PROJEKTY / DOFINANSOWANIA

PROJEKTY / DOFINANSOWANIA

 

 

Projekt nr 1

Firma SOLIDEXPERT Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość", którego celem jest udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19 przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa małopolskiego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Firma otrzymała grant w wysokości: 360.000,00 zł

 

Projekt nr 2

SOLIDEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Dofinansowanie w ramach działania 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu:  wsparcie bieżącej działalności w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19.

Pomoc  finansowa udzielona na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Wartość projektu: 214 339,26 PLN

 

Projekt nr 3

Projekt pt. „ISF 4.0. KOM2 - Inteligentna Super Fabryka”, realizowanego w ramach Poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Beneficjent: SOLIDEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Cel projektu: Organizacja wyjazdów przedstawicieli firmy na targi branżowe, kongresy i konferencje w celu promocji firmy oraz pozyskania kontrahentów.

Wartość projektu: 303 000 PLN

Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej