aktualności

Webinar:  SOLIDWORKS PDM – Zarządzanie dokumentacją konstrukcyjną w pracy zdalnej oraz narzędzia do raportowania w PDM

Obecna sytuacja związana z pojawieniem się epidemii koronawirusa wymusiła na większości firm zmianę modelu funkcjonowania na pracę zdalną. Podczas tego webinaru zostanie wyjaśnione w jaki sposób można korzystać z repozytorium PDM nie będąc w siedzibie firmy oraz jakie korzyści wynikają z pracy w PDM. Dodatkowo zaprezentujemy nasze dwa autorskie dodatki PDM Reporter oraz PDM Logger pozwalające na uzyskanie dodatkowych informacji zawartych  w  repozytorium PDM jak:

  • Weryfikacja zdarzeń zrealizowanych na plikach (pobranie pliku, dodawanie folderów, kopiowanie, usuwanie, etc.)
  • Raportowanie (ponad 20 różnych zapytań)

Zapraszamy do darmowej rejestracji i udziału w webinarze!

Webinar: SOLIDWORKS PDM – Zarządzanie dokumentacją konstrukcyjną w pracy zdalnej oraz narzędzia do raportowania

Data: 26 marca Godzina: 14:00
Czas trwania: 1 h

WYDARZENIE ODBYŁO SIĘ

Obecna sytuacja związana z pojawieniem się epidemii koronawirusa wymusiła na większości firm zmianę modelu funkcjonowania na pracę zdalną. Podczas tego webinaru zostanie wyjaśnione w jaki sposób można korzystać z repozytorium PDM nie będąc w siedzibie firmy oraz jakie korzyści wynikają z pracy w PDM. Dodatkowo zaprezentujemy nasze dwa autorskie dodatki PDM Reporter oraz PDM Logger pozwalające na uzyskanie dodatkowych informacji zawartych  w  repozytorium PDM jak:

  • Weryfikacja zdarzeń zrealizowanych na plikach (pobranie pliku, dodawanie folderów, kopiowanie, usuwanie, etc.)
  • Raportowanie (ponad 20 różnych zapytań)

,

zapisz się na newsletter

Jesteś zainteresowany certyfikacją SOLIDWORKS?

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature.

Usługa współfinansowana w ramach projektu „Inteligentna Super Fabryka – ISF 4.0 KOM2”
współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: „2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”,
działanie: „2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie: „2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”

Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej