aktualności

Webinar SOLIDWORKS CAM – Cykle sond

SOLIDWORKS CAM to rozwiązanie, które wykorzystacie nie tylko do przygotowania obróbki detalu, ale również do programowania sond pomiarowych. W taki razie jak zaprogramować sondę pomiarową w SOLIDWORKS CAM? To wszystko zaprezentujemy podczas naszego webinaru. Zapraszamy do darmowej rejestracji i udziału.
Podczas webinaru poruszymy takie zagadnienia jak:
1. Rozwój narzędzi pomiarowych
2. Zastosowanie sond pomiarowych
3. Omówienie funkcji SOLIDWORKS CAM w zakresie obsługi sond pomiarowych
4. Pytania i odpowiedzi

Webinar SOLIDWORKS CAM – Cykle sond

SOLIDWORKS CAM to rozwiązanie, które wykorzystacie nie tylko do przygotowania obróbki detalu, ale również do programowania sond pomiarowych. W taki razie jak zaprogramować sondę pomiarową w SOLIDWORKS CAM? To wszystko zaprezentujemy podczas naszego webinaru.

Podczas webinaru poruszymy takie zagadnienia jak:

  1. Rozwój narzędzi pomiarowych.
  2. Zastosowanie sond pomiarowych.
  3. Omówienie funkcji SOLIDWORKS CAM w zakresie obsługi sond pomiarowych.
  4. Pytania i odpowiedzi.

,

zapisz się na newsletter

Jesteś zainteresowany certyfikacją SOLIDWORKS?

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature.

Usługa współfinansowana w ramach projektu „Inteligentna Super Fabryka – ISF 4.0 KOM2”
współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: „2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”,
działanie: „2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie: „2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”

Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej