3DEXPERIENCE CATIA

Rozwiązanie wspierające proces projektowania 3D CAD

Korzystaj z CATIA 3DEXPERIENCE by zapewnić doskonałość projektów w każdej dziedzinie inżynierii
SOLIDEXPERT - Oficjalny Dystrybutor CATIA

CATIA 3DEXPERIENCE

Rozwiązanie obsługiwane przez Platformę 3DEXPERIENCE firmy Dassault Systèmes, które jest wiodącym rozwiązaniem 3D CAD w zakresie projektowania produktów. Aplikacje dostępne w ramach CATIA 3DEXPERIENCE dostarczają szereg kompleksowych rozwiązań przeznaczonych do projektowania produktów dla wielu dziedzin inżynierii.

Zastosowanie innowacyjnych narzędzi, działających w architekturze chmurowej pozwala zrewolucjonizować sposób w jaki organizacje tworzą, rozwijają i wdrażają nowe produkty. CATIA 3DEXPERIENCE zapewnia przewagę konkurencyjną dzięki innowacyjnemu podejściu do projektowania!

CATIA wspiera Cię w procesie projektowania Twoich produktów w wielu dziedzinach Rozwiązanie w chmurze przyspiesza proces projektowania oraz dostarcza narzędzi wspierających wiele branż przemysłu

Inżynieria

Wzornictwo

Infrastruktura

Systemy inżynierskie

CATIA 3DEXPERIENCE w Inżynierii

SIMULIA

Skorzystaj z SIMULIA, aby sprawdzić właściwości swoich projektów pod kątem rzeczywistych scenariuszy podczas procesu projektowania

Produkty stają się coraz bardziej złożone, zaś cele wydajnościowe oraz jakościowe stają się coraz bardziej ambitne. CATIA 3DEXPERIENCE odpowiada na to wyzwanie umożliwiając szybki rozwój wysokiej jakości produktów mechanicznych.

Inżynierowie mechanicy wyposażeni w narzędzia CATIA 3D Modeling mogą uzyskać wgląd w kluczowe parametry jakości i wydajności już na wczesnym etapie rozwoju produktu. Cyfrowe prototypowanie w połączeniu z analizami i symulacjami umożliwia zespołom tworzenie i badanie produktów w wirtualnym środowisku pracy.

CATIA 3DEXPERIENCE zapewnia platformę, która umożliwia inżynierom tworzenie dowolnego typu produkty 3D dla szerokiego zakresu procesów inżynieryjnych.

Drafting

Tworzenie dokumentacji płaskiej 2D

Zaawansowana aplikacja Drafting zapewnia możliwość tworzenia dokumentacji 2D z modeli 3D. Tworzenie rysunków technicznych z wykorzystaniem dostępnych opcji jest niezwykle proste.

Powrót do listy wszystkich aplikacji

2D Layout for 3D Design

Przyspieszone projektowanie koncepcyjne

Aplikacja 2D Layout for 3D Design służy do projektowania modeli 3D z geometrii koncepcyjnej 2D. Narzędzie posiada układ z pełnymi możliwościami kreślarskimi.

Powrót do listy wszystkich aplikacji

Part Design

Projektowanie części

Part Design to aplikacja do projektowania części 3D posiadająca szereg narzędzi, za pomocą których użytkownik projektuje parametryczny model 3D.

Powrót do listy wszystkich aplikacji

Assembly Design

Projektowanie złożeń

Assembly Design służy do tworzenia złożeń maszyn i urządzeń, które powstają z połączenia ze sobą poszczególnych komponentów (części). Dostępne dla tego narzędzia funkcjonalności pozwalają bardzo precyzyjnie złożyć gotowy produkt z wielu elementów.

Powrót do listy wszystkich aplikacji

Generative Wireframe & Surface

Tworzenie modeli szkieletowych oraz powierzchniowych

Generative Wireframe & Surface to aplikacja posiadająca bogatą bazę narzędzi służących do tworzenia modeli szkieletowych oraz obiektów powierzchniowych.

Powrót do listy wszystkich aplikacji

Sheet Metal Design

Projektowanie produktów z arkuszy blach

Aplikacja Sheet Metal Design pozwala na projektowanie elementów wykonywanych z arkuszy blach. Narzędzie wyposażone jest w szereg narzędzi niezbędnych do tworzenia operacji na arkuszach blach.

Powrót do listy wszystkich aplikacji

Weld Design

Projektowanie połączeń spawanych

Aplikacja Weld Design zapewnia możliwość precyzyjnego definiowania połączeń spawanych z uwzględnieniem rodzaju i parametrów spoiny.

Powrót do listy wszystkich aplikacji

Bend Part Design

Modelowanie części z blachy

Bend Part Design oferuje prosty i intuicyjny interfejs, który umożliwia tworzenie części z blachy w 3D od podstaw lub na podstawie istniejącej geometrii.

Powrót do listy wszystkich aplikacji

Natural Shape

Projektowanie naturalnych kształtów

Natural Shape to aplikacja, która posiada narzędzia do modelowania naturalnych kształtów.

Powrót do listy wszystkich aplikacji

Natural Assembly

Projektowanie części

Natural Assembly to aplikacja pozwalająca komponować nowe projekty wyszukując i ponownie wykorzystując istniejące modele lub gotowe produkty. Stawia produkt 3D w centrum projektu i przeprowadza „burzę mózgów” między projektantami a specjalistami z poza działu CAD. Wykorzystuje inteligencję zbiorową.

Powrót do listy wszystkich aplikacji

Smart Mechanical Components

Inteligentne projektowanie i zarządzanie komponentami

Smart Mechanical Components dostarcza rozbudowane narzędzie służące do pracy z komponentami standardowymi. Inteligentne komponenty mechaniczne ułatwiają konstruktorowi wstawianie i dostosowywanie części do projektów.

Powrót do listy wszystkich aplikacji

Functional Part Design

Funkcjonalne projektowanie części

Aplikacja Functional Part Design oferuje nowe podejście do tworzenia cyfrowych modeli 3D, zwane „modelowaniem funkcjonalnym”. Umożliwia projektantom produktów skupienie się na celach funkcjonalnych i ograniczeniach projektowych ich produktów.

Powrót do listy wszystkich aplikacji

Mechanical Systems Design

Projektowanie układów mechanicznych

Mechanical Systems Design to rozwiązanie, które pozwala tworzyć i konfigurować mechanizmy do wykonywania symulacji ruchu. Łącząc kinematykę i dynamikę, Mechanical Systems Design uwzględnia nie tylko ruch, ale także podstawowe siły, aby zapewnić realistyczne symulacje ruchu.

Powrót do listy wszystkich aplikacji

3D Annotation Experience

Przeglądanie adnotacji 3D

3D Annotation Experience umożliwia przeglądanie wymiarów, tolerancji i adnotacji 3D poprzez zastosowanie różnych filtrów.

Powrót do listy wszystkich aplikacji

Material Definition

Tworzenie materiałów dostosowanych

Aplikacja Material Definition pozwala na tworzenie  dostosowanego materiału. Użytkownik ma możliwość dokładnego zdefiniowania parametrów materiału z uwzględnieniem wyglądu.

Powrót do listy wszystkich aplikacji

Component Family Definition

Bezpieczne udostępnianie danych projektowych

Component Family Definition to narzędzie do generowania i zrządzania zbiorem fizycznych części lub odniesień. Posiada możliwość zmiany parametrów dla każdej części z wykorzystaniem tabel wartości. Aplikacja pozwala na szybkie zapoznanie się ze zbiorem elementów użytych na potrzeby danego projektu.

Powrót do listy wszystkich aplikacji

3D Templates Capture

Tworzenie szablonów

3D Template Capture to aplikacja umożliwiająca interaktywne tworzenie inteligentnych szablonów czyli hermetyzację specyfikacji operacji, części i złożeń na dowolnym poziomie złożoności, przechwytywanie zdefiniowanej interaktywnie metodologii projektowania, a także ponowne wykorzystanie w całym rozszerzonym przedsiębiorstwie. Szablony można wyodrębniać z istniejących operacji, projektów części i zespołów lub tworzyć je specjalnie. Mogą zawierać nie tylko geometrię, ale także wszelkie powiązane parametry lub relacje, w tym wbudowaną inteligencję reguł, tabel i kontroli projektowych zapewniając możliwość hermetyzacji specyfikacji zaawansowanych funkcji adaptacyjnych.

Powrót do listy wszystkich aplikacji

Product Structure

Struktura plików produktu

Product Structure to rozbudowane narzędzie pozwalające przeglądać strukturę plików, produktów czy projektów.

Powrót do listy wszystkich aplikacji

3D Printing

Struktura plików produktu

3D Printing dostarcza zestaw narzędzi pozwalających na weryfikację produktu pod kątem wydruku 3D.

Powrót do listy wszystkich aplikacji

Converter for IGES

Konwerter dla plików IGES

Converter for IGES sprawia, że ​​CATIA 3DEXPERIENCE jest systemem otwartym, zdolnym do współdziałania z danymi we wszystkich najczęściej używanych standardach formatów danych w branży CAD/CAM/CAE.

Powrót do listy wszystkich aplikacji

Converter for STEP

Obsługa plików STEP AP203 oraz STEP AP2014

Converter for STEP to konwerter obsługujący geometrię i strukturę złożeń, a także topologię (powłoki, bryły) plików STEP podczas importu i eksportu. Pozwala odczytywać pliki STEP, edytować ich zawartość i zapisywać bezpośrednio jako rozszerzenie STEP.

Powrót do listy wszystkich aplikacji

Design IP Classification

Klasyfikacja standardowych komponentów

Design IP Classification umożliwia klasyfikację standardowych elementów według słów kluczowych, które można tworzyć i modyfikować w razie potrzeby. Oprócz tworzenia, można również modyfikować i przeglądać katalogi. Możliwe jest również tworzenie rewizji poszczególnych elementów w kontekście projektu.

Powrót do listy wszystkich aplikacji

Engineering IP Control

Kontrola własności intelektualnej

Engineering IP Control pomaga zarządzać własnością intelektualną i chronić ją zapewniając mechanizm filtrowania zintegrowany z procesami wymiany danych.

Powrót do listy wszystkich aplikacji

Quality Rules Capture

Tworzenie standardów jakości

Quality Rules Capture to aplikacja, która umożliwia tworzenie i udostępnianie wiedzy korporacyjnej przechowywanej w zestawach reguł i wykorzystywanie jej w całej firmie w celu zapewnienia zgodności projektu z ustalonymi standardami. Umożliwia także tworzenie reguł biznesowych na podstawie identyfikatorów otwarcia.

Powrót do listy wszystkich aplikacji

Design Review

Recenzent projektu

Design Review oferuje prosty i intuicyjny interfejs do tworzenia, modyfikowania i oznaczania recenzji w jednym środowisku współpracy.

Korzystając z aplikacji Design Review możesz:

 • tworzyć recenzje 2D i 3D,
 • tworzyć slajdy, wymiary i przekroje,
 • wprowadzać znacznik obrazu, tekstu i etykiety,
 • porównywać obiekty i rysunki.
Powrót do listy wszystkich aplikacji

Product Finder

Wyszukiwarka produktów

Product Finder umożliwia nawigację po strukturach obiektów, filtrowanie zawartości i otwieranie części w kontekście złożenia.

Powrót do listy wszystkich aplikacji

Data Setup

Konfiguracja danych

Data Setup służy do powiązania zasobów z aplikacjami, dostosowując w ten sposób zachowanie aplikacji do określonych potrzeb lub kontekstu użytkowania.

Powrót do listy wszystkich aplikacji

System Finder

Wyszukiwarka systemu

System Finder pomaga wyświetlić i zbadać strukturę produktu.

Powrót do listy wszystkich aplikacji

Interference Finder

Wyszukiwarka konfliktów w modelach bryłowych

Interference Finder to aplikacja pozwalająca na wykrywanie kolizji nawet w zaawansowanych złożeniach. Aplikacja pozwala wychwycić błędy związane z projektowanym produktem na wczesnym etapie projektu.

