Multikonektor - SOLIDEXPERT

Multikonektor to rozwiązanie pozwalające na dwukierunkową wymianę danych pomiędzy środowiskiem CAD+PDM, a systemami klasy ERP. Jest to narzędzie uniwersalne, dające konstruktorom i technologom możliwość pracy w ich naturalnym środowisku jakim jest program CAD oraz PDM, umożliwiając pobieranie odpowiednich danych z systemu ERP oraz wysyłanie odpowiednio sformatowanych i poddanych walidacji struktur projektowanych produktów do tego systemu.

O programie

Wielu przedsiębiorstwach uzyskanie kompletnej Listy Materiałowej BOM, w której komponent opisany jest wszystkimi niezbędnymi cechami, na przykład takimi jak Indeks materiału, z którego ma być wyprodukowany, wymaga skorzystanie z danych zawartych w systemie ERP. Aby ułatwić i przyspieszyć wyszukiwanie danych w ERP, ale przede wszystkim szybko i bezbłędnie uzupełniać tymi informacjami projektowane detale, stworzony został moduł „Pobierz” Multikonektora. Jest to dodatek do SOLIDWORKS osadzony jako jedna z zakładek w tzw. Oknie Zadań SOLIDWORKS, widoczny po prawej stronie głównego okna programu. Moduł „Pobierz” odpowiada za wyszukanie informacji o indeksach w bazie danych systemu ERP, oraz skojarzenie ich z plikami części i złożeń SOLIDWORKS.

Multikonektor umożliwia:

 • Transformację płaskiej struktury Listy Materiałowej BOM do struktury drzewiastej, gdzie każdy wiersz będzie opisany zarówno swoim Indeksem komponentu jak i Indeksem rodzica (złożenia do którego komponent należy),
 • Walidację poprawności i kompletności BOM wg ustalonych przez Klienta kryteriów,
 • Walidację występowania Indeksów materiałowych w ERP,
 • Sprawdzenie, czy od momentu przypisania Indeksu materiałowego (zakupowego) indeks ten nie został zablokowany w ERP.
 • Liczenie norm materiałowych dla komponentów wg kryteriów określonych przez Klienta,
 • Posortowanie komponentów w BOM zaczytanym z PDM zgodnie z kolejnością w drzewie SOLIDWORKS (lub innego CAD),
 • Czytanie danych Listy Materiałowej BOM z Listy elementów ciętych konstrukcji spawanych,
 • Generowanie i wysyłanie linków do plików projektowych w formacie: CAD, PDF, DWG, DXF,
 • Walidację stanów plików i wpisanej rewizji,
 • Walidację wygenerowania plików PDF, DXF, DWG,
 • Dowolną transformację lub walidację BOM zdefiniowaną na etapie analizy przedwdrożeniowej.

Moduły

Moduł POBIERZ

Możliwe są następujące ustawienia modułu „Pobierz”:

 • zdefiniowanie kategorii wyszukiwania,
 • zawężanie wyników wyszukiwania,
 • dodawanie wyników wyszukiwania do ulubionych,
 • przeglądanie historii wyszukiwania,
 • eliminacja z wyników wyszukiwania lub wyraźne oznaczenie dla indeksów wycofanych,
 • inne wymagane przez Klienta ustawienia zdefiniowane podczas analizy przedwdrożeniowej.

Główne zalety modułu „Pobierz”:

 • Możliwość wyszukiwania danych w ERP i ich przenoszenia do projektowanych komponentów bez opuszczania środowiska pracy konstruktora,
 • Szybkie wyszukiwanie Indeksów materiałowych w ERP,
 • Dane dotyczące materiałów i elementów zakupowych w projekcie konstrukcyjnym są takie same jak dane w systemie ERP.

Moduł WYŚLIJ

Moduł „Wyślij” przygotowany jest jako dodatek do PDM. Panel ustawień Multikonektora pozwala na pełną konfigurację działania Multikonektora, a w szczególności połączenia z ERP, mapowania Listy Materiałowej BOM, czy uprawnień skorelowanych z grupami użytkowników PDM.Uruchomienie modułu „Wyślij” Multikonektora następuje w obszarze przechowalni plików PDM, poprzez polecenie „Wyślij BOM do ERP” z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy) lub menu Narzędzia w PDM dla zaznaczonego pliku złożenia SOLIDWORKS (lub innego CAD). Uruchomiony Multikonektor pobiera Listę Materiałową BOM wg szablonu zdefiniowanego w PDM i generuje podgląd struktury wyrobu przed wysłaniem. Podczas budowania struktury BOM do eksportu do ERP może następować transformacja „płaskiej struktury” tzw. BOM konstrukcyjnego do postaci przedstawiającej zależności rodzic – potomek.

Multikonektor można skonfigurować do pobierania BOM kalkulowanego przez PDM lub do pobierania BOM osadzonego jako obiekt w dokumentacji 2D plików SOLIDWORKS. W pierwszym przypadku eksport następuje z poziomu złożeń SOLIDWORKS. W drugim, wysyłanie BOM następuje dla rysunków złożeniowych 2D SOLIDWORKS.

Interfejs

formularz kontaktowy

Polecane

SOLIDWORKS CAD 3D

SOLIDWORKS CAD 3D

SOLIDWORKS PDM

SOLIDWORKS PDM

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV

zaufali nam

Faq

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Masz pytania? Sprawdź nasze FAQ

Sprawdź