CAMWorks - program CAM do cnc, frezowania - cena, licencja

CAMWorks, znany i ceniony program CAM wspomagający proces obróbki cnc to pierwszy w pełni zintegrowany z SOLIDWORKS’em system CAM oraz pierwszy Gold Partner i CAM Partner SOLIDWORKS. Jako pierwsza aplikacja zaproponowała i wprowadziła tzw. Knowledge Based Machining (Obróbka z wykorzystaniem Bazy Wiedzy). Program pozwala na opracowanie i zasymulowanie pełnego procesu wykonania detalu na maszynach CNC. Dzięki zaawansowanym funkcjom rozpoznawania geometrii oraz Bazie Wiedzy proces ten jest bardzo szybki. Ze względu na modułową budowę programu, każda z Firm może skonfigurować pakiet odpowiedni dla swoich potrzeb. Skontaktuj się z nami, aby kupić licencję, poznać cenę czy uzyskać więcej informacji na temat tego programu CAM.

O Programie

CAMWorks to system, oprogramowanie CAM nowej generacji, dzięki któremu w szybki i profesjonalny sposób zaprogramujemy maszyny CNC. Jest to aplikacja korzystająca z zalet interfejsu SOLIDWORKS – najpopularniejszego i najbardziej wydajnego na świecie programu do projektowania w trzech wymiarach. Proces tworzenia ścieżek narzędzi odbywa się bezpośrednio na modelach CAD, bez potrzeby stosowania obarczonej ryzykiem błędów konwersji. Dodatkowo każda zmiana geometrii modelu powoduje automatyczną aktualizację ścieżek. CAMWorks, wiodący na rynku program do cnc oferowany jest w następujących modułach:

 • Frezowanie 2.5 osi
 • Zaawansowane frezowanie 3 osie
 • Frezowanie wieloosiowe (4 i 5 osi)
 • 2 i 4-osiowe toczenie
 • Toczenie z frezowaniem
 • Zaawansowany moduł toczenia z frezowaniem
 • Drutowanie EDM
 • Wirtualna maszyna
 • Nesting
 • Obróbka HSM VoluMILL

Panel własności i operacji technologicznych CAMWorks dodawany jest wewnątrz okna SOLIDWORKS, dzięki czemu programowanie przebiega bezpośrednio na modelach stworzonych w SOLIDWORKS – CAMWorks nie posiada oddzielnego okna aplikacji. Eliminuje to czynności i ryzyko związane z przenoszeniem plików. Brak konwersji modelu oznacza brak błędów (różnic pomiędzy modelem CAD a bryłą otwartą w programie CAM).

CAMWorks wykorzystuje zaawansowane algorytmy automatycznie wyszukujące w modelu własności technologiczne (tj. kieszenie, sloty, otwory itd.) i generujące ścieżki narzędzi. Technologia ta działa także w oparciu o bryły zaimportowane z innych systemów CAD (pozbawione „historii”). Dzięki temu będziesz programować znacznie więcej w jeszcze krótszym czasie. Cały czas dostępna jest oczywiście metoda ręcznego wprowadzania parametrów obróbki.

CAMWorks oferuje możliwość przeprowadzenia komputerowej symulacji procesu obróbczego łącznie z analizą obrabianej bryły (zgodność wymiarowa z projektem CAD) i wyszukaniem ew. kolizji (trójwymiarowy model maszyny) – praktycznie działa jak symulator tokarki, co pozwala na wiele oszczędności jeszcze w fazie projektu.

Inteligencja programu CAMWorks opiera się na prawdziwej bazie danych, zawierającej kompletne informacje o posiadanych maszynach, dostępnych narzędziach czy możliwych prędkościach i posuwach. Dzięki takiemu otwartemu rozwiązaniu program uczy się w jaki sposób automatycznie generować strategie obróbczą dla konkretnego detalu. W przyszłości wiedza ta może być wielokrotnie wykorzystana (duża oszczędność czasu).

Cechy programu:

 • Gold i CAM Partner SOLIDWORKS
 • środowisko pracy SOLIDWORKS
 • pełna obsługa do 5 osi
 • Baza Wiedzy Technologicznej
 • tryb symulacji
 • automatyczne rozpoznawanie własności

Wymagania sprzętowe:

 • System Windows® 7 (64-bitowy)/8.1/10
  (brak wsparcia pakietów Windows Home,
  szczegóły nt. wspieranych wersji systemu tutaj)
 • 16 GB RAM (minimum)
 • 13 GB wolnego miejsca na dysku
 • CPU 3.3 Ghz lub szybszy
 • Certyfikowana karta graficzna i sterowniki
 • Internet Explorer 11 lub nowszy
 • Produkty Microsoft: Excel i Word min. 2010

Korzyści

Przez ostatnie 19 lat SOLIDEXPERT jako autoryzowany dystrybutor SOLIDWORKS wdrożył ponad 9.000 licencji CAD 3D u ponad 2.500 klientów. Liczne wyróżnienia jak Elite AE, gwarantują doskonałą obsługę, profesjonalne doradztwo oraz korzystne ceny!

 

Zalety programu CAMWorks:

Integracja z SOLIDWORKS

Proces tworzenia ścieżek narzędzi odbywa się bezpośrednio na modelach CAD, bez potrzeby stosowania obarczonej ryzykiem błędów konwersji. Dodatkowo każda zmiana geometrii modelu powoduje automatyczną aktualizację ścieżek.

 

Pełna obsługa do 5 osi

CAMWORKS jest w stanie przygotować zoptymalizowaną technologię na maszyny CNC, nasz zespół odpowiedzialny za wdrożenia CAM przygotuje dedykowane postprocesory pod konkretne maszyny.

Knowledge Based Machining

Obróbka z wykorzystaniem Bazy Wiedzy, w której znajdują się ważne informacje dotyczące m.in. narzędzi, uchwytów, własności, strategii i operacji obróbczych.

 

Gold Partner SOLIDWORKS

CAMWORKS to pierwszy w pełni zintegrowany z SOLIDWORKS system CAM oraz pierwszy „Gold” i „CAM” Partner. Użytkownicy tego oprogramowania mogą w pełni czerpać z zalet całkowitej integracji z SOLIDWORKS.

 

PAKIETY

Funkcje
CAMWorks Standard
CAMWorks Milling Standard
CAMWorks Turning Standard
CAMWorks Milling Professional
CAMWorks Turning Professional
CAMWorks Premium
2,5 osi frezowanie
Automatyczne rozpoznawanie własności
Podstawowe operacje 3-osiowe (Odsunięcie obszaru, Poziom Z, Płaski obszar)
Standardowe funkcje
NC Edytor
Obróbka z uwzględnieniem tolerancji
Obróbka części
Obróbka złożeń
Konfiguracje CAM
Indeksowanie 4 i 5 osi
HSM Volumill dla 2.5 osi
Toczenie
Programowanie podwrzeciona
Użycie dwóch głowic
Frezowanie rotacyjne
Operacje 3-osiowego frezowania: Rzutowanie wzoru, stałe odsunięcie, ołówkowanie, rzutowanie krzywej
Zaawansowane 3 osiowe frezowanie
Podcięcia
Frezo-toczenie
Menadżer synchronizacji
Symulacja Wirtualnej maszyny Standard
4 i 5 osiowe frezowanie ciągłe

Wybrane funkcje

Drzewo narzędzi

Drzewo narzędzi ułatwia tworzenie narzędzi oraz ich magazynu, pozwala na łatwiejsze zarządzanie biblioteką narzędzi oraz operacji dla tych narzędzi.

Wiercenie w 5 osiach

Operacje wiertarskie, nawiercanie, rozwiercanie dla złożonych komponentów obrabianych w 4 oraz 5 osiach.

Wiercenie lufowe

Nowe cykle wiercenia lufowego umożliwiające wiercenie głębokich otworów z użyciem wierteł lufowych.

Stała oś B

Dla wielozadaniowych tokarek z opcją frezowania, możliwość określenia stałej wartości osi B dla narzędzia oraz uchwytu zapewnia lepszą kontrolę frezowania.

Filtr wyboru narzędzia

Uproszczony interfejs, jedno okno dialogowe z zawsze aktualną listą narzędzi wraz z podglądem geometrii wybranego narzędzia.

Technologia VoluMILL

Automatyczne wstawianie wstępnych otworów dla operacji typu HSM w technologii VoluMILL.

Rozpoznawanie własności

Wysoce wydajne automatyczne rozpoznawanie własności również dla wielopoziomowych kieszeni.

Edycja domyślnych strategii

Dostęp do parametrów strategii z możliwością edycji bezpośredniej w oknie CAMWorks.

Wejście i wycofanie

Dodanie ruchu wejścia oraz wycofania dla operacji frezowania na tokarce.

Weryfikacja technologii

Weryfikacja przygotowanej w CAMWorks technologii obróbki przez personel na produkcji, bezpośrednio przy maszynie.

Moduły

Frezowanie 2,5 osi

Moduł frezowania 2,5 osi pozwala na automatyczne rozpoznawanie własności tj. planowanie, obróbka zgrubna oraz jej strategie, obróbka konturowaniem, operacje wiertarskie oraz gwintowanie. Korzystając z tego modułu możemy uwzględnić obróbki resztek, ustawienia HSM. Mamy zapewnione pełne powiązanie technologii z modelem. Zmiana geometrii = aktualizacja technologii, dodatkowo wszystkie dane przechowywane są w pliku SOLIDWORKS. Moduł 2,5 osi frezowania dostarcza również funkcję indeksowania 4 i 5-tej osi. Możemy go wykorzystać w module części jak i również złożeń SOLIDWORKS.

Frezowanie 3 osie

Decydując się na moduł frezowania w 3 osiach otrzymujemy bogaty wybór operacji i ustawień tworzonych ścieżek. Możemy wybierać spośród operacji typowo zgrubnej obróbki jak np. odsunięty obszar czy też wykańczającej jak rzutowanie wzoru lub poziom Z. W zależności od rodzaju obrabianej powierzchni czy to wklęsłej czy wypukłej, o większym stopniu skomplikowania czy też mniejszym, możemy wybierać z wielu typów operacji oraz ustawień ich odpowiednich parametrów, które dadzą w efekcie ścieżkę zgodną z naszymi oczekiwaniami. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom programistycznym jakim jest menedżer procesów, czas generowania bardzo skomplikowanych ścieżek można wykorzystać na inne czynności związane z definiowaniem technologii. W praktyce ścieżki liczone są w tle, podczas gdy dalej możemy pracować w programie.

Frezowanie wieloosiowe

Moduł frezowania wieloosiowego dedykowany jest do zagadnień obróbki frezowaniem wymagających większej niż trzy osi numerycznych. Ścieżki utworzone w tym module pozwalają uzyskać skomplikowane powierzchnie szybciej i dokładniej, często takie, które nie są możliwe do uzyskania w module 3-osiowym. Można by tutaj wymienić elementy typu łopatki wirnika, dla których znajdziemy specjalne ustawienia w CAMWorksie, obróbki głębokich gniazd pod kątem, wycięć nawiniętych na wałku, wszelkie tematy, w których zależy nam na odpowiednim prowadzeniu narzędzia w zależności od obrabianej powierzchni (punkt styku narzędzia, nachylenia narzędzia), moduł wieloosiowy będzie odpowiednim wyborem.

Toczenie | Frezowanie z toczeniem

Frezowanie z toczeniem to moduł dedykowany dla tokarek, tokarek z opcją frezowania i ogólnie maszyn wielozadaniowych obróbki skrawaniem. Dzięki niemu jesteśmy w stanie przygotować program na tokarkę z opcją frezowania, uwzględniając dodatkowe funkcje jak uruchomienie podajnika pręta, przechwyt detalu (pod-wrzeciono), dosunięcie konika itd. W pewnym stopniu moduł pozwala nam na otrzymanie programu w postaci zapisu cyklem. Taka forma zapisu ułatwia pracę operatorowi i usprawnia komunikację z maszyną. Dodatkowym usprawnieniem dla technologa będzie moduł pozwalający rozpoznać toczony profil, dzięki czemu skróci się czas definiowania programu.

Wycinanie EDM

Moduł elektro-drążenia EDM został zaprojektowany i rozwinięty z myślą o maszynach dwu i czteroosiowych. Za pomocą tego modułu jesteśmy w stanie automatycznie przygotować ścieżkę drutu oraz wygenerować poprawny G kod na odpowiednią maszynę. Moduł zapewnia też automatyczne rozpoznanie elementów do wycięcia w zakresie dwóch osi, a w przypadku czteroosiowych zagadnień automatycznie synchronizuje krzywe. Do pracy tego modułu wystarczy nam dowolna geometria, nie jest wymagana historia operacji.

Obróbka HSM VoluMILL

Moduł VoluMILL pozwoli Ci na generowania wydajnych programów obróbki w zakresie 2,5 osi frezowania oraz w zakresie obróbki powierzchni 3D. Korzystając z obróbki HSM w technologii VoluMILL zredukujesz czasu obróbki nawet do 80%, znacząco zmniejszysz zużycie narzędzia (5-cio krotnie dłuższa praca), zapewnisz optymalne przejścia bez zbędnych, gwałtownych zmian kierunku ruchu narzędzia. Posuwy i prędkości będą automatycznie zmieniane w trakcie pracy narzędzia. Moduł najlepiej sprawdza się w tematach, gdzie w krótkim czasie konieczne jest zebranie dużej objętości materiału.

Wirtualna maszyna

CAMWorks został wyposażony w realistyczny symulator kodu NC, oparty o rozwiązanie Eureka włoskiej firmy Roboris. Symulator pozwala na bardzo precyzyjną weryfikację kodu NC oraz jego optymalizację. Możemy uwzględnić kompensację/zużycie narzędzia. W trakcie symulacji mamy możliwość edycji symulowanego kodu, tym samym wyeliminowanie błędów, które skutkowałyby kolizją na maszynie. Rozwiązanie dostępne jest w trzech pakietach i obsługuje wielozadaniowe obrabiarki (np.: dwu-wrzecionowe tokarki, frezarko-tokarki z wieloosiowymi głowicami).

Nesting

Producent – firma Geometric wyposażył swoich Klientów w rozwiązanie pozwalające na optymalne zagnieżdżenie elementu na obszarze wybranego arkusza np. blachy. Moduł wykorzystuje gotowy element przygotowany w SOLIDWORKS oraz złożenie, w którym prezentowane jest optymalne ułożenie elementu. Narzędzie jest w pełni automatyczne, wystarczy wybrać detal, określić niezbędne parametry, np. ilość i włączyć solver. Wyniki można zapisać do pliku DWG/DXF.

CAMWorks Shop Floor

CAMWORKS został wyposażony w dodatek umożliwiający niezakłócony przepływ informacji między działem technologicznym CAM, a produkcją. Aplikacja będąca modułem w pakiecie oprogramowania CAMWorks, w pełni zintegrowana z SOLIDWORKS i CAMWORKS. Docelową grupą użytkowników aplikacji CAMWorks Shop Floor jest personel produkcyjny pracujący bezpośrednio przy maszynach. Narzędzie, poprzez udostępnienie projektu obróbki opracowanego dla modelu części, umożliwia uzyskanie przez operatora informacji o położeniu punktu zerowego układu współrzędnych na detalu, wymiarach półfabrykatu, magazynie narzędziowym zastosowanym do wykonania obróbki, Program pozwala na weryfikacji ścieżka po ścieżce G-kodu wygenerowanego przez technologa i przetworzonego przez postprocesor dla odpowiedniej maszyny. Podgląd arkusza ustawień przygotowanego w sposób automatyczny dla opracowanego projektu obróbki. Arkusz zawiera widoki modelu, ścieżki narzędzia, parametry i czas wykonania operacji obróbki.

Subskrypcja

Skorzystaj z dodatkowej opcji w postaci SUBSKRYPCJI – sprawdź co możesz zyskać:

Aktualizacja postprocesorów

W okresie subskrypcji gwarantujemy darmową aktualizacje postprocesorów.

Uaktualnienia i rozszerzenia oprogramowania

Uzyskaj automatyczne uaktualnienia do aktualnych wersji oprogramowania klasy CAM tj. CAMWorks, w tym nowych wydań i dodatków Service Pack. Powiadomienie e-mailem zapewnia dostęp do najważniejszych wiadomości, zgłoszeń serwisowych i najnowszych aktualizacji oprogramowania.

Licencja

Licencja stanowiskowa

Podczas uruchomienia programu podajemy parametry komputera i na tej podstawie generowany jest plik licencji. Licencja CAMWorks będzie aktywna tylko na tym stanowisku.

Licencja na kluczu sprzętowym

Klucz sprzętowy znajduje się na urządzeniu, które można podłączyć do portu USB komputera. Jest zaprogramowany dla modułów oraz wersji, do których masz uprawnienia.

Licencja sieciowa

Jeden z komputerów w firmie pełni rolę serwera licencji (z systemem Windows). Po zainstalowaniu na nim oprogramowania (Menedżer Licencji Sieciowej) i podaniu numeru seryjnego następuje aktywacja puli licencji (1 sieciowy numer seryjny zawiera kilka licencji). Pula licencji jest dostępna dla wszystkich komputerów połączonych z serwerem w lokalnej sieci. Jednocześnie nie może być uruchomionych więcej aplikacji niż znajduje się licencji w puli.

Licencja demonstracyjna

 • Ograniczona (bezterminowa): w CAMWorks będą dostępne wszystkie funkcje programu, oprócz możliwości generowania G-kodu. Dodatkowo informacje zapisane w plikach wersji demo nie będą dostępne po otwarciu w wersji komercyjnej.
 • Pełna (na określony okres czasu): program CAMWorks jest dostępny w pełnej funkcjonalności (łącznie z możliwością generowania G-kodu). Licencja demonstracyjna jest udostępniana przez naszą firmę  na określony okres czasu. Kliknij i POBIERZ wersje testową!

Licencja czasowa

Klienci otrzymują plik licencji, który jest ważny przez wybrany okres czasu, min. 1 rok lub wielokrotność tego okresu. Licencja CAMWorks będzie aktywna tylko na tym stanowisku przez wybrany okres czasu.

Szkolenia

Zobacz wszystkie

CAMWorks 2,5 osi

Celem szkolenia jest zapoznanie się z podstawową funkcjonalnością programu CAMWORKS oraz możliwościami tworzenia technologii dla elementów zawierających własności 2,5...

CAMWorks 3 osie

Celem szkolenia jest zapoznanie się z funkcjonalnością programu CAMWORKS w zakresie tworzenia technologii dla elementów zawierających własności, dla których...

CAMWorks 4 osie

Celem szkolenia jest zapoznanie się z funkcjonalnością programu CAMWORKS w zakresie tworzenia ścieżek z użyciem czwartej płynnej osi na...

CAMWorks 5 osi

Celem szkolenia jest zapoznanie się z funkcjonalnością programu CAMWORKS w zakresie tworzenia ścieżek z użyciem płynnej czwartej oraz piątej...

CAMWorks EDM

Celem szkolenia jest zapoznanie się z funkcjonalnością programu CAMWORKS w zakresie wycinania drutowego w 2 lub 4-osiach.

CAMWorks Toczenie

Celem szkolenia jest zapoznanie się z funkcjonalnością programu CAMWORKS w zakresie obróbki tokarskiej zarówno 2 osiowej jak i 4...

Promocje

Wideo

CAMWorks prezentacja możliwości

Pierwsze kroki w CAMWorks - część 1

Automatyczne wykrywanie własności obróbczych w CAMWORKS

CAMWorks - Obróbka bezodpadowa Wire EDM

CAMWorks ShopFloor

CAMWorks - Technologiczna Baza Wiedzy

INTERFEJS

formularz kontaktowy

  Polecane

  SOLIDWORKS CAD 3D

  SOLIDWORKS CAD 3D

  SOLIDWORKS CAM

  SOLIDWORKS CAM

  NESTINGWorks

  NESTINGWorks

  zaufali nam

  Faq

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Masz pytania? Sprawdź nasze FAQ

  Sprawdź