Multikonektor - Integracja ERP PDM CAD, Dodatek SOLIDWORKS - SOLIDEXPERT

MULTIKONEKTOR PDM-ERP to autorskie oprogramowanie SOLIDEXPERT, które pozwala na wymianę danych pomiędzy systemem klasy PDM, a ERP. Jest to narzędzie uniwersalne, dające konstruktorom i technologom możliwość pracy w ich naturalnym środowisku jakim jest program CAD oraz PDM, umożliwiając pobieranie odpowiednich danych z systemu ERP oraz wysyłanie odpowiednio sformatowanych i poddanych walidacji struktur projektowanych produktów do tego systemu. Wymiana danych jest realizowana w oparciu o współdzielone bazy danych, dzięki czemu wszyscy użytkownicy pracują na jednym zbiorze danych. Integracja systemów PDM-ERP zapewnia spójność danych między bazami danych, a także skraca czas potrzebny na zasilenie obu systemów danymi, ponadto zapewnia całkowitą eliminacja błędów popełnianych przy ręcznej wymianie danych między systemami.

O programie

Jednym z podstawowych założeń pracy w zespole jest integracja wykorzystywanych systemów informatycznych (PDM/ERP). Polega ona na wymianie danych w oparciu o współdzielone bazy danych, dzięki czemu wszyscy użytkownicy będą pracowali na jednym zbiorze danych. W obszarze projektowania produktu, gdzie powstaje projekt 3D, a także dokumentacja dla poszczególnych podzespołów, powstaje struktura drzewiasta produktu, która powinna już na etapie projektowania zostać uzupełniona atrybutami z systemu ERP, a następnie zostać zweryfikowana i wysłana do systemy ERP, gdzie zostanie dalej przetworzona. Integracja systemów PDM-ERP zapewnia spójność danych między bazami danych, a także skraca czas potrzebny na zasilenie obu systemów danymi, ponadto zapewnia całkowitą eliminacja błędów popełnianych przy ręcznej wymianie danych między systemami.

Korzyści

Przez ostatnie 19 lat SOLIDEXPERT jako autoryzowany dystrybutor SOLIDWORKS wdrożył ponad 9.000 licencji CAD 3D u ponad 2.500 klientów. Liczne wyróżnienia jak Elite AE, gwarantują doskonałą obsługę, profesjonalne doradztwo oraz korzystne ceny!

 

Zalety programu MULTIKONEKTOR PDM-ERP:

Spójność danych

Dzięki wymianie informacji na poziomie baz danych przetwarzane informacje są jednorazowo i w ramach spójnego systemu bez konieczności ręcznego kopiowania i posiłkowania się zewnętrznymi bazami danych.

Oszczędność czasu

Czas potrzebny na przygotowanie pełnej struktury produktu na potrzeby zamówień materiałów oraz produkcji  może zostać zredukowany nawet o 80%

Brak błędów

Ponieważ dane są przetwarzane na poziomie baz danych, nie występuje ryzyko błędnego przetworzenia danych, liczba błędów popełniana podczas ręcznego kopiowania informacji została zmniejszona o 100%!

Integracja z SOLIDWORKS

MULTIKONEKTOR PDP-ERP osadzony jest w rozwiązaniach SOLIDWORKS / PDM, dzięki czemu użytkownik nie musi otwierać dodatkowych aplikacji w celu pobrania lub wysłania danych do systemu ERP.

Wygodna Administracja

Administracja konektora pozwala na szybkie dostosowanie parametrów oprogramowania do potrzeb przedsiębiorstwa, dzięki temu wdrożenie w warunkach produkcyjnych nie zajmuje dużo czasu.

Obsługa BOM po stronie ERP

Moduł PDM Konektor po stronie systemu MS Dynamics NAV (Business Central) pozwala na szybkie przetworzenie otrzymanej struktury z PDM, dla której zostaną przypisane dane z kartotek zapasów, a także utworzony BOM produkcyjny.

Moduły

Moduł (kliknij żeby rozwinąć)
MULTIKONEKTOR PDM-ERP
POBIERZ
Rozwiń
Wyszukiwanie zapasów w systemie ERP
Definiowanie kategorii wyszukiwania
Zawężanie wyników wyszukiwania
Dodawanie wyników wyszukiwania do ulubionych,
Przeglądanie historii wyszukiwania
Eliminacja z wyników wyszukiwania lub wyraźne oznaczenie dla indeksów wycofanych
Wczytanie pobranych atrybutów do właściwości dostosowanych SOLIDWORKS lub Autodesk Inventor®
Inne wymagane przez Klienta ustawienia zdefiniowane podczas analizy przedwdrożeniowej
Administracja
WYŚLIJ
Rozwiń
Transformacja płaskiej struktury Listy Materiałowej BOM do struktury drzewiastej
Walidacja poprawności i kompletności BOM wg ustalonych przez Klienta kryteriów
Walidacja występowania Indeksów materiałowych w ERP
Sprawdzenie, czy od momentu przypisania Indeksu materiałowego (zakupowego) indeks ten nie został zablokowany w ERP
Liczenie norm materiałowych dla komponentów wg kryteriów określonych przez Klienta
Posortowanie komponentów w BOM zaczytanym z PDM zgodnie z kolejnością w drzewie SOLIDWORKS (lub innego CAD)
Czytanie danych Listy Materiałowej BOM z Listy elementów ciętych konstrukcji spawanych
Generowanie i wysyłanie linków do plików projektowych w formacie: CAD, PDF, DWG, DXF
Walidacja stanów plików i wpisanej rewizji
Walidacja wygenerowania plików PDF, DXF, DWG
Obsługa rozszerzeń
MS Dynamics NAV PDM Konektor
Rozwiń
Dostęp do struktury BOM’u konstrukcyjnego (przejrzysta struktura w firmie drzewka)
Walidacja poprawności i kompletności danych.
Parametryzacja i automatyzacja procesu uzupełniania danych
Automatyczne tworzenie indeksów magazynowych dla złożeń i detali i/lub BOM’ów produkcyjnych
Zarządzanie całością dokumentacji technologicznej (BOM i marszruta) z jednego miejsca
Kontrola wersji dokumentacji oparta na rewizjach BOM’ów konstrukcyjnych
Aktualizacja dokumentacji technologicznej w przypadku zmian konstrukcyjnych

Wybrane funkcje

Dostęp do systemu ERP w oknie SOLIDWORKS

Moduł POBIERZ jest osadzony w Oknie Zadań SOLIDWORKS, dzięki czemu konstruktor ma dostęp do zapasów w systemie ERP bez konieczności otwierania dodatkowego programu.

Użyteczne funkcje programu

Atrybuty zapasów we właściwościach dostosowanych SOLIDWORKS

Atrybuty zapisane na kartotekach zapasów w systemie ERP są wprowadzane bezpośrednio do właściwości dostosowanych pliku lub aktywnej konfiguracji SOLIDWORKS.

Użyteczne funkcje programu

Walidacja struktury produktu

Przed wysłaniem BOM do systemu ERP następuje jej dokładna walidacja, co w 100% wyklucza możliwość przesłania błędnych informacji.

Wsparcie dla MS Dynamics NAV (Business Central)

Moduł MS Dynamics NAV PDM Konektor pozwala na przetworzenie otrzymanej struktury produktu z systemu PDM, co więcej automatyzuje standardowe zadania przygotowując dane na potrzeby produkcji.

Case study

SECO/WARWICK

EUROPA SYSTEMS

Interfejs

formularz kontaktowy

  Polecane

  SOLIDWORKS PDM

  SOLIDWORKS PDM

  Microsoft Dynamics 365 Business Central

  Microsoft Dynamics 365 Business Central

  SW Custom Properties

  SW Custom Properties

  zaufali nam

  Faq

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Masz pytania? Sprawdź nasze FAQ

  Sprawdź