SOLIDWORKS Inspection - Proces kontroli jakości i dokumentacji

SOLIDWORKS Inspection to niezastąpiony przy kontroli jakości program, który pozwala na łatwiejsze tworzenie dokumentów kontrolnych (np. dokumentacja PPAP, FAI), prostszą inspekcję części oraz zapewnienie ich wyższej jakości. Ideą jego powstania było założenie, że przywiązanie do jakości nie powinno wpływać negatywnie na kondycję firmy. Realizacja codziennych czynności dotyczących ręcznego tworzenia arkuszy, dokumentacji kontrolnej to czysta strata czasu. Program SOLIDWORKS Inspection to rozwiązanie, które da nam możliwość uproszczenia procesu tworzenia dokumentacji kontrolnej oraz ułatwi realizację kontroli procesowej i zewnętrznej, tym samym oszczędzając nasz cenny czas!

O Programie

Program SOLIDWORKS Inspection to łatwe i intuicyjne rozwiązanie upraszczające proces przygotowania dokumentacji kontrolnej z odnośnikami i specyfikacjami, wykorzystujące dostępne dane 2D (rysunki SOLIDWORKS, TIFF, PDF, DWG, CAT CATIA V5®) lub 3D (pliki SOLIDWORKS, 3D XML, parametryczne PTC® i Creo oraz CATIA® V5 CATPart oraz CATProduct). Inspection nie tylko pozwala przygotować dokumentację kontrolną, ale również wprowadzić bezpośrednio zmierzone dane do formularza kontroli (ręcznie lub automatycznie, gdy korzystamy z elektronicznych przyrządów pomiarowych). Praca z programem pozwala na unikanie błędów w pracy, skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek oraz zapewnienie zgodności produktu ze specyfikacją.

SOLIDWORKS Inspection to rozwiązanie dedykowane głównie działom kontroli jakości, które zajmują się przygotowaniem rysunków z odnośnikami, raportów z kontroli czy innych materiałów dotyczących kontroli danej części. Przygotowanie ręcznie każdego z dokumentów jest czasochłonnym, podatnym na błędy procesem. Z Inspection proces ten jest znacznie usprawniony, program pozwala tworzyć rysunki kontrolne i raporty zgodne z wymaganiami branżowymi (np. AS9120, PAPP, FAI) czy chociażby firmy. SOLIDWORKS Inspection usprawnia proces kontroli poprzez zautomatyzowanie procesu tworzenia punktów kontrolnych (tzw. balonów) na rysunkach technicznych, generowania arkusza danych i raportów kontroli. Ponumerowane kolejno odnośniki są nanoszone na rysunek automatycznie, ułatwiając śledzenie kontrolowanych wymiarów i charakterystyk. Generowanie precyzyjnych wydruków i arkuszy kontrolnych trwa zaledwie kilka minut. SOLIDWORKS Inspection umożliwia firmom skrócenie czasu tworzenia pakietów wstępnej kontroli jakości nawet o 90 procent.

SOLIDWORKS Inspection umożliwia kontrolę rysunków w formacie PDF lub TIFF, dzięki zastosowaniu technologii OCR (optyczne rozpoznawanie znaków) do odczytu i identyfikowania wymiarów nominalnych, tolerancji w obu kierunkach oraz określenia rodzaju wymiarów, co praktycznie eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania informacji i zmniejsza liczbę błędów.

Cechy programu:

 • Dwie wersje programu: Add-in oraz Stand-Alone
 • Obsługa rysunków SOLIDWORKS, PDF oraz TIFF
 • Automatyzacja procesu tworzenia dokumentacji kontrolnej
 • Arkusze kontrolne zgodne ze standardami branżowymi lub firmowymi
 • Generacja arkuszy kontrolnych do MS Excel
 • Import danych z systemów CMM
 • Polski interfejs

 

Wymagania sprzętowe:

 • System Windows® 7 (64-bitowy)/8.1/10
  (brak wsparcia pakietów Windows Home,
  szczegóły nt. wspieranych wersji systemu tutaj)
 • 8 GB RAM (minimum)
 • 13 GB wolnego miejsca na dysku
 • Certyfikowana karta graficzna i sterowniki
 • Internet Explorer 11 lub nowszy
 • Produkty Microsoft: Excel i Word min. 2010

Korzyści

Przez ostatnie 19 lat SOLIDEXPERT jako autoryzowany dystrybutor SOLIDWORKS wdrożył ponad 9.000 licencji CAD 3D u ponad 2.500 klientów. Liczne wyróżnienia jak Elite AE, gwarantują doskonałą obsługę, profesjonalne doradztwo oraz korzystne ceny!

 

Zalety programu SOLIDWORKS Inspection:

Oszczędność czasu

SOLIDWORKS Inspection pozwala tworzyć rysunki z odnośnikami kontroli w ciągu kilku minut, a nie godzin, dzięki czemu firmy są w stanie zaoszczędzić swój czasu potrzebny na przygotowanie dokumentacji kontrolnej nawet do 90 proc.

Współpraca z innymi systemami CAD

Korzystając z  SOLIDWORKS Inspection przygotujesz dokumentację kontrolną na podstawie dostarczonej dokumentacji 2D oraz 3D. Program obsługuje pliki rysunku oraz części i złożeń SOLIDWORKS, rysunki PDF, TIFF, DWG, CAT CATIA V5®, a także pliki 3D XML, parametryczne PTC® i Creo oraz CATIA® V5 CATPart i CATProduct.

Kastomizacja

W SOLIDWORKS Inspection możesz korzystać z domyślnie zdefiniowanych w programie szablonów kart kontrolnych lub przygotować swoje własne szablony formularzy kontrolnych wykorzystywane w firmie. Dzięki temu proces kontroli jakości prowadzony jest nie tylko zgodnie ze standardami branżowymi ale również wewnętrznymi firmy.

Redukcja kosztów

Inspection automatyzuje proces przygotowania i uzupełniania dokumentacji kontrolnej. Eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania zmierzonych wartości tym samym ograniczając ryzyko błędnego wprowadzenia danych,co za tym idzie ograniczając nie tylko czas, ale również koszta z tym związane.

Pakiety

Funkcja (kliknij żeby rozwinąć)
SOLIDWORKS Inspection Standard
SOLIDWORKS Inspection Professional
SOLIDWORKS Inspection Add-In
Rozwiń
Dodatek osadzony w SOLIDWORKS
Wsparcie plików natywnych rysunków SOLIDWORKS
Wsparcie plików natywnych części i złożeń SOLIDWORKS
Automatyczne generowanie balonów (punktów kontroli/ cech charakterystycznych)
Ręczne generowanie balonów (punktów kontroli/ cech charakterystycznych)
Generowanie balonów tylko dla „wymiarów kontroli”
Zaawansowane filtrowanie
Formatowanie balonów
Rewizje rysunków
Definiowanie przez użytkownika listy metod kontroli oraz operacji
Planowanie próbkowania (wielkość serii, poziom/typ kontroli, AQL)
Integracja z SOLIDWORKS PDM
SOLIDWORKS Inspection Standalone
Rozwiń
Aplikacja stanowiskowa
Obsługa rysunków w formacie PDF oraz TIFF (.pdf, .tif, .tiff)
Obsługa plików CAD 2D (.dwg, .CATDrawing, .prt)
Obsługa plików CAD 3D (.CADPart, CATProduct, .prt, .asm, .3dxml)
Obsługa zaszyfrowanych plików PDF
Funkcja tekstu z możliwością wyszukiwania
Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR)
Selektywne wyodrębnianie punktów kontrolnych
Edytor OCR
Funkcja ExtractionXpert
Odczytywanie wartość nominalnej wymiarów oraz tolerancji plus/minus
Odczytywanie pionowych oraz obróconych wymiarów
Nadawanie domyślnych, dwustronnych tolerancji
Kalkulacja górnej i dolnej granicy tolerancji
Obsługa notatek, obiektów GD&T oraz symboli wykończenia powierzchni
Automatyczne generowanie balonów dla uchwyconych charakterystyk
Obsługa kilkustronicowych rysunków
Obsługa kilku plików 2D i 3D dla jednego projektu
Narzędzie porównywania rewizji plików 2D oraz 3D
Opcja nakładania konfigurowalnej siatki na rysunek
Dostosowywanie wyglądu odnośników, tworzenie wyglądów domyślnych
Zaawansowane filtrowanie
Tworzenie własnej listy metod kontroli i procesów
Planowanie próbkowania (wielkość serii, poziom/typ kontroli, AQL)
Integracja z SOLIDWORKS PDM
Integracja z systemami jakości
Rozwiń
Eksport do plików XML
Publikowanie do bazy Net-Inspect
Publikowanie do bazy QualityXpert
Publikowanie do Verisurf
Generacja raportów
Rozwiń
Eksport rysunku z balonami do pliku PDF
Eksport modelu 3D z balonami do pliku PDF 3D
Eksport modelu 3D z balonami do pliku eDrawings
Eksport raportu kontroli z SOLIDWORKS Inspection do programu Microsoft Excel
Edytor szablonów raportów kontroli
Predefiniowanie szablony raportów zgodne ze standardami branżowymi (AS9102, PPAP, itd.)
Wprowadzanie wyników pomiarów w programie
Rozwiń
Ręczne wprowadzanie zmierzonych charakterystyk
Wprowadzanie wymiarów za pomocą cyfrowych narzędzi (tj suwmiarka cyfrowa, itp.)
Import danych z systemów CMM (PC-DMIS, Calypso, Faro CAM2, itp.)
Edytor szablonów CMM
Automatyczna weryfikacja wprowadzonych danych
Kolorystyczne oznaczanie charakterystyk (w granicy/ na granicy tolerancji, poza tolerancją)
Eksport wprowadzonych wymiarów

WYBRANE FUNKCJE

Dwie wersje programu

Jeden numer licencji SOLIDWORKS Inspection daje nam dostęp do programu w wersji Add-In oraz Stand-alone. Korzystać z nich możemy nawet równocześnie, ważne by odbywało się to w obrębie jednego komputera.

Rysunki SOLIDWORKS, Pdf, Tiff

Nie jest ważne z jakiego CADa korzystasz, nie musisz nawet posiadać SOLIDWORKSa. Rysunki w formacie PDF, TIFF lub SOLIDWORKS.

Polskie menu

SOLIDWORKS Inspection dostępny jest w polskiej wersji językowej, dzięki czemu bez problemów zrozumiemy wszystkie funkcje programu.

Zgodność z normami

Praca z programem opiera się o wykorzystanie szablonów kontroli, które są zgodne ze standardami branżowymi.

Formularze kontrolne MS Excel

Wskazane w programie cechy charakterystyczne podlegające kontroli możesz szybko wyeksportować do formularzy kontrolnych w programie Excel.

Import z systemów CMM

Korzystasz z maszyn pomiarowych? Zebrane wymiary możesz zaimportować bez problemu SOLIDWORKS Inspection.

MODUŁY

SOLIDWORKS Inspection Stand-Alone

SOLIDWORKS Inspection w wersji Stand-Alone jest niezależnym rozwiązaniem, nie wymagającym do pracy SOLIDWORKS. Program bazuje na rysunkach (pdf, .tif, .dwg, .CATDrawing, .prt) oraz plikach 3D (CADPart, CATProduct, .prt, .asm, .3dxml). Pozwala na bezpośrednie wprowadzenie w programie zmierzonych wartość (ręcznie lub za pomocą elektronicznych przyrządów pomiarowych/import z systemów CMM).  Dane można wyeksportować do plików PDF/PDF 3D, formularzy kontroli Excel, plików XML oraz baz jakościowych (Net-Inspect, QualityXpert, Verisurf).

SOLIDWORKS Inspection Standard SOLIDWORKS Inspection Professional

SOLIDWORKS Inspection Add-In

SOLIDWORKS Inspection w wersji Add-In to dodatek do programu SOLIDWORKS.  Projekty kontroli przygotowywane są tu na podstawie plików rysunków, części lub złożeń SOLIDWORKS. Program automatycznie lub ręcznie rozpoznaje cechy aharakterystyczne i nanosi na rysunek lub model odnośniki (balony). Tak uchwycone informacje można wyeksportować do plików PDF/PDF 3D, formularzy kontroli Excel, plików XML oraz baz jakościowych (Net-Inspect, QualityXpert, Verisurf).

