Webinar: Projektowanie przyszłości czyli optymalizacja topologii w SOLIDWORKS Simulation - SOLIDEXPERT

Webinar: Projektowanie przyszłości czyli optymalizacja topologii w SOLIDWORKS Simulation

Webinar: Projektowanie przyszłości czyli optymalizacja topologii w SOLIDWORKS Simulation

WYDARZENIE ODBYŁO SIĘ
Termin: 26 września 2018, godz. 13:00
Czas trwania: 1h

Projektowanie konwencjonalne często opiera się na wykorzystaniu sprawdzonych wcześniej rozwiązań. Takie podejście znacząco ogranicza wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w nowych projektach. Wykorzystanie Optymalizacji Topologii w fazie projektowania stwarza możliwość opracowywania zupełnie nowych koncepcji.

Podczas webinaru zostaną poruszone następujące tematy:

1. Wprowadzenie teoretyczne – idea optymalizacji topologii
2. Przykład projektu wykonanego w oparciu o konwencjonalne reguły
3. Zastosowanie Optymalizacji Topologii w procesie projektowania
4. Porównanie własności mechanicznych projektów opracowanych w myśl klasycznych i nowoczesnych zasad
5. Podsumowanie i wnioski

Zapraszamy do darmowej rejestracji.

 

zaufali nam