aktualności

Webinar: Analiza wytrzymałości w SOLIDWORKS Simulation: Postprocessing – opracowanie wyników

Każda z wykonanych analiz wytrzymałości kończy się przygotowywaniem i opracowaniem wyników, które fachowo określa się mianem "Postprocessingu".  Bardzo ważna jest odpowiednia interpretacja oraz zrozumienie danych, które otrzymujemy w wyniku przeprowadzonego badania. W webinarze postaramy się przybliżyć te zagadnienia oraz wyjaśnić jak odczytywać otrzymane dane.

Webinar: Analiza wytrzymałości w SOLIDWORKS Simulation: Postprocessing – opracowanie wyników

WYDARZENIE ODBYŁO SIĘ
Data: 19.12.2018, godz. 13:00
Czas trwania: 1h

W dwóch wcześniejszych webinarach z serii „Analiza wytrzymałości w SOLIDWORKS Simulation” mieliśmy okazję zdobyć wiedzę  nt. odpowiedniego przygotowania do wykonania badania. Poruszona została tematyka preprocessingu. Nagrania wspomnianych webinarów znajdują się TUTAJ oraz TUTAJ. Każda z wykonanych analiz wytrzymałości kończy się przygotowywaniem i opracowaniem wyników, które fachowo określa się mianem „Postprocessingu”.  Bardzo ważna jest odpowiednia interpretacja oraz zrozumienie danych, które otrzymujemy w wyniku przeprowadzonego badania. W webinarze postaramy się przybliżyć te zagadnienia oraz wyjaśnić jak odczytywać otrzymane dane.

Plan webinaru:

  1. Po co liczymy naprężenia zredukowane?
  2. Jak powstają wyniki?
  3. Co, poza wartością, dają poszczególne wyniki?
  4. Dane a informacje – lista siły wynikowej, sensory.
  5. Podsumowanie: Jak rozpoznać, że wyniki są poprawne?
  6. Pytania.

,

zapisz się na newsletter

Jesteś zainteresowany certyfikacją SOLIDWORKS?

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature.

Usługa współfinansowana w ramach projektu „Inteligentna Super Fabryka – ISF 4.0 KOM2”
współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: „2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”,
działanie: „2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie: „2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”

Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej