SOLIDWORKS Plastics

SOLIDWORKS Plastics to moduł dedykowany do tworzenia symulacji procesów wtrysku tworzyw sztucznych. Narzędzie umożliwia poprawne zaprojektowanie procesu produkcyjnego elementów wykonanych z materiałów polimerowych. Dodatek Plastics to doskonałe narzędzie do szacowania zdolności produkcyjnych, podnoszenia jakości przyszłych produktów oraz wykrywania ewentualnych kosztownych błędów projektowych. Budowa form wtryskowych musi zostać poprzedzona solidnymi analizami na etapie projektowania. Program do projektowania form wtryskowych SOLIDWORKS Plastics pozwala na swobodne manipulowanie parametrami form służących docelowo do produkcji elementów z tworzyw sztucznych. Zapytaj nas o szczegóły oferty, licencję, cenę już teraz!

Cena
SOLIDWORKS Plastics

Opis programu SOLIDWORKS Plastics

SOLIDWORKS Plastics umożliwia projektantowi sprawną i poprawną analizę procesu wtrysku płynnych tworzyw sztucznych. Moduł jest całkowicie zintegrowany z SOLIDWORKS, a intuicyjny interfejs został zaprojektowany tak, aby zachować prawidłową kolejność każdego kroku projektowego. Inteligentne ustawienia domyślne wraz z rozbudowanym systemem podpowiedzi oraz zaawansowaną automatyzacją procesów sprawiają, że praca z tym dodatkiem jest prosta i przyjemna. SOLIDWORKS Plastics to moduł, który zawiera szeroką bazę danych z kompletnymi charakterystykami fizycznymi tysięcy materiałów polimerowych, dodatkowo oferując możliwość wprowadzenia nowego dostosowanego do potrzeb klienta tworzywa sztucznego.

Dodatek SOLIDWORKS Plastics (który jest programem typu CAE) to świetne narzędzie pozwalające badać wpływ zmian wybranych parametrów na efekt końcowy procesu wtrysku. Projektant ma możliwość natychmiastowej analizy wpływu grubości ścianek formy, lokalizacji punktów wtryskowych, zastosowania konkretnego rodzaju polimeru, zmiany wielkości dawki oraz szybkości dawkowania na produkowany element. Wszystko to pozwala na stworzenie optymalnego procesu produkcji, który wolny będzie od bardzo kosztownych błędów produkcyjnych.

Korzyści wynikające z posiadania SOLIDWORKS Plastics:

  • Skrócenie fazy projektowej
  • Przyspieszenie fazy wdrażania produktu na rynek
  • Symulacja procesów produkcyjnych
  • Zmniejszenie ryzyka popełnienia bardzo kosztownych błędów produkcyjnych
  • Optymalizacja produktu
  • Zwiększenie wydajności produkcji

Interfejs programu SOLIDWORKS Plastics

Plastics interfejs
Drzewo

Drzewo

Pełna integracja ze środowiskiem SOLIDWORKS pozwala sprawnie modyfikować symulację oraz analizować otrzymane wyniki.

Doradca badania

Doradca badania

Półautomatyczny kreator umożliwia krok po kroku pełną definicję badania oraz daje pewność, że symulacja została poprawnie zadeklarowana.

Wykresy

Wykresy

Plastics posiada rozbudowane narzędzie do prezentacji wyników w formie wykresów oraz animacji, które ułatwiają analizę rezultatów przeprowadzonych symulacji.

Pakiety SOLIDWORKS Plastics

FunkcjaSOLIDWORKS Plastics StandardSOLIDWORKS Plastics ProfessionalSOLIDWORKS Plastics Premium
WSPÓŁPRACA Z SOLIDWORKS
Obsługa plików SolidWorks
Asocjatywność z SolidWorks
Wbudowany w SolidWorks
BIBLIOTEKA MATERIAŁÓW
Ponad 4000 komercyjnych tworzyw sztucznych
Możliwość własnej rozbudowy i dostosowania bazy materiałowej
TWORZENIE SIATKI
Automatyczne
Powierzchniowe
Siatka bryłowa 3D
Globalne zagęszczenie siatki
Lokalne zagęszczenie siatki
RODZAJE OBLICZEŃ
Faza wypełnienia/wtrysku (1 etap wtrysku)
Faza docisku (2 etap wtrysku)
Automatyczna lokalizacja punktów wtrysku
Bieżąca wizualizacja procesu wypełnienia
Analiza powstawania wciągów na powierzchni
Balansowanie kanałów
WSPARCIE DLA GEOMETRII FORMY
Kreator kanałów doprowadzających
Wlew i kanały doprowadzające
Gorące i zimne kanały
Wielogniazdowe formy wtryskowe
Formy rodzinne - do otrzymywania różnych wyprasek
Kanały chłodzące
Przegrody/Przegrody dwururowe
Chłodzenie konformalne
Inserty/Rdzenie
RODZAJE ZAAWANSOWANYCH OBLICZEŃ
Analiza wtrysku dwukomponentowego
Wtrysk wielopunktowy - wielowtrysk
Proces obtryskiwania rdzenia
Symulacja wtrysku z gazem
Dysze zaworowe (wtrysk sekwencyjny)
Współczynnik załamania światła - dwójłomność
Wtryskiwanie reaktywne - RIM
Analiza chłodzenia konfromalnego
Analiza odkształceń wypraski
Analiza układu chłodzenia
Analiza rozkładu włókien
WYŚWIETLANE WYNIKI
Czas wypełnienia
Łatwość wypełnienia
Doradca wyników
Ciśnienie na koniec fazy wypełniania
Temperatura na koniec fazy wypełniania
Temperatura frontu strumienia tworzywa
Naprężenia ścinające
Współczynnik ścinania
Czas chłodzenia
Linie łączenia materiału
Pułapki powietrzne
Siła zwarcia
Wektory prędkości
Czas cyklu
Udział warstwy zakrzepłej na koniec fazy wypełnienia
Zapadnięcia na powierzchni/Wciągi
Skurcz objętościowy
Temperatura wypraski na koniec fazy chłodzenia
Temperatura formy na koniec fazy chłodzenia
Pomiar wciągów
Naprężenia szczątkowe
Całkowity rozkład naprężeń szczątkowych
Rozkład naprężeń szczątkowych w formie
Rozkład naprężeń po wyrzucie wypraski
Czas chłodzenia wypraski
GENEROWANE RAPORTY
Microsoft Word, PowerPoint, HTML

Funkcje SOLIDWORKS Plastics

symulacji wtrysku

Symulacja wtrysku

Analiza procesu wtrysku tworzywa sztucznego do formy. Szacowanie wymaganego czasu operacji oraz optymalizacja układów wlewowych.

materiality

Materiały

Bogata biblioteka tysięcy w pełni zdefiniowanych materiałów polimerowych, najczęściej wykorzystywanych w branży.

Plastics interfejs

Integracja

Praca bezpośrednio na modelu CAD 3D w oknie SOLIDWORKS. Zmiany projektu powodują natychmiastowe przeliczenie wyników.

Moduły SOLIDWORKS Plastics

Nowości SOLIDWORKS Plastics

Galeria programu SOLIDWORKS Plastics

Częste pytania: SOLIDWORKS Plastics

© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92