Edukacja

SOLIDWORKS to oprogramowanie CAD 3D, które wykorzystywane jest do parametrycznego modelowania w trzech wymiarach. Jest to najchętniej wykorzystywany przez studentów program do projektowania 3D, o czym najprościej świadczy ilość uczelni wyższych w Polsce, na których możemy poznać funkcjonalność tego niesamowitego narzędzia. Bardzo często pierwszy kontakt oraz sympatia do programu rodzi się na uczelni. Producent oprogramowania mając tego świadomość, wychodzi naprzeciw studentom. W swojej ofercie zawarł kilka pakietów programu, które pozwalają na jego dogłębne poznanie - nie tylko na uczelni, ale również w zaciszu swojego domu. Żeby było jeszcze ciekawiej, cena SOLIDWORKS dla studentów jest bardzo niska, tym samym większość z nich może pozwolić sobie na taki zakup.

Rodzaje wersji edukacyjnej SOLIDWORKS

SOLIDWORKS Research

SOLIDWORKS Research

SOLIDWORKS Research to licencja badawcza, z której mogą korzystać instytucje badawcze R&D. Udostępnia ona instytucjom i organizacjom najnowsze technologie SOLIDWORKS przeznaczone do projektowania i przeprowadzania badań inżynieryjnych, jednocześnie umożliwiając wymianę doświadczeń z innymi użytkownikami z całego świata. Oprogramowanie oraz uzyskane za jego pomocą efekty można bez ograniczeń wykorzystywać w publikacjach wyników badań uzyskanych z projektów finansowanych wewnętrznie i zewnętrznie, projektach finansowanych przez przemysł, przekazywaniu własności intelektualnej oraz składaniu wniosków o ochronę patentową.

Licencja badawcza SOLIDWORKS:

 • nie nakłada informacyjnych znaków wodnych
 • funkcjonalnie jest ona równoważna licencjom komercyjnym SOLIDWORKS
 • ma taki sam harmonogram aktualizacji, co komercyjna wersja SOLIDWORKS
 • dostarcza pełne prawa do korzystania z oprogramowania
 • koszt zakupu licencji jest znacznie niższy

Dowiedz się więcej

SOLIDWORKS Education Edition

SOLIDWORKS Education Edition

SOLIDWORKS Education Edition to pakiet, z którego możemy korzystać jedynie w trakcie zajęć na uczelni, ponieważ jego zakupu mogą dokonać wyłącznie szkoły wyższe. W trakcie pracy w programie zdobędziemy wiedzę na temat projektowania mechanicznego 3D CAD, prowadzenia symulacji wytrzymałościowych elementów, czy zarządzania danymi.

W skład SOLIDWORKS® Education Edition wchodzi:

• SOLIDWORKS Premium
• SOLIDWORKS Simulation Premium
• SOLIDWORKS Flow Simulation
• SOLIDWORKS Motion
• SOLIDWORKS Sustainability
• SOLIDWORKS Plastics
• SOLIDWORKS MBD
• SOLIDWORKS Electrical Professional
• SOLIDWORKS Composer - dostępne dla Klientów z aktywną subskrypcją
• SOLIDWORKS Visualize Professional - dostępne dla Klientów z aktywną subskrypcją
• MySOLIDWORKS Standard - dostępne dla Klientów z aktywną subskrypcją
• DraftSight Professional - dostępne dla Klientów z aktywną subskrypcją

Zobacz nowe funkcje

SOLIDWORKS Student Edition

SOLIDWORKS Student Edition

SOLIDWORKS Student Edition to pakiet oprogramowania, który mogą kupić uczniowe szkół średnich, studenci, czy pracownicy akademiccy. Przeznaczone jest ono do podnoszenia swoich kwalifikacji lub celów akademickich. Korzystamy z niego na własnym komputerze. W cenie programu otrzymamy również dostęp do bazy tutoriali SOLIDWORKS, które pozwolą na dogłębne jego poznanie.

 • SOLIDWORKS Premium
 • SOLIDWORKS Simulation Premium
 • SOLIDWORKS Flow Simulation
 • SOLIDWORKS Motion
 • SOLIDWORKS Plastics
 • SOLIDWORKS Sustainability
 • SOLIDWORKS Electrical Professional
 • SOLIDWORKS Model Base Definition
 • SOLIDWORKS Composer
 • SOLIDWORKS Visualize *
 • MySolidWorks Standard

*dostępny do pobrania po wysłaniu prośby na solidworks.education@3ds.com

Zakup licencję w sklepie SOLIDWORKS

SEK/SDK

SOLIDWORKS Design Kit/ Engineering Kit (SDK/SEK)

SOLIDWORKS Design Kit/ Engineering Kit (SEK/SDK) to darmowa licencja programu, którą mogą otrzymać od szkoły średniej/uczelni uczniowie/studenci na własny użytek. Uwaga, aby była taka możliwość szkoła średnia/uczelnia musi posiadać subskrypcję dla programu oraz wolną pulę licencji domowych (w przypadku SEK). Informacje na ten temat posiadają pracownicy danej jednostki edukacyjnej, zajmujący się programem.

Student Design Kit SDK (szkoły średnie):

 • SOLIDWORKS Standard

Student Engineering Kit SEK (uczelnie wyższe):

 • SOLIDWORKS Premium
 • SOLIDWORKS Simulation Premium
 • SOLIDWORKS Flow Simulation
 • SOLIDWORKS Sustainability
 • SOLIDWORKS Electrical Professional


Trial SOLIDWORKS

SOLIDWORKS Education Trial

SOLIDWORKS Education Trial to licencja testowa, która daje nam 60-dniowy dostęp do pełnej funkcjonalności programu. Pozwala ona studentom ocenić przydatność oprogramowania, jeszcze przed tym zanim podejmą decyzję o jego zakupie. Aby otrzymać taką licencję, należy skontaktować się z resellerem SOLIDWORKS w celu jej wygenerowania. Darmową licencję możemy otrzymać również klikając w link na stronie SOLIDWORKS i wypełniając formularz. Wersja testowa może bazować na najnowszych wydaniach programu, dzięki czemu otrzymujemy dostęp do nowości SOLIDWORKS.

Poproś o wersję edukacyjną SOLIDWORKS

© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92