aktualności

Webinar: Jak przygotować idealny model 3D dostosowany do druku w technologii SLS?

Webinar ma na celu opisanie i wyjaśnienie najważniejszych zasad potrzebnych przy projektowaniu modeli 3D w SOLIDWORKS do druku w technologii SLS (selektywnego spiekania laserowego). Wiedza przekazana podczas webinaru będzie pomocna w zrozumieniu jednej z najbardziej zaawansowanych technik wytwarzania przyrostowego.

Webinar: Jak przygotować idealny model 3D dostosowany do druku w technologii SLS?

WYDARZENIE ODBYŁO SIĘ
Data: 13.12.2018, godz. 17:00
Czas trwania: 1h
Język webinaru: angielski

Webinar ma na celu opisanie i wyjaśnienie najważniejszych zasad potrzebnych przy projektowaniu modeli 3D w SOLIDWORKS do druku w technologii SLS (selektywnego spiekania laserowego). Wiedza przekazana podczas webinaru będzie pomocna w zrozumieniu jednej z najbardziej zaawansowanych technik wytwarzania przyrostowego.

Webinar poprowadzi konstruktor mechanik – Konrad Kobus z firmy Sinterit, producenta desktopowych drukarek SLS – Lisa i Lisa Pro. Pracownicy Sinterit korzystają z oprogramowania SOLIDWORKS w codziennej pracy.

Plan webinaru:

  1. Rozmiar i materiał.
  2. Minimalna grubość ściany.
  3. Minimalna wielkość wypukłości i wklęsłości detali.
  4. Pasowania połączeń ruchomych i minimalny odstępy między elementami/powierzchniami.
  5. Kanały i otwory umożliwiające usunięcie proszku z wnętrza wydruku.

,

zapisz się na newsletter

Jesteś zainteresowany certyfikacją SOLIDWORKS?

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature.

Usługa współfinansowana w ramach projektu „Inteligentna Super Fabryka – ISF 4.0 KOM2”
współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: „2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”,
działanie: „2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie: „2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”

Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej