PDM Migrator - Migracja danych ze starej przechowalni PDM do nowej

Migracja danych ze starej przechowalni PDM do nowej nie zawsze jest łatwą decyzją i wymaga wielu przygotowań oraz długiego planowania. Jednak czasami taki proces jest po prostu konieczny. Najczęstsze powody migracji danych PDM są następujące:

 • Łączenie się organizacji, firm, spółek
 • Niepoprawna początkowa implementacja
 • Rozwój firmy i znacząca modyfikacja procesów biznesowych w przedsiębiorstwie
 • Wdrożenie nowych systemów w organizacji

Dlatego pomimo faktu, że migracja przechowalni PDM jest złożonym, niełatwym procesem, to firma musi zdecydować się na wykonanie tego trudnego działania.

O programie

SOLIDEXPERT przygotował narzędzie, które może pomóc firmom w migracji danych ze starych do nowych przechowalni PDM oraz znacznie przyspieszyć i uprościć ten proces. Narzędzie o nazwie PDM Migrator to samodzielna aplikacja, która powinna być uruchamiana w środowisku z dostępem do obu przechowalni. Wszystkie ustawienia są zapisywane w pliku konfiguracyjnym. Użytkownik może zapisać kilka ustawień konfiguracyjnych do przyszłych testów i wybrać odpowiednie dla już docelowej, finalnej migracji. Narzędzie zostało zbudowane zgodnie z zaleceniami SOLIDWORKS, a wszystkie operacje zapisu danych są wykonywane przy użyciu API PDM i SOLIDWORKS.

PDM Migrator pozwala wybrać odpowiednie opcje w zależności od konkretnych wymagań procesu migracji i ostatecznego celu jaki chcemy uzyskać.  Podczas opracowywania tego rozwiązania przyjęto jedno ważne założenie: migracja jest przeprowadzana dla ostatnich wersji plików. Dlatego nie ma historii plików ani odniesień do konkretnych wersji. To ograniczenie musiało zostać wdrożone, w przeciwnym razie migracja sprowadziłaby się do klonowania starej przechowalni wraz ze wszystkimi jej problemami do nowego środowiska.

Analiza danych źródłowych

Dane produktu w przechowalni PDM są znacznie bardziej kompleksowe niż w zwykłych plikach przechowywanych na dysku twardym. Połączenie repozytorium pliku i bazy danych oraz sieci referencji plików pochodzących z aplikacji 3D CAD wymusza potrzebę perfekcyjnego przygotowania procesu migracji. Dlatego pierwszym krokiem w procesie migracji powinna być analiza danych źródłowych.

 • Rozmiar przechowalni
 • Zduplikowane nazwy plików
 • Zmienne użyte w obu przechowalniach
 • Użyte typy plików
 • Wyewidencjonowane pliki
 • Błędne odniesienia
 • Odniesienia do starszych wersji
 • Odniesienia do plików spoza przechowalni

Wyniki takiej analizy mogą być pomocne w podjęciu decyzji o strategii procesu migracji. Inne niezbędne czy też przydatne rodzaje analiz można dodać do narzędzia, jeśli tylko przechowywane dane i baza danych PDM pozwalają na wyciągnięcie takich informacji.

Możliwości

Strategie migracji - wykaz dostępnych możliwości, opcji:
Dostępność
Zakres migracji (cała przechowalnia lub wybrane foldery)
Mapowanie zmiennych
Wybór metody zmiany nazwy zduplikowanych plików (sufiks, numer seryjny)
Wyszukiwarka odniesień
Błędne referencje
Harmonogram migracji (np. po godzinach pracy)
Pełny dziennik (log) operacji, działań
Wstrzymanie / wznowienie procesu migracji
Aktualizacja postmigracyjna
Modyfikacja plików (uruchomienie CADa w tle, macra etc.)

Korzyść

Podsumowując, PDM Migrator to bardzo przydatne narzędzie, które może pomóc wielu firmom rozwiązać poważne problemy związane z migracją danych PDM.

Interfejs

formularz kontaktowy

  zaufali nam

  Faq

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Masz pytania? Sprawdź nasze FAQ

  Sprawdź