2”
współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: „2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”,
działanie: „2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie: „2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”

Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej