CAMWorks

CAMWorks, znany i ceniony program CAM wspomagający proces obróbki cnc to pierwszy w pełni zintegrowany z SOLIDWORKS’em system CAM oraz pierwszy Gold Partner i CAM Partner SOLIDWORKS. Jako pierwsza aplikacja zaproponowała i wprowadziła tzw. Knowledge Based Machining (Obróbka z wykorzystaniem Bazy Wiedzy). Program pozwala na opracowanie i zasymulowanie pełnego procesu wykonania detalu na maszynach CNC.

Dzięki zaawansowanym funkcjom rozpoznawania geometrii oraz Bazie Wiedzy proces ten jest bardzo szybki. Ze względu na modułową budowę programu, każda z Firm może skonfigurować pakiet odpowiedni dla swoich potrzeb. Skontaktuj się z nami, aby kupić licencję, poznać cenę czy uzyskać więcej informacji na temat tego programu CAM.

CAMWorks – opis rozwiązania

Zwiększ efektywność obróbki

CAMWorks to system, oprogramowanie CAM nowej generacji, dzięki któremu w szybki i profesjonalny sposób zaprogramujemy maszyny CNC. Jest to aplikacja korzystająca z zalet interfejsu SOLIDWORKS – najpopularniejszego i najbardziej wydajnego na świecie programu do projektowania w trzech wymiarach. Proces tworzenia ścieżek narzędzi odbywa się bezpośrednio na modelach CAD, bez potrzeby stosowania obarczonej ryzykiem błędów konwersji. Dodatkowo każda zmiana geometrii modelu powoduje automatyczną aktualizację ścieżek. CAMWorks, wiodący na rynku program do cnc oferowany jest w następujących modułach:

 • Frezowanie 2.5 osi
 • Zaawansowane frezowanie 3 osie
 • Frezowanie wieloosiowe (4 i 5 osi)
 • 2 i 4-osiowe toczenie
 • Toczenie z frezowaniem
 • Zaawansowany moduł toczenia z frezowaniem
 • Drutowanie EDM
 • Wirtualna maszyna
 • Nesting
 • Obróbka HSM VoluMILL

Panel własności i operacji technologicznych CAMWorks dodawany jest wewnątrz okna SOLIDWORKS, dzięki czemu programowanie przebiega bezpośrednio na modelach stworzonych w SOLIDWORKS – CAMWorks nie posiada oddzielnego okna aplikacji. Eliminuje to czynności i ryzyko związane z przenoszeniem plików. Brak konwersji modelu oznacza brak błędów (różnic pomiędzy modelem CAD a bryłą otwartą w programie CAM).

CAMWorks wykorzystuje zaawansowane algorytmy automatycznie wyszukujące w modelu własności technologiczne (tj. kieszenie, sloty, otwory itd.) i generujące ścieżki narzędzi. Technologia ta działa także w oparciu o bryły zaimportowane z innych systemów CAD (pozbawione „historii”). Dzięki temu będziesz programować znacznie więcej w jeszcze krótszym czasie. Cały czas dostępna jest oczywiście metoda ręcznego wprowadzania parametrów obróbki.

CAMWorks oferuje możliwość przeprowadzenia komputerowej symulacji procesu obróbczego łącznie z analizą obrabianej bryły (zgodność wymiarowa z projektem CAD) i wyszukaniem ew. kolizji (trójwymiarowy model maszyny) – praktycznie działa jak symulator tokarki, co pozwala na wiele oszczędności jeszcze w fazie projektu.

Inteligencja programu CAMWorks opiera się na prawdziwej bazie danych, zawierającej kompletne informacje o posiadanych maszynach, dostępnych narzędziach czy możliwych prędkościach i posuwach. Dzięki takiemu otwartemu rozwiązaniu program uczy się w jaki sposób automatycznie generować strategie obróbczą dla konkretnego detalu. W przyszłości wiedza ta może być wielokrotnie wykorzystana (duża oszczędność czasu).

Wymagania sprzętowe:

Cechy programu:

 • System Windows® 10
  (brak wsparcia pakietów Windows Home,
  szczegóły nt. wspieranych wersji systemu tutaj)
 • 16 GB RAM (minimum)
 • 13 GB wolnego miejsca na dysku
 • CPU 3.3 Ghz lub szybszy
 • Certyfikowana karta graficzna i sterowniki
 • Internet Explorer 11 lub nowszy
 • Produkty Microsoft: Excel i Word min. 2010
 • Gold i CAM Partner SOLIDWORKS
 • środowisko pracy SOLIDWORKS
 • pełna obsługa do 5 osi
 • Baza Wiedzy Technologicznej
 • tryb symulacji
 • automatyczne rozpoznawanie własności

Interfejs programu

Wideo

CAMWorks prezentacja możliwości

Pierwsze kroki w CAMWorks - część 1

Automatyczne wykrywanie własności obróbczych w CAMWORKS

CAMWorks - Obróbka bezodpadowa Wire EDM

CAMWorks ShopFloor

CAMWorks - Technologiczna Baza Wiedzy

Nowości CAMWorks 2022

CAMWorks prezentacja możliwości

Pierwsze kroki w CAMWorks - część 1

Automatyczne wykrywanie własności obróbczych w CAMWORKS

CAMWorks - Obróbka bezodpadowa Wire EDM

CAMWorks ShopFloor

CAMWorks - Technologiczna Baza Wiedzy

Nowości CAMWorks 2022

Zalety programu CAMWorks

Integracja z SOLIDWORKS

Proces tworzenia ścieżek narzędzi odbywa się bezpośrednio na modelach CAD, bez potrzeby stosowania obarczonej ryzykiem błędów konwersji. Dodatkowo każda zmiana geometrii modelu powoduje automatyczną aktualizację ścieżek.

Pełna obsługa do 5 osi

CAMWORKS jest w stanie przygotować zoptymalizowaną technologię na maszyny CNC, nasz zespół odpowiedzialny za wdrożenia CAM przygotuje dedykowane postprocesory pod konkretne maszyny.

Knowledge Based Machining

Obróbka z wykorzystaniem Bazy Wiedzy, w której znajdują się ważne informacje dotyczące m.in. narzędzi, uchwytów, własności, strategii i operacji obróbczych.

Gold Partner SOLIDWORKS

CAMWORKS to pierwszy w pełni zintegrowany z SOLIDWORKS system CAM oraz pierwszy „Gold” i „CAM” Partner. Użytkownicy tego oprogramowania mogą w pełni czerpać z zalet całkowitej integracji z SOLIDWORKS.

Wybrane funkcje programu

Drzewo narzędzi

Drzewo narzędzi ułatwia tworzenie narzędzi oraz ich magazynu, pozwala na łatwiejsze zarządzanie biblioteką narzędzi oraz operacji dla tych narzędzi.

Wiercenie w 5 osiach

Operacje wiertarskie, nawiercanie, rozwiercanie dla złożonych komponentów obrabianych w 4 oraz 5 osiach.

Wiercenie lufowe

Nowe cykle wiercenia lufowego umożliwiające wiercenie głębokich otworów z użyciem wierteł lufowych.

Sterowanie osią B

Dla wielozadaniowych tokarek z opcją frezowania, możliwość określenia stałej wartości osi B dla narzędzia oraz uchwytu zapewnia lepszą kontrolę frezowania. dodatkowo istnieje możliwość, przekonwertowania tradycyjnej ścieżki wykańczającego toczenia wzdłużnego na program, w którym będzie można swobodnie pochylać narzędzie tokarskie, wykorzystując w pełni możliwości kinematyczne maszyny.

Filtr wyboru narzędzia

Uproszczony interfejs, jedno okno dialogowe z zawsze aktualną listą narzędzi wraz z podglądem geometrii wybranego narzędzia.

Technologia VoluMILL

Za pomocą strategii VoluMill można prowadzić znacznie szybszą i dużo głębszą obróbkę niż w przypadku standardowych strategii frezowania. Strategie HSM i VoluMill to podejście do obróbki, które pozwala drastycznie zmniejszyć czas cyklu operacji i dzięki tej strategii wydłuża się czas życia narzędzia obrabiającego oraz samej maszyny.

Rozpoznawanie własności

Wysoce wydajne automatyczne rozpoznawanie własności również dla wielopoziomowych kieszeni.

Edycja domyślnych
strategii

Dostęp do parametrów strategii z możliwością edycji bezpośredniej w oknie CAMWorks.

Wejście i wycofanie

Dodanie ruchu wejścia oraz wycofania dla operacji frezowania na tokarce.

Weryfikacja technologii

Weryfikacja przygotowanej w CAMWorks technologii obróbki przez personel na produkcji, bezpośrednio przy maszynie.

Menedżer synchronizacji

Zaprogramowanie technologii obróbki tokarskie i tokarsko-frezarskiej z użyciem kilku głowic narzędziowych i jednoczesną obróbką wykorzystująca wrzeciono główne i podwrzeciono. Bezkolizyjna synchroniczna praca maszyny wielokanałowych.

Obróbka złożeń
w toczeniu

Możliwość przygotowania technologii obróbki zgrubnej i wykańczającej elementów prefabrykowanych o niesymetrycznych kształtach, wymagających dedykowanych zamocowań na centrach tokarskich i frez-tokarskich.

Obsługa sond pomiarowych

Możliwość programowania cykli sond pomiarowych usprawniających weryfikację obrobionych elementów. Operacje próbkowania maksymalizują wydajność, jakość i dokładność realizowanej obróbki na centrach CNC.

Prime Turning

Możliwość realizacji strategii obróbki tokarskiej wzdłużnej z wykorzystaniem innowacyjnego rozwiązania firmy Sandvik Coromant. W trakcie obróbki narzędzie zagłębia się w materiał przy uchwycie detalu i usuwa materiał w przeciwnym kierunku, od uchwytu do czoła detalu.

Obróbka z uwzględnieniem
tolerancji

Automatyczne wykrywanie tolerancji wymiarów zawartych w modelach części SOLIDWORKS i przypisanie odpowiednich strategii obróbkowych w celu osiągnięcia zamierzonych dokładności wykonania.

Obsługa frezów
baryłkowych

Możliwość opracowania strategii obróbkowych wykańczających z wykorzystaniem frezów baryłkowych o zmiennym kształcie krawędzi skrawającej. Dynamiczna kontrola punktu styku narzędzia baryłkowego na krawędzi tnącej z materiałem obrabianym pozwala na uzyskanie efektywnej obróbki i bardzo dokładnej powierzchni.

Moduły CAMWorks

Frezowanie 2,5 osi

Moduł frezowania 2,5 osi pozwala na automatyczne rozpoznawanie własności tj. planowanie, obróbka zgrubna oraz jej strategie, obróbka konturowaniem, operacje wiertarskie oraz gwintowanie. Korzystając z tego modułu możemy uwzględnić obróbki resztek, ustawienia HSM. Mamy zapewnione pełne powiązanie technologii z modelem. Zmiana geometrii = aktualizacja technologii, dodatkowo wszystkie dane przechowywane są w pliku SOLIDWORKS. Moduł 2,5 osi frezowania dostarcza również funkcję indeksowania 4 i 5-tej osi. Możemy go wykorzystać w module części jak i również złożeń SOLIDWORKS.

Frezowanie 3 osie

Decydując się na moduł frezowania w 3 osiach otrzymujemy bogaty wybór operacji i ustawień tworzonych ścieżek. Możemy wybierać spośród operacji typowo zgrubnej obróbki jak np. odsunięty obszar czy też wykańczającej jak rzutowanie wzoru lub poziom Z. W zależności od rodzaju obrabianej powierzchni czy to wklęsłej czy wypukłej, o większym stopniu skomplikowania czy też mniejszym, możemy wybierać z wielu typów operacji oraz ustawień ich odpowiednich parametrów, które dadzą w efekcie ścieżkę zgodną z naszymi oczekiwaniami. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom programistycznym jakim jest menedżer procesów, czas generowania bardzo skomplikowanych ścieżek można wykorzystać na inne czynności związane z definiowaniem technologii. W praktyce ścieżki liczone są w tle, podczas gdy dalej możemy pracować w programie.

Frezowanie wieloosiowe

Moduł frezowania wieloosiowego dedykowany jest do zagadnień obróbki frezowaniem wymagających większej niż trzy osi numerycznych. Ścieżki utworzone w tym module pozwalają uzyskać skomplikowane powierzchnie szybciej i dokładniej, często takie, które nie są możliwe do uzyskania w module 3-osiowym. Można by tutaj wymienić elementy typu łopatki wirnika, dla których znajdziemy specjalne ustawienia w CAMWorksie, obróbki głębokich gniazd pod kątem, wycięć nawiniętych na wałku, wszelkie tematy, w których zależy nam na odpowiednim prowadzeniu narzędzia w zależności od obrabianej powierzchni (punkt styku narzędzia, nachylenia narzędzia), moduł wieloosiowy będzie odpowiednim wyborem.

Toczenie | Frezowanie z toczeniem

Frezowanie z toczeniem to moduł dedykowany dla tokarek, tokarek z opcją frezowania i ogólnie maszyn wielozadaniowych obróbki skrawaniem. Dzięki niemu jesteśmy w stanie przygotować program na tokarkę z opcją frezowania, uwzględniając dodatkowe funkcje jak uruchomienie podajnika pręta, przechwyt detalu (pod-wrzeciono), dosunięcie konika itd. W pewnym stopniu moduł pozwala nam na otrzymanie programu w postaci zapisu cyklem. Taka forma zapisu ułatwia pracę operatorowi i usprawnia komunikację z maszyną. Dodatkowym usprawnieniem dla technologa będzie moduł pozwalający rozpoznać toczony profil, dzięki czemu skróci się czas definiowania programu.

Wycinanie EDM

Moduł elektro-drążenia EDM został zaprojektowany i rozwinięty z myślą o maszynach dwu i czteroosiowych. Za pomocą tego modułu jesteśmy w stanie automatycznie przygotować ścieżkę drutu oraz wygenerować poprawny G kod na odpowiednią maszynę. Moduł zapewnia też automatyczne rozpoznanie elementów do wycięcia w zakresie dwóch osi, a w przypadku czteroosiowych zagadnień automatycznie synchronizuje krzywe. Do pracy tego modułu wystarczy nam dowolna geometria, nie jest wymagana historia operacji.

Obróbka HSM VoluMILL

Moduł VoluMILL pozwoli Ci na generowania wydajnych programów obróbki w zakresie 2,5 osi frezowania oraz w zakresie obróbki powierzchni 3D. Korzystając z obróbki HSM w technologii VoluMILL zredukujesz czasu obróbki nawet do 80%, znacząco zmniejszysz zużycie narzędzia (5-cio krotnie dłuższa praca), zapewnisz optymalne przejścia bez zbędnych, gwałtownych zmian kierunku ruchu narzędzia. Posuwy i prędkości będą automatycznie zmieniane w trakcie pracy narzędzia. Moduł najlepiej sprawdza się w tematach, gdzie w krótkim czasie konieczne jest zebranie dużej objętości materiału.

Wirtualna maszyna

CAMWorks został wyposażony w realistyczny symulator kodu NC, oparty o rozwiązanie Eureka włoskiej firmy Roboris. Symulator pozwala na bardzo precyzyjną weryfikację kodu NC oraz jego optymalizację. Możemy uwzględnić kompensację/zużycie narzędzia. W trakcie symulacji mamy możliwość edycji symulowanego kodu, tym samym wyeliminowanie błędów, które skutkowałyby kolizją na maszynie. Rozwiązanie dostępne jest w trzech pakietach i obsługuje wielozadaniowe obrabiarki (np.: dwu-wrzecionowe tokarki, frezarko-tokarki z wieloosiowymi głowicami).

Nesting

Producent – firma Geometric wyposażył swoich Klientów w rozwiązanie pozwalające na optymalne zagnieżdżenie elementu na obszarze wybranego arkusza np. blachy. Moduł wykorzystuje gotowy element przygotowany w SOLIDWORKS oraz złożenie, w którym prezentowane jest optymalne ułożenie elementu. Narzędzie jest w pełni automatyczne, wystarczy wybrać detal, określić niezbędne parametry, np. ilość i włączyć solver. Wyniki można zapisać do pliku DWG/DXF.