Powrót do listy wszystkich aplikacji

Simulation Finder

Wyszukiwarka symulacji

Simulation Finder pomaga uzyskać dostęp do symulacji oraz danych i procesów zawartych w symulacjach aby zarządzać nimi.

Powrót do listy wszystkich aplikacji

Interference Check

Badanie przenikania/kolizji

Interference Check umożliwia badanie przenikania/kolizji pomiędzy elementami złożenia.

Powrót do listy wszystkich aplikacji

Manufacturing Finder

Wyszukiwarka wytworzonych przedmiotów

Manufacturing Finder zapewnia zestaw narzędzi służących do budowania sesji roboczej PPR. Zawiera narzędzia do nawigacji i otwierania produktu, wytworzonego przedmiotu, systemu i zawartości zasobów.

Powrót do listy wszystkich aplikacji

Bookmark Editor

Porządkowanie i klasyfikowanie danych

Bookmark Editor jest potężną aplikacją służącą do porządkowania i klasyfikowania danych. Za jego pomocą można tworzyć hierarchiczną strukturę folderów, aby uporządkować dane z bazy oraz oznaczyć swoje dane jako ulubione. Narzędzie to zapewnia również kontrolę dostępu dla użytkowników.

Powrót do listy wszystkich aplikacji

Change Action

Wykonywanie modyfikacji

Change Action jest aplikacją wykonawczą, używaną przez użytkowników technicznych tj. projektanci czy inżynierowie produktu. Wykorzystywana jest do wykonywania wymaganych modyfikacji, zapewniając jednocześnie pełną identyfikowalność tych zmian.

Powrót do listy wszystkich aplikacji

Exchange Management

Import i eksport plików w różnych formatach

Exchange Management pomaga importować i eksportować zawartość do i z Platformy 3DEXPERIENCE w różnych formatach. Możesz także zarządzać prawami własności do obiektów, aby określić, kto może edytować obiekty i naprawiać konflikty występujące w modelach.

Powrót do listy wszystkich aplikacji

Collaborative Lifecycle

Zarządzanie cyklem życia produktu

 Collaborative Lifecycle ta aplikacja umożliwiająca zarządzanie cyklem życia produktu od momentu powstania koncepcji do gotowego produktu, uwzględniając w tym gałęzie, wersje i duplikaty projektu. Za pomocą aplikacji można także kontrolować, kto może otrzymać dostęp do pliku na różnych etapach jego powstawania.

Powrót do listy wszystkich aplikacji

Collaborative IP Management

Bezpieczne udostępnianie danych projektowych

Collaborative IP Management to aplikacja pozwalająca na zarządzanie cyklem życia produktów, a także zarządzanie współpracą zespołową. Umożliwia zarządzanie równoczesnym dostępem do treści przez wielu użytkowników.

Powrót do listy wszystkich aplikacji

Wideo

Poznaj pozostałe elementy Elementy Platformy 3DEXPERIENCE®

Szczegóły
Aleksander Księżopolski Dyrektor Handlowy

Masz pytania lub jesteś zainteresowany ofertą?Skontaktuj się z nami!

12 626 06 00

SOLIDEXPERT POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gabrieli Zapolskiej 44, 30-126 Kraków
fax. 12 626 00 92, office@solidexpert.com
NIP 6772380230, REGON: 123060159, BDO: 000329881

 • Od 2002 roku nawiązaliśmy współpracę z 3500 firm
  i przeszkoliliśmy ponad 9500 osób

 • Jesteśmy laureatami wielu nagród branżowych
  np. za najlepszą obsługę klienta

 • Posiadamy liczne certyfikaty potwierdzające
  nasze kompetencje

  Administratorem danych osobowych jest SOLIDEXPERT POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie. Twoje dane osobowe wykorzystamy w celu oddzwonienia lub odpisania, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Dane będziemy przetwarzać zgodnie z Polityką prywatności. Zaznacz poniższą zgodę, jeśli chcesz otrzymywać od nas promocje, newsletter. Twoje dane będziemy wtedy przetwarzać także w celach marketingowych. Zgodę możesz wycofać w dowolnej chwili pisząc na adres biuro@solidexpert.com

  Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej