Rewolucja w zarządzaniu projektami – odkryj możliwości Project Planner w chmurze [SERIA WEBINARÓW “CHMURA DLA INŻYNIERA”]

08/02/2024
ONLINE
10:00
Odkryj nowe możliwości w efektywnym zarządzaniu projektami! Podczas webinaru dowiesz się jak Project Planner (rola dostępna na Platformie 3DEXPERIENCE) umożliwia zarządzanie projektami z dowolnego miejsca i urządzenia, zapewniając ciągłość pracy i szybką reakcję na zmiany.
Do wydarzenia
pozostało:
-
Dni
-
Godzin
-
Minut
-
Sekund

Korzyści

WIEDZA

Platforma 3DEXPERIENCE to przyszłość. Nie daj się zaskoczyć i zyskaj bezpłatną wiedzę już teraz!

DOSTĘP DO NAGRAŃ

Zapisując się na webinar, dostaniesz premierowy dostęp do nagrań całej serii. Wracaj do specjalistycznej wiedzy w każdym momencie!

WYMIANA OPINII

Webinar daje możliwość wymiany opinii, zadawania pytań i szukania rozwiązań właściwych dla swojego przedsiębiorstwa.

DODATKOWE RABATY

Jako uczestnik webinaru otrzymasz specjalne rabaty promocyjne na usługi związane z Platformą 3DEXPERIENCE. Oferta rabatowa zostanie przesłana po zakończeniu serii webinarów "Chmura dla inżyniera".

Weź udział w webinarze i odkryj nowe podejście do zarządzania projektami!

Podczas webinaru dowiesz się jak efektywnie planować każdy etap projektu, definiować wymagane zadania, przypisywać zasoby i ustalać terminy, wszystko w chmurze!

  •  Poznaj, jak Project Planner umożliwia precyzyjne planowanie każdego etapu Twojego projektu, definiowanie zadań, przypisywanie użytkowników, oraz ustalanie zależności i terminów.
  • Odkryj narzędzia ułatwiające monitorowanie postępu różnych zadań i szybkie identyfikowanie potencjalnych zagrożeń czy opóźnień.
  • Dowiedz się, jak Project Planner zapewnia dostęp do zadań i ich stanu z dowolnego miejsca i urządzenia, zapewniając maksymalną elastyczność.
  •  Zobacz, jak łatwo możesz zintegrować zadania Project Planner bezpośrednio z SOLIDWORKS, usprawniając proces projektowy.

Ten webinar jest idealny dla menedżerów projektów, inżynierów, projektantów i liderów zespołów, którzy chcą ulepszyć swoje procesy zarządzania projektami i współpracy.

Agenda wydarzenia

10.00

Konrad Jaszczur

Specjalista techniczny ds. PDM i CAD

Mateusz Chmiel

Specjalista techniczny ds. CAD i DriveWorks

Agenda

1. Wprowadzenie do platformy 3DEXPERIENCE
- Omówienie głównych funkcji i zalet platformy 3DEXPERIENCE w kontekście zarządzania projektami.
2. Rola planowania zadań w procesie rozwoju produktu
- Wyjaśnienie znaczenia skutecznego planowania zadań w kontekście kompleksowego zarządzania cyklem życia produktu.
3. Przegląd funkcji 3DEXPERIENCE Project Planner
- Prezentacja głównych funkcji narzędzia Project Planner w chmurze 3DEXPERIENCE.
4. Tworzenie harmonogramów projektów
- Demonstracja procesu tworzenia i zarządzania harmonogramami projektów za pomocą narzędzia Project Planner.
5. Przydział zadań i zasobów
- Omówienie sposobów przydzielania zadań i zasobów w projekcie przy użyciu Project Planner.
6. Monitorowanie postępu projektu
- Pokazanie sposobów monitorowania postępu projektu, śledzenia kamieni milowych i reagowania na ewentualne opóźnienia.
7. Zarządzanie zmianami i korektami
- Przedstawienie strategii zarządzania zmianami w projekcie oraz sposobów wprowadzania korekt i aktualizacji do harmonogramu.
8. Zakończenie
- Otwarta sesja pytań i odpowiedzi dla uczestników

11.00

Zapraszamy do aktywnego udziału.

BEZPŁATNA REJESTRACJA NA WYDARZENIE

[WEBINAR] Rewolucja w zarządzaniu projektami - odkryj możliwości Project Planner w chmurze

Usługa współfinansowana w ramach projektu „Inteligentna Super Fabryka – ISF 4.0 KOM2”
współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: „2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”,
działanie: „2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie: „2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”

Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej