aktualności

Webinar: Nowości WOODEXPERT 2022

Najnowsza wersja programu do projektowania mebli WOODEXPERT została wyposażona w szereg funkcjonalności optymalizujących pracę konstruktora mebli. Dodatkowo, w ręce użytkowników oddajemy wersję demonstracyjną programu, możliwą do pobrania bezpośrednio ze strony internetowej.

Webinar: Nowości  WOODEXPERT 2022

Data: 1 marca | Godzina: 11:00

Najnowsza wersja programu do projektowania mebli WOODEXPERT została wyposażona w szereg funkcjonalności optymalizujących pracę konstruktora mebli. Dodatkowo, w ręce użytkowników oddajemy wersję demonstracyjną programu, możliwą do pobrania bezpośrednio ze strony internetowej.

W czasie webinaru zaprezentujemy wszystkie 4 moduły oraz omówimy wybrane zagadnienia, m.in.:

 • Obsługa wielu systemów miar
 • Materiały wielowarstwowe
 • Uwzględnienie technologii przy oklejaniu szerokich i wąskich płaszczyzn
 • Poszerzenie możliwości nazewnictwa
 • Promowanie, grupowanie, edycja komponentów
 • Obsługa pluginów
 • Definicja maszyn NC z ustawianiem priorytetów ustawienia elementu
 • Automatyczny generator programów
 • Optymalizator pracy maszyny
 • Wsparcie projektowania w oparciu o wieloobiekty
 • Wstawianie komponentów bez pełnego wiązania
 • Dokumentacja dla komponentów bibliotecznych
 • Generowanie DXF-ów

Zapraszamy do wzięcia udziału w webinarze i bezpłatnej rejestracji.

,

zapisz się na newsletter

Jesteś zainteresowany certyfikacją SOLIDWORKS?

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature.

Usługa współfinansowana w ramach projektu „Inteligentna Super Fabryka – ISF 4.0 KOM2”
współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: „2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”,
działanie: „2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie: „2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”

Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej