SW Custom Properties Dodatek do SOLIDWORKS CAD, dodawanie właściwości do plików - SOLIDEXPERT

SW Custom Properties to aplikacja autorstwa SOLIDEXPERT pozwalająca na hurtowe modyfikacje właściwości dostosowanych we wskazanych plikach SOLIDWORKS. SW Custom Properties może okazać się szczególnie przydatny kiedy istnieje konieczność dodania właściwości do wszystkich plików projektu, bądź modyfikacji istniejących (np. ze względu na zmiany szablonów plików części lub złożeń). Program umożliwia realizację podstawowych funkcji dodawania, usuwania lub modyfikacji właściwości dostosowanych w plikach SOLIDWORKS. Wszystkie operacje odbywają się bez otwierania plików w natywnym programie, co wpływa na dużą efektywność działania. Aplikacja posiada nowoczesny i intuicyjny interfejs w języku polskim.

O programie

SW Custom Properties dostarcza możliwość importu pojedynczych plików lub całych folderów łącznie z pod folderami, tradycyjnie lub metodą przeciągnij i upuść. Z poziomu aplikacji mamy możliwość podglądu istniejących właściwości dostosowanych dla pliku jak i wszystkich konfiguracji. Podczas dodawania plików na liście automatycznie zostaną pominięte pliki, które są zaewidencjonowane, tylko do odczytu lub uszkodzone. Możemy operować na właściwościach z konkretnych grup (plik, aktywna konfiguracja, wszystkie konfiguracje).

Wbudowany w aplikację walidator pozwoli uniknąć błędów przy:

 • wstawianiu właściwości o istniejące nazwie,
 • usuwaniu, zmienianiu itp. właściwości o nieistniejącej nazwie.

SW Custom Properties posiada możliwość automatycznego przypisywania właściwości, funkcjonalność tą można rozwinąć wedle zapotrzebowania klienta. Po wykonaniu danej operacji otrzymujemy informację zwrotną o powodzeniu bądź niepowodzeniu.

Promocje

Interfejs

formularz kontaktowy

  Polecane

  Kreator DXF PDF

  Kreator DXF PDF

  Wczytaj Współrzędne

  Wczytaj Współrzędne

  Generator Kart Technologicznych

  Generator Kart Technologicznych

  zaufali nam

  Faq

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Masz pytania? Sprawdź nasze FAQ

  Sprawdź