CAMWorks Shop Floor

CAMWORKS został wyposażony w dodatek umożliwiający niezakłócony przepływ informacji między działem technologicznym CAM, a produkcją. Aplikacja będąca modułem w pakiecie oprogramowania CAMWorks, w pełni zintegrowana z SOLIDWORKS i CAMWORKS. Docelową grupą użytkowników aplikacji CAMWorks Shop Floor jest personel produkcyjny pracujący bezpośrednio przy maszynach. Narzędzie, poprzez udostępnienie projektu obróbki opracowanego dla modelu części, umożliwia uzyskanie przez operatora informacji o położeniu punktu zerowego układu współrzędnych na detalu, wymiarach półfabrykatu, magazynie narzędziowym zastosowanym do wykonania obróbki, Program pozwala na weryfikacji ścieżka po ścieżce G-kodu wygenerowanego przez technologa i przetworzonego przez postprocesor dla odpowiedniej maszyny. Podgląd arkusza ustawień przygotowanego w sposób automatyczny dla opracowanego projektu obróbki. Arkusz zawiera widoki modelu, ścieżki narzędzia, parametry i czas wykonania operacji obróbki.

Frezowanie 2,5 osi

Frezowanie 3 osie

Frezowanie wieloosiowe

Moduł frezowania 2,5 osi pozwala na automatyczne rozpoznawanie własności tj. planowanie, obróbka zgrubna oraz jej strategie, obróbka konturowaniem, operacje wiertarskie oraz gwintowanie. Korzystając z tego modułu możemy uwzględnić obróbki resztek, ustawienia HSM. Mamy zapewnione pełne powiązanie technologii z modelem. Zmiana geometrii = aktualizacja technologii, dodatkowo wszystkie dane przechowywane są w pliku SOLIDWORKS. Moduł 2,5 osi frezowania dostarcza również funkcję indeksowania 4 i 5-tej osi. Możemy go wykorzystać w module części jak i również złożeń SOLIDWORKS.

Decydując się na moduł frezowania w 3 osiach otrzymujemy bogaty wybór operacji i ustawień tworzonych ścieżek. Możemy wybierać spośród operacji typowo zgrubnej obróbki jak np. odsunięty obszar czy też wykańczającej jak rzutowanie wzoru lub poziom Z. W zależności od rodzaju obrabianej powierzchni czy to wklęsłej czy wypukłej, o większym stopniu skomplikowania czy też mniejszym, możemy wybierać z wielu typów operacji oraz ustawień ich odpowiednich parametrów, które dadzą w efekcie ścieżkę zgodną z naszymi oczekiwaniami. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom programistycznym jakim jest menedżer procesów, czas generowania bardzo skomplikowanych ścieżek można wykorzystać na inne czynności związane z definiowaniem technologii. W praktyce ścieżki liczone są w tle, podczas gdy dalej możemy pracować w programie.

Moduł frezowania wieloosiowego dedykowany jest do zagadnień obróbki frezowaniem wymagających większej niż trzy osi numerycznych. Ścieżki utworzone w tym module pozwalają uzyskać skomplikowane powierzchnie szybciej i dokładniej, często takie, które nie są możliwe do uzyskania w module 3-osiowym. Można by tutaj wymienić elementy typu łopatki wirnika, dla których znajdziemy specjalne ustawienia w CAMWorksie, obróbki głębokich gniazd pod kątem, wycięć nawiniętych na wałku, wszelkie tematy, w których zależy nam na odpowiednim prowadzeniu narzędzia w zależności od obrabianej powierzchni (punkt styku narzędzia, nachylenia narzędzia), moduł wieloosiowy będzie odpowiednim wyborem.

Toczenie | Frezowanie z toczeniem

Wycinanie EDM

Obróbka HSM VoluMILL

Frezowanie z toczeniem to moduł dedykowany dla tokarek, tokarek z opcją frezowania i ogólnie maszyn wielozadaniowych obróbki skrawaniem. Dzięki niemu jesteśmy w stanie przygotować program na tokarkę z opcją frezowania, uwzględniając dodatkowe funkcje jak uruchomienie podajnika pręta, przechwyt detalu (pod-wrzeciono), dosunięcie konika itd. W pewnym stopniu moduł pozwala nam na otrzymanie programu w postaci zapisu cyklem. Taka forma zapisu ułatwia pracę operatorowi i usprawnia komunikację z maszyną. Dodatkowym usprawnieniem dla technologa będzie moduł pozwalający rozpoznać toczony profil, dzięki czemu skróci się czas definiowania programu.

Moduł elektro-drążenia EDM został zaprojektowany i rozwinięty z myślą o maszynach dwu i czteroosiowych. Za pomocą tego modułu jesteśmy w stanie automatycznie przygotować ścieżkę drutu oraz wygenerować poprawny G kod na odpowiednią maszynę. Moduł zapewnia też automatyczne rozpoznanie elementów do wycięcia w zakresie dwóch osi, a w przypadku czteroosiowych zagadnień automatycznie synchronizuje krzywe. Do pracy tego modułu wystarczy nam dowolna geometria, nie jest wymagana historia operacji.

Moduł VoluMILL pozwoli Ci na generowania wydajnych programów obróbki w zakresie 2,5 osi frezowania oraz w zakresie obróbki powierzchni 3D. Korzystając z obróbki HSM w technologii VoluMILL zredukujesz czasu obróbki nawet do 80%, znacząco zmniejszysz zużycie narzędzia (5-cio krotnie dłuższa praca), zapewnisz optymalne przejścia bez zbędnych, gwałtownych zmian kierunku ruchu narzędzia. Posuwy i prędkości będą automatycznie zmieniane w trakcie pracy narzędzia. Moduł najlepiej sprawdza się w tematach, gdzie w krótkim czasie konieczne jest zebranie dużej objętości materiału.

Wirtualna maszyna

Nesting

CAMWorks Shop Floor

CAMWorks został wyposażony w realistyczny symulator kodu NC, oparty o rozwiązanie Eureka włoskiej firmy Roboris. Symulator pozwala na bardzo precyzyjną weryfikację kodu NC oraz jego optymalizację. Możemy uwzględnić kompensację/zużycie narzędzia. W trakcie symulacji mamy możliwość edycji symulowanego kodu, tym samym wyeliminowanie błędów, które skutkowałyby kolizją na maszynie. Rozwiązanie dostępne jest w trzech pakietach i obsługuje wielozadaniowe obrabiarki (np.: dwu-wrzecionowe tokarki, frezarko-tokarki z wieloosiowymi głowicami).

Producent – firma Geometric wyposażył swoich Klientów w rozwiązanie pozwalające na optymalne zagnieżdżenie elementu na obszarze wybranego arkusza np. blachy. Moduł wykorzystuje gotowy element przygotowany w SOLIDWORKS oraz złożenie, w którym prezentowane jest optymalne ułożenie elementu. Narzędzie jest w pełni automatyczne, wystarczy wybrać detal, określić niezbędne parametry, np. ilość i włączyć solver. Wyniki można zapisać do pliku DWG/DXF.

CAMWORKS został wyposażony w dodatek umożliwiający niezakłócony przepływ informacji między działem technologicznym CAM, a produkcją. Aplikacja będąca modułem w pakiecie oprogramowania CAMWorks, w pełni zintegrowana z SOLIDWORKS i CAMWORKS. Docelową grupą użytkowników aplikacji CAMWorks Shop Floor jest personel produkcyjny pracujący bezpośrednio przy maszynach. Narzędzie, poprzez udostępnienie projektu obróbki opracowanego dla modelu części, umożliwia uzyskanie przez operatora informacji o położeniu punktu zerowego układu współrzędnych na detalu, wymiarach półfabrykatu, magazynie narzędziowym zastosowanym do wykonania obróbki, Program pozwala na weryfikacji ścieżka po ścieżce G-kodu wygenerowanego przez technologa i przetworzonego przez postprocesor dla odpowiedniej maszyny. Podgląd arkusza ustawień przygotowanego w sposób automatyczny dla opracowanego projektu obróbki. Arkusz zawiera widoki modelu, ścieżki narzędzia, parametry i czas wykonania operacji obróbki.

Pakiety programu CAMWorks

CAMWorks Standard
CAMWorks Milling Standard
CAMWorks Turning Standard
CAMWorks Milling Professional
CAMWorks Turning Professional
CAMWorks Premium
OGÓLNE CECHY
2,5 osi frezowanie
Automatyczne rozpoznawanie własności
Podstawowe operacje 3-osiowe (Odsunięcie obszaru, Poziom Z, Płaski obszar)
Standardowe funkcje
NC Edytor
Obróbka z uwzględnieniem tolerancji
Obróbka części
Obróbka złożeń
Konfiguracje CAM
Indeksowanie 4 i 5 osi
HSM Volumill dla 2.5 osi
Toczenie
Programowanie podwrzeciona
Frezowanie rotacyjne
Operacje 3-osiowego frezowania: Rzutowanie wzoru, stałe odsunięcie, ołówkowanie, rzutowanie krzywej
Zaawansowane 3 osiowe frezowanie
Frezo-toczenie
Menadżer synchronizacji
Symulacja Wirtualnej maszyny Standard
4 i 5 osiowe frezowanie ciągłe

Subskrypcja

Skorzystaj z dodatkowej opcji w postaci SUBSKRYPCJI – sprawdź, co możesz zyskać

Aktualizacja postprocesorów

W okresie subskrypcji gwarantujemy darmową aktualizacje postprocesorów.

Uaktualnienia i rozszerzenia oprogramowania

Uzyskaj automatyczne uaktualnienia do aktualnych wersji oprogramowania klasy CAM tj. CAMWorks, w tym nowych wydań i dodatków Service Pack. Powiadomienie e-mailem zapewnia dostęp do najważniejszych wiadomości, zgłoszeń serwisowych i najnowszych aktualizacji oprogramowania.

Polecane szkolenia

CAMWorks 2,5 osi

Celem szkolenia jest zapoznanie się z podstawową funkcjonalnością programu CAMWORKS oraz możliwościami tworzenia technologii dla elementów zawierających własności 2,5 osiowe, takie jak otwory, kieszenie, wycięcia, obwiednie czy powierzchnie do planowania dla frezarek 3 osiowych.

CAMWorks 3 osie

Celem szkolenia jest zapoznanie się z funkcjonalnością programu CAMWORKS w zakresie tworzenia technologii dla elementów zawierających własności, dla których konieczne jest skorzystanie z pełnych 3 osi frezarki oraz obrabiania powierzchniowego. W szkoleniu podejmowane są również tematy związane z korzystaniem ze złożeń, osi indeksowanych oraz tworzeniem podcięć.

CAMWorks 4 osie

Celem szkolenia jest zapoznanie się z funkcjonalnością programu CAMWORKS w zakresie tworzenia ścieżek z użyciem czwartej płynnej osi na frezarce. W tworzonym programie wszystkie osie mogą pracować symultanicznie.

CAMWorks 5 osi

Celem szkolenia jest zapoznanie się z funkcjonalnością programu CAMWORKS w zakresie tworzenia ścieżek z użyciem płynnej czwartej oraz piątej osi na frezarce. W tworzonym programie wszystkie osie mogą pracować symultanicznie.

CAMWorks EDM

Celem szkolenia jest zapoznanie się z funkcjonalnością programu CAMWORKS w zakresie wycinania drutowego w 2 lub 4-osiach.

CAMWorks Toczenie

Celem szkolenia jest zapoznanie się z funkcjonalnością programu CAMWORKS w zakresie obróbki tokarskiej zarówno 2 osiowej jak i 4 osiowej. Dodatkowo uczestnik pozna podstawy zagadnień frezo-toczenia.

Przetestuj nasze rozwiązania lub zamów ofertę!

Alter_logo
Aleksander Księżopolski Dyrektor Handlowy

Masz pytania lub jesteś zainteresowany ofertą?Skontaktuj się z nami!

12 626 06 00

SOLIDEXPERT POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gabrieli Zapolskiej 44, 30-126 Kraków
fax. 12 626 00 92, office@solidexpert.com
NIP 6772380230, REGON: 123060159, BDO: 000329881

 • Od 2002 roku nawiązaliśmy współpracę z 3500 firm
  i przeszkoliliśmy ponad 9500 osób

 • Jesteśmy laureatami wielu nagród branżowych
  np. za najlepszą obsługę klienta

 • Posiadamy liczne certyfikaty potwierdzające
  nasze kompetencje

  Administratorem danych osobowych jest SOLIDEXPERT POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie. Twoje dane osobowe wykorzystamy w celu oddzwonienia lub odpisania, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Dane będziemy przetwarzać zgodnie z Polityką prywatności. Zaznacz poniższą zgodę, jeśli chcesz otrzymywać od nas promocje, newsletter. Twoje dane będziemy wtedy przetwarzać także w celach marketingowych. Zgodę możesz wycofać w dowolnej chwili pisząc na adres biuro@solidexpert.com

  Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej