aktualności

ECCOMAS YIC 2019

W dniach 1-6 września 2019 na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa ECCOMAS YOUNG INVESTIGATORS CONFERENCE. Ma ona na celu zrzeszyć naukowców z całego świata, pracujących w obszarze nauk obliczeniowych i inżynierii.
Podczas tegorocznej edycji mamy przyjemność być sponsorem tej prestiżowej konferencji. Oczywiście nie zabraknie nas również podczas samego wydarzenia. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stanowiska w dniach 3-5 09.2019 oraz wysłuchania prelekcji pt. Topology Optimization as a tool for Design Engineer in daily work with integration of CAD/CAE systems wygłoszonej przez inż. Mateusza Sztangreta.

ECCOMAS YOUNG INVESTIGATORS CONFERENCE 2019

Termin: 1-6 września 2019
Czas trwania: 6 dni
Miejsce: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
WYDARZENIE ODBYŁO SIĘ!

W dniach 1-6 września 2019 na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa ECCOMAS YOUNG INVESTIGATORS CONFERENCE. Ma ona na celu zrzeszyć naukowców z całego świata, pracujących w obszarze nauk obliczeniowych i inżynierii.

Podczas tegorocznej edycji mamy przyjemność być sponsorem tej prestiżowej konferencji. Oczywiście nie zabraknie nas również podczas samego wydarzenia. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stanowiska w dniach 3-5 09.2019 oraz wysłuchania prelekcji pt. Topology Optimization as a tool for Design Engineer in daily work with integration of CAD/CAE systems wygłoszonej przez inż. Mateusza Sztangreta.

,

zapisz się na newsletter

Jesteś zainteresowany certyfikacją SOLIDWORKS?

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature.

Usługa współfinansowana w ramach projektu „Inteligentna Super Fabryka – ISF 4.0 KOM2”
współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: „2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”,
działanie: „2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie: „2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”

Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej