Routing - instalacje rurowe

Celem szkolenia jest nabranie umiejętności wykorzystania dodatku SOLIDWORKS Routing do projektowania tras rurowych, a także kanałów wentylacyjnych i koryt kablowych o przekroju niekołowym.

Czas trwania: 2 dni
Zapytaj o termin

Wymagania

Zakres tematyczny

 1. Podstawy Routingu.
 2. Tworzenie i edytowanie instalacji rurowych grubościennych.
 3. Tworzenie i edytowanie instalacji rurowych cienkościennych (rury gięte).
 4. Tworzenie tras o przekroju niekołowym (trasy elektryczne, koryta kablowe, trasy HVAC).
 5. Przygotowanie dokumentacji rysunkowej tras.
 6. Tworzenie własnych komponentów:
  -  parciu o dostarczane wraz z programem,
  - w oparciu o modele dostarczane przed ich producentów
  - zgodnie z założonymi parametrami – definiowanie od podstaw.
 7. Używanie schematów technologicznych P&ID.
 8. Budowa skidów w oparciu o konstrukcje spawane SOLIDWORKS.

Zapewniamy

podręcznik, materiały elektroniczne, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad

 

UWAGA!! DOSTĘPNY KURS INTERNETOWY – szczegółowy zakres  

© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92