SOLIDWORKS Inspection Standard SOLIDWORKS Inspection Professioanl

Licencja

Wieczysta stanowiskowa - ręczna aktywacja

Działanie

Użytkownik instaluje licencję podając numer seryjny. Podczas pierwszego uruchomienia oprogramowanie łączy się z serwerem aktywacji SOLIDWORKS i zezwala na użytkowanie licencji.

Zalety

Najlepszy dla niewielkiej liczby stanowisk. Umożliwia transfer licencji przez Internet na inny komputer. Aktywacja dokonywana jest tylko raz, później nie jest wymagany dostęp do Internetu.

Wieczysta sieciowa

Działanie

Jeden z komputerów w firmie pełni rolę serwera licencji (z systemem Windows). Po zainstalowaniu na nim oprogramowania (Menedżer Licencji Sieciowej) i podaniu numeru seryjnego następuje aktywacja puli licencji (1 sieciowy numer seryjny zawiera kilka licencji). Pula licencji jest dostępna dla wszystkich komputerów połączonych z serwerem w lokalnej sieci. Jednocześnie nie może być uruchomionych więcej aplikacji niż znajduje się licencji w puli.

Zalety

Najlepszy dla większej liczby stanowisk. Łatwe zarządzanie pulą licencji dzięki sprawnemu mechanizmowi SolidNetWork.

Wieczysta stanowiskowa - aktywacja online

Działanie

Użytkownik instaluje program na urządzeniu z dostępem do internetu. Nie ma konieczności podawania numeru licencji SOLIDWORKS, wystarczy zalogować się loginem SOLIDWORKS ID, z którym spięta jest licencja programu. Po pomyślnym zalogowaniu możemy używać program.

Zalety

Nie musimy aktywować i dezaktywować licencji. Licencja przypisana jest do SOLIDWORKS ID. Można korzystać z programu na dowolnym urządzeniu. Ustawienia SOLIDWORKS są zsynchronizowane między urządzeniami.

Szkolenia

Zobacz wszystkie

SOLIDWORKS Inspection

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z podstawami pracy w oprogramowaniu SOLIDWORKS Inspection. Kursanci po odbyciu szkolenia będą posiadać wiedzę...

Subskrypcja

Skorzystaj z dodatkowej opcji w postaci SUBSKRYPCJI – sprawdź co możesz zyskać:

Wsparcie techniczne

W okresie subskrypcji gwarantujemy wsparcie techniczne – nasze zespół certyfikowanych specjlistó i instruktorów SOLIDWORKS, pomoże Ci rozwiązać każdy problem związany z oprogramowaniem. Możesz skorzystać z rozmowy telefonicznej, maila, zgłoszenia na HelpDesku, wideokonferencji lub spotkania.

Knowledge Base

Zyskaj dostęp do obszernej biblioteki artykułów technicznych, tematów pomocy, wskazówek, makr i najlepszych praktyk – wszystko zostało dostarczone i  sprawdzone przez ekspertów SOLIDWORKS. Od teraz odpowiedzi na Twoje pytania będą zawsze w zasięgu ręki!

Uaktualnienia i rozszerzenia oprogramowania

Uzyskaj automatyczne uaktualnienia do najnowszych wersji oprogramowania SOLIDWORKS, w tym nowych wydań i dodatków Service Pack. Powiadomienie e-mailem zapewnia dostęp do najważniejszych wiadomości, zgłoszeń serwisowych i najnowszych aktualizacji oprogramowania.

Portal klienta i MySolidWorks

Miejsce, w którym można uzyskać najlepsze odpowiedzi na pytania dotyczące SOLIDWORKS – wszystko w jednym miejscu. Bądź na bieżąco, podnoś swoje umiejętności i dziel się doświadczeniem.

Promocje

Wideo

SOLIDWORKS Inspection - Obsługa suwmiarki cyfrowej

Nowości SOLIDWORKS Inspection 2018

INTERFEJS

formularz kontaktowy

  Polecane

  eDrawings

  eDrawings

  SOLIDWORKS MBD

  SOLIDWORKS MBD

  SOLIDWORKS CAM

  SOLIDWORKS CAM

  zaufali nam

  Faq

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Masz pytania? Sprawdź nasze FAQ

  Sprawdź