SOLIDWORKS Inspection

SOLIDWORKS Inspection to niezastąpiony przy kontroli jakości program, który pozwala na łatwiejsze tworzenie dokumentów kontrolnych (np. dokumentacja ppap), prostszą inspekcję części oraz zapewnienie ich wyższej jakości. Ideą jego powstania było założenie, że przywiązanie do jakości nie powinno wpływać negatywnie na kondycję firmy. Realizacja codziennych czynności dotyczących ręcznego tworzenia arkuszy, dokumentacji kontrolnej to czysta strata czasu. Program SOLIDWORKS Inspection to rozwiązanie, które da nam możliwość uproszczenia procesu tworzenia dokumentacji kontrolnej oraz ułatwi realizację kontroli procesowej i zewnętrznej, tym samym oszczędzając nasz cenny czas! Jeżeli jesteś zainteresowany licencją, chcesz poznać jej cenę lub potrzebujesz więcej informacji to zapraszamy do kontaktu!

Cena
SolidWorks Inspection

Opis programu SOLIDWORKS Inspection

Program SOLIDWORKS Inspection to łatwe i intuicyjne rozwiązanie upraszczające proces przygotowania dokumentacji kontrolnej z odnośnikami i specyfikacjami, wykorzystujące dostępne dane 2D(rysunki SOLIDWORKS, TIFF, PDF). Inspection nie tylko pozwala przygotować dokumentację kontrolną, ale również wprowadzić bezpośrednio zmierzone dane do formularza kontroli (ręcznie lub automatycznie, gdy korzystamy z elektronicznych przyrządów pomiarowych). Praca z programem pozwala na unikanie błędów w pracy, skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek oraz zapewnienie zgodności produktu ze specyfikacją.

Inspection to rozwiązanie dedykowane głównie działom kontroli jakości, które zajmują się przygotowaniem rysunków z odnośnikami, raportów z kontroli, czy innych materiałów dotyczących kontroli danej części. Przygotowanie ręcznie każdego z dokumentów jest czasochłonnym, podatnym na błędy procesem. Z Inspection proces ten jest znacznie usprawniony, program pozwala tworzyć rysunki kontrolne i raporty zgodne z wymaganiami branżowymi (np. AS9120, PAPP, FAI), czy chociażby firmy. SOLIDWORKS Inspection usprawnia proces kontroli poprzez zautomatyzowanie procesu tworzenia punktów kontrolnych (tzw. balonów) na rysunkach technicznych, generowania arkusza danych i raportów kontroli. Ponumerowane kolejno odnośniki są nanoszone na rysunek automatycznie, ułatwiając śledzenie kontrolowanych wymiarów i charakterystyk. Generowanie precyzyjnych wydruków i arkuszy kontrolnych trwa zaledwie kilka minut. SOLIDWORKS Inspection umożliwia firmom skrócenie czasu tworzenia pakietów wstępnej kontroli jakości nawet o 90 procent.

SOLIDWORKS Inspection umożliwia kontrolę rysunków w formacie PDF lub TIFF, dzięki zastosowaniu technologii OCR (optyczne rozpoznawanie znaków) do odczytu i identyfikowania wymiarów nominalnych, tolerancji w obu kierunkach oraz określenia rodzaju wymiarów, co praktycznie eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania informacji i zmniejsza liczbę błędów

Interfejs programu SOLIDWORKS Inspection

solidworks inspection
Szablony Excel

Szablony Excel

Dostosuj szablony dokumentacji kontrolnej do standardów Twojej firmy.

Cechy charakterystyczne

Cechy charakterystyczne

Decyduj, które wymiary będą kontrolowane. Dodawaj ręcznie lub automatycznie.

Import z systemów CMM

Import z systemów CMM

Bezpośrednio importuj pomiary z systemów CMM. Przyspiesz czas powstawania dokumentacji kontrolnej.

Pakiety SOLIDWORKS Inspection

FunkcjaSOLIDWORKS Inspection StandardSOLIDWORKS Inspection Professional
SOLIDWORKS Inspection Add-In
Dodatek osadzony w SOLIDWORKS
Wsparcie plików natywnych rysunków SOLIDWORKS
Automatyczne generowanie balonów (punktów kontroli/ cech charakterystycznych)
Generowanie balonów tylko dla wymiarów (wartości liczbowych)
Zaawansowane filtrowanie
Formatowanie balonów
Rewizje rysunków
Definiowanie przez użytkownika listy metod kontroli oraz operacji
Planowanie próbkowania (wielkość serii, poziom/typ kontroli, AQL)
SOLIDWORKS Inspection Standalone
Aplikacja stanowiskowa
Obsługa rysunków w formacie PDF oraz TIFF (.pdf, .tif, .tiff)
Funkcja tekstu z możliwością wyszukiwania
Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR)
Selektywne uchwycanie punktów kontrolnych
Odczytywanie wartość nominalnej wymiarów oraz tolerancji plus/minus
Odczytywanie pionowych oraz obróconych wymiarów
Nadawanie domyślnych, dwustronnych tolerancji
Kalkulacja górnej i dolnej granicy tolerancji
Obsługa notatek, obiektów GD&T oraz symboli wykończenia powierzchni
Automatyczne generowanie balonów dla uchwyconych charakterystyk
Obsługa kilkustronicowych rysunków
Obsługa kilku rysunków dla jednego projektu
Narzędzie porównywania rysunków
Opcja nakładania konfigurowalnej siatki na rysunek
Integracja z systemami jakości
Eksport do plików XML
Generacja raportów
Eksport rysunku z balonami do pliku PDF
Eksport raportu kontroli z SOLIDWORKS Inspection do programu Microsoft Excel
Edytor szablonów raportów kontroli
Predefiniowanie szablony raportów zgodne ze standardami branżowymi (AS9102, PPAP, itd.)
Wprowadzanie wyników pomiarów w programie
Ręczne wprowadzanie zmierzonych charakterystyk
Wprowadzanie wymiarów za pomocą cyfrowych narzędzi (tj suwmiarka cyfrowa, itp.)
Import danych z systemów CMM (PC-DMIS, Calypso, Faro CAM2, itp.)
Edytor szablonów CMM
Automatyczna weryfikacja wprowadzonych danych
Kolorystyczne oznaczanie charakterystyk (w granicy/ na granicy tolerancji, poza tolerancją)
Eksport wprowadzonych wymiarów

Funkcje SOLIDWORKS Inspection

Inspection

Dwie wersje programu

Jeden numer licencji SOLIDWORKS Inspection daje nam dostęp do programu w wersji Add-In oraz Stand-alone. Korzystać z nich możemy nawet równocześnie, ważne by odbywało się to w obrębie jednego komputera.

Rysunki SOLIDWORKS, PDF oraz TIFF

Rysunki SOLIDWORKS, Pdf, Tiff

Nie jest ważne z jakiego CADa korzystasz, nie musisz nawet posiadać SOLIDWORKSa. Rysunki w formacie PDF, TIFF lub SOLIDWORKS.

inpsection menu

Polskie menu

SOLIDWORKS Inspection dostępny jest w polskiej wersji językowej, dzięki czemu bez problemów zrozumiemy wszystkie funkcje programu.

ISO

Zgodność z normami

Praca z programem opiera się o wykorzystanie szablonów kontroli, które są zgodne ze standardami branżowymi.

inspection excel

Formularze kontrolne MS Excel

Wskazane w programie cechy charakterystyczne podlegające kontroli możesz szybko wyeksportować do formularzy kontrolnych w programie Excel.

Import z systemów CMM

Import z systemów CMM

Koszystasz z maszyn pomiarowych? Zebrane wymiary możesz zaimportować bez problemu SOLIDWORKS Inspection.

Moduły SOLIDWORKS Inspection

Inspection Standalone

SOLIDWORKS Inspection Stand-Alone

SOLIDWORKS Inspection w wersji Stand-Alone:

 • do pracy w programie nie potrzebujesz programu SOLIDWORKS
 • bazujesz na rysunkach w formacie TIFF lub PDF
 • program wykorzystuje potężny silnik OCR (optyczne rozpoznawanie tekstu) do rozpoznania cech charakterystycznych podlegających kontroli
 • punkty kontrolne dodawane są ręcznie, poprzez wskazanie obszaru do rozpoznania
 • pozwala na bezpośrednie wprowadzenie w programie zmierzonych wartość (ręcznie lub za pomocą elektronicznych przyrządów pomiarowych)
 • program dokonuje w czasie rzeczywistym analizy wprowadzonych wymiarów oraz sygnalizuje kolorystycznie zgodność z tolerancją
 • rysunki z punktami kontrolnymi możesz wyeksportować do pliku PDF, formularzy kontroli programu Excel lub pliku XML
 • możesz bazować na domyślnych szablonach formularzach kontroli lub dostosować je pod wymagania swojej firmy


Inspection add-in

SOLIDWORKS Inspection Add-In

SOLIDWORKS Inspection w wersji Add-In:

 • korzystasz z niego jak z dodatku do programu SOLIDWORKS
 • praca odbywa się w środowisku SOLIDWORKS
 • bazujesz na rysunkach SOLIDWORKS (SLDDRW.)
 • program automatycznie rozpoznaje cechy charakterystyczne i nanosi na rysunek odnośniki
 • rysunki z punktami kontrolnymi możesz wyeksportować do pliku PDF, formularzy kontroli programu Excel lub do wersji stand-alone SOLIDWORKS Inspection
 • możesz bazować na domyślnych formularzach lub dostosować je pod wymagania swojej firmy


Nowości SOLIDWORKS Inspection 2015

Galeria programu SOLIDWORKS Inspection

Częste pytania: SOLIDWORKS Inspection

© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92