Wczytaj Współrzędne

Aplikacja Wczytaj Współrzędne ułatwia generowanie geometrii odniesienia szkiców 2D oraz 3D. Pozwala na tworzenie tabeli współrzędnych punktów odniesienia w pliku Excel oraz zapisuje wyniki na rysunku danej części.

© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92