aktualności

Webinar: Projektowanie przyszłości czyli optymalizacja topologii w SOLIDWORKS Simulation

Projektowanie konwencjonalne często opiera się na wykorzystaniu sprawdzonych wcześniej rozwiązań. Takie podejście znacząco ogranicza wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w nowych projektach. Wykorzystanie Optymalizacji Topologii w fazie projektowania stwarza możliwość opracowywania zupełnie nowych koncepcji.

Webinar: Projektowanie przyszłości czyli optymalizacja topologii w SOLIDWORKS Simulation

WYDARZENIE ODBYŁO SIĘ
Termin: 26 września 2018, godz. 13:00
Czas trwania: 1h

Projektowanie konwencjonalne często opiera się na wykorzystaniu sprawdzonych wcześniej rozwiązań. Takie podejście znacząco ogranicza wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w nowych projektach. Wykorzystanie Optymalizacji Topologii w fazie projektowania stwarza możliwość opracowywania zupełnie nowych koncepcji.

Podczas webinaru zostaną poruszone następujące tematy:

1. Wprowadzenie teoretyczne – idea optymalizacji topologii
2. Przykład projektu wykonanego w oparciu o konwencjonalne reguły
3. Zastosowanie Optymalizacji Topologii w procesie projektowania
4. Porównanie własności mechanicznych projektów opracowanych w myśl klasycznych i nowoczesnych zasad
5. Podsumowanie i wnioski

Zapraszamy do darmowej rejestracji.

,

zapisz się na newsletter

Jesteś zainteresowany certyfikacją SOLIDWORKS?

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature.

Usługa współfinansowana w ramach projektu „Inteligentna Super Fabryka – ISF 4.0 KOM2”
współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: „2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”,
działanie: „2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie: „2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”

Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej