SOLIDWORKS Simulation - analiza wytrzymałościowa, mes - cena

SOLIDWORKS Simulation to intuicyjne narzędzie stworzone do przeprowadzania szybkich symulacji wytrzymałościowych tworzonych produktów, z jednoczesnym zachowaniem wysokiej rzetelności wyników. Dodatek Simulation charakteryzuje się mnogością dostępnych opcji, które pozwalają znaleźć precyzyjną solucję nawet dla najbardziej złożonych problemów konstrukcyjnych postawionych przed projektantem. SOLIDWORKS Simulation to narzędzie, które powinno znaleźć się w każdej firmie, dla której liczy się wysoka poprawność oraz skuteczna optymalizacja produktu od najwcześniejszych faz projektowania. Symulacje, testy, obliczenia, analiza wytrzymałościowa, termiczna, analiza MES, obliczanie wyboczeń, obliczenia wytrzymałościowe zbiorników to tylko część zaawansowanych funkcji programu. Interesuje Cię cena, licencja? Skontaktuj się z nami już teraz!

O Programie

SOLIDWORKS Simulation dzięki szerokiej gamie wbudowanych funkcji pozwala na analizę wytrzymałościową projektowanych produktów, dopasowaną do indywidualnych potrzeb klienta. Narzędzie Simulation pozwala na przeprowadzenie zaawansowanych analiz: statycznych, nieliniowych, termicznych, częstotliwościowych, wyboczeniowych, zmęczeniowych, testów upuszczenia, projektów zbiornika ciśnieniowego oraz dynamiki liniowej.

Rzetelność uzyskiwanych wyników symulacji zapewniona jest dzięki wykorzystaniu sprawdzonego solvera obliczeniowego, stworzonego i sukcesywnie ulepszanego od 1995 roku. Jego skuteczność została wielokrotnie potwierdzona przez naszych klientów, a także przez środowiska akademickie, które przeprowadziły liczne walidacje narzędzia Simulation poprzez porównanie uzyskanych wyników symulacji do danych otrzymanych drogą empiryczną.

Wbudowany solver obliczeniowy, oprócz skuteczności, cechuje się także wysoką wydajnością, dzięki czemu nawet średnio zaawansowane symulacje nie wymagają obecności superkomputera w firmie.

Narzędzie Simulation jest całkowicie zintegrowane ze środowiskiem SOLIDWORKS. Dodatek oparty jest o intuicyjny interfejs, pozwalający w łatwy i szybki sposób przygotować model do analizy. Nawet pozornie skomplikowane czynności, jak prawidłowa deklaracja warunków brzegowych, selektywne odbieranie stopni swobody, wybór odpowiedniego rodzaju siatki MES oraz miejscowe zagęszczanie siatki elementów skończonych nie wymagają od użytkownika wysokiego stopnia zaawansowania w obsłudze tego narzędzia.

SOLIDWORKS Simulation pozwala wygenerować wyniki, za którymi kryje się nie tylko wysoka wartość merytoryczna, ale także wysoka atrakcyjność wizualna. Efekty symulacji mogą zostać przedstawione w wybrany przez projektanta sposób, dzięki czemu można wyeksponować odpowiednie właściwości badanego modelu. Uzyskane wykresy oraz animacje są łatwe w odbiorze nawet dla osoby nie wtajemniczonej w obliczenia, analizę MES. Narzędzie Simulation pozwala także równolegle porównać wyniki kilku przeprowadzonych badań, dzięki czemu można dokonać szybkiego wyboru najlepszego istniejącego rozwiązania, a co za tym idzie skutecznie zoptymalizować produkt.

Korzyści wynikające z posiadania SOLIDWORKS Simulation:

 • Prawidłowe przeprowadzenie fazy projektowej
 • Skrócenie czasu potrzebnego na wdrożenie produktu
 • Zmniejszenie zapotrzebowania na tworzenie fizycznych prototypów
 • Optymalizacja tworzonego produktu
 • Brak potrzeby zlecania analizy MES zewnętrznym firmom

Cechy programu:

 • intuicyjny interfejs
 • sprawdzony solver obliczeniowy
 • wysoka wydajność obliczeniowa
 • przejrzystość uzyskanych wyników
 • wysoka atrakcyjność wizualna efektów symulacji
 • program dostępny w pakietach Standard, Professional i Premium

Wymagania sprzętowe:

 • System Windows® 7 (64-bitowy)/10
  (brak wsparcia pakietów Windows Home,
  szczegóły nt. wspieranych wersji systemu tutaj)
 • 16 GB RAM (minimum)
 • 13 GB wolnego miejsca na dysku
 • CPU 3.3 Ghz lub szybszy
 • Certyfikowana karta graficzna i sterowniki
 • Internet Explorer 11 lub nowszy
 • Produkty Microsoft: Excel i Word min. 2010

Korzyści

Przez ostatnie 19 lat SOLIDEXPERT jako autoryzowany dystrybutor SOLIDWORKS wdrożył ponad 9.000 licencji CAD 3D u ponad 2.500 klientów. Liczne wyróżnienia jak Elite AE, gwarantują doskonałą obsługę, profesjonalne doradztwo oraz korzystne ceny!

 

Zalety programu SOLIDWORKS Simulation:

 

Pełna integracja z SOLIDWORKS CAD 3D

Simulation jest osadzony bezpośrednio w oknie SOLIDWORKS, dzięki czemu użytkownik w tym samym programie dostaje szereg dodatkowych możliwości, a co ważne, może w czasie rzeczywistym wprowadzać zmiany w geometrii modelu.

 

Dla inżyniera

Simulation pozwala na szybkie zdefiniowanie warunków brzegowych analizy, co przekłada się na czas realizacji całego projektu.

 

Szeroki zakres obliczeń

Simulation charakteryzuje się mnogością dostępnych opcji, które pozwalają znaleźć precyzyjną solucję nawet dla najbardziej złożonych problemów konstrukcyjnych postawionych przed projektantem.

 

Redukcja kosztów

Dzięki zastosowaniu obliczeń numerycznych już na etapie projektowania, firma redukuje koszty związane z budową licznych prototypów potrzebnych do walidacji projektu.

 

Pakiety

Funkcja (kliknij żeby rozwinąć)
SOLIDWORKS Simulation Standard
SOLIDWORKS Simulation Professional
SOLIDWORKS Simulation Premium
TYP GEOMETRII
Rozwiń
Części i Złożenia
Modele bryłowe, powierzchniowe, belkowe i kratownice
Komponenty sztywne i wirtualne ściany
Masa skupiona
TYPY ANALIZ
Rozwiń
Statyczne naprężenia i przemieszczenia z kontaktem
Zmęczenie / Trwałość
Analiza kinematyczna ruchu
Wyboczenia i utrata stabilności
Wymiana ciepła – stacjonarna i niestacjonarna
Częstotliwości drgań własnych
Test upadku
Obciążenia mieszane dla Badania zbiorników ciśnieniowych
Analiza oparta na zdarzeniu
Materiały nieliniowe, Duże przemieszczenia, Analiza niestacjonarna
Dynamika liniowa – Historia modalna, Harmoniczna, Drgania losowe
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
Rozwiń
Liniowy sprężysty izotropowy & ortotropowy zależny od temperatury*
Nieliniowy plastyczny von Mises*
Nieliniowy sprężysty
Hipersprężysty Mooney-Rivlin & Ogden
Nieliniowy wiskoelastyczny (pełzanie)
Nitinol
Kompozyty – laminaty
NARZĘDZIA PROJEKTOWE
Rozwiń
Badania wielotokowe / scenariusz „Co jeśli”
Tabela danych wejściowych dla scenariusza dowolnych kombinacji
Doradca symulacji
Sensory z alarmem ograniczeń projektowych
Metody adaptacyjny siatki elementów skończonych dla zbieżności
Optymalizacja i wgląd w projekt oraz Śledzenie trendu
ŚRODOWISKO (OBCIĄŻENIA/UMOCOWANIA)
Rozwiń
Normalne i kierunkowe ciśnienie i siła
Nierównomierny rozkład ciśnienia i siły
Obciążenia: Grawitacja, Odśrodkowa, Przyspieszenie liniowe i obrotowe
Obciążenie łożyskiem
Obciążenie temperaturą dla rozkładu termicznego
Import obciążeń z symulacji kinematycznych
Symetria i Symetria kołowa
Geometria odniesienia (nieruchoma, cylindryczna, sferyczna, płaska)
Przesuwne podpory / Nieruchome
Umocowanie łożyskiem kulowym
Temperatura
Konwekcja, Radiacja, Moc cieplna, Strumień ciepła
Import temperatur do Badania statycznego z Badania termicznego**
Import wyników przepływu jako obciążeń w Statyce i Termice**
POŁĄCZENIA KOMPONENTÓW
Rozwiń
Kontakt Część-Do-Części z poślizgiem i tarciem
Kontakt wiązany stykających ścian części
Pasowanie skurczowe
Sprężyna, Śruba, Sworzeń i Spoina Punktowa
Opór termiczny
NARZĘDZIA WYŚWIETLANIA WYNIKÓW
Rozwiń
Wypadkowa i składowe przemieszczenia z deformacją*
Naprężenia vonMises, Naprężenia główne, składowe naprężenia*
Kryterium vonMises, Tresca, Mohr-Coulomb dla współczynnika bezp.*
Odkształcenia główne i składowe, Gęstość energii odkształcenia
Współczynnik bezpieczeństwa śrub i kołków
Sonda i lokalne wyświetlanie
Dynamiczne przekroje
Rozpoznawanie operacji w modelach importowanych
Porównanie wyników z wielu badań
Import plików siatki
Zdeformowana geometria (zapis jako część SolidWorks)
Trwałość i uszkodzenie
Kształt modów częstotliwości rezonansowych z animacją
Kształt wyboczenia
Rozkład temperatury i strumienia ciepła
Naprężenie zlinearyzowane dla badania zbiornika ciśnieniowego
Odpowiedź w funkcji czasu dla Badania upadku
Odpowiedź w funkcji przyrostu obciążenia
Odpowiedź w funkcji czasu lub częstotliwości dla Analizy dynam. z PSD
WSPÓŁPRACA INŻYNIERÓW
Rozwiń
Raporty HTML i DOC*
Publikacja eDrawings
Zapis wykresów do BMP, JPEG, VRML, XGL czy AVI
Biblioteka / Szablony
Eksport do innych aplikacji MES
Objaśnienia*
Rozwiń
* vonMises plastyczny dostępny tylko dla badania Testu upadku (SIMULATION PROFESSIONAL), **wymaga SOLIDWORKS Flow Simulation

Funkcje

Analiza statyczna

Wytrzymałość materiałów w zakresie sprężystych odkształceń. Rozkład naprężeń, sprawdzanie przemieszczeń, wyznaczanie współczynnika bezpieczeństwa.

Analiza termiczna

Podstawowa analiza termiczna obejmująca badanie oddziaływania zjawisk przewodnictwa, konwekcji oraz radiacji na tworzony element.

Analiza drgań

Funkcja pozwalająca na sprawdzenie częstotliwości drgań własnych oraz zjawiska rezonansu, występujących przy cyklicznym obciążeniu.

Wyboczenie

Analiza wyboczenia pozwala na sprawdzenie reakcji smukłych elementów na zadane obciążenia.

Test upuszczenia

Analiza upadku pozwala na sprawdzenie efektów upuszczenia przedmiotu z zadanej wysokości na sztywną podłogę.

Analiza zmęczeniowa

Sprawdza jak powtarzalny cykl obciążeń wpływa na żywotność projektowanego elementu.

Projekt zbiornika ciśnieniowego

Wyspecjalizowana funkcja Simulation służąca do analizy zbiorników i aparatów ciśnieniowych.

Optymalizacja

Funkcja pozwalająca w sprawny sposób przeprowadzić analizę różnych scenariuszy oraz zoptymalizować projekt.

Analiza podmodeli

Funkcja pozwala przenieść założone obciążenia globalne do obszarów lokalnych i uzyskać precyzyjne wyniki analizy.

Dynamika liniowa

Analiza dynamiczna oparta jest na częstotliwości drgań własnych oraz postaci drgań. Uwzględnia zjawiska bezwładności lub tłumienia.

Licencja

Wieczysta stanowiskowa - ręczna aktywacja

Działanie

Użytkownik instaluje licencję podając numer seryjny. Podczas pierwszego uruchomienia oprogramowanie łączy się z serwerem aktywacji SOLIDWORKS i zezwala na użytkowanie licencji.

Zalety

Najlepszy dla niewielkiej liczby stanowisk. Umożliwia transfer licencji przez Internet na inny komputer. Aktywacja dokonywana jest tylko raz, później nie jest wymagany dostęp do Internetu.

Wieczysta sieciowa

Działanie

Jeden z komputerów w firmie pełni rolę serwera licencji (z systemem Windows). Po zainstalowaniu na nim oprogramowania (Menedżer Licencji Sieciowej) i podaniu numeru seryjnego następuje aktywacja puli licencji (1 sieciowy numer seryjny zawiera kilka licencji). Pula licencji jest dostępna dla wszystkich komputerów połączonych z serwerem w lokalnej sieci. Jednocześnie nie może być uruchomionych więcej aplikacji niż znajduje się licencji w puli.

Zalety

Najlepszy dla większej liczby stanowisk. Łatwe zarządzanie pulą licencji dzięki sprawnemu mechanizmowi SolidNetWork.

Wieczysta stanowiskowa - aktywacja online

Działanie

Użytkownik instaluje program na urządzeniu z dostępem do internetu. Nie ma konieczności podawania numeru licencji SOLIDWORKS, wystarczy zalogować się loginem SOLIDWORKS ID, z którym spięta jest licencja programu. Po pomyślnym zalogowaniu możemy używać program.

Zalety

Nie musimy aktywować i dezaktywować licencji. Licencja przypisana jest do SOLIDWORKS ID. Można korzystać z programu na dowolnym urządzeniu. Ustawienia SOLIDWORKS są zsynchronizowane między urządzeniami.

Czasowa stanowiskowa

Działanie

Użytkownik instaluje licencję podając numer seryjny. Podczas pierwszego uruchomienia oprogramowanie łączy się z serwerem aktywacji SOLIDWORKS i zezwala na użytkowanie licencji. Licencja działa tylko przez wybrany okres czasu. Minimalny okres wykupienia dostępu to 3 miesiące.

Zalety

Zapewnia elastyczność i możliwość wykupienia programu tylko na wybrany okres czasu. Licencja może być używana w połączeniu z licencjami wieczystymi.

Szkolenia

Zobacz wszystkie

SOLIDWORKS Simulation

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu użytkowania oprogramowania SOLIDWORKS Simulation do przeprowadzania analiz i walidacji projektów w oparciu...

SOLIDWORKS Simulation Professional

Szkolenie dedykowane jest dla użytkowników SOLIDWORKS Simulation Professional, którzy pragną rozszerzyć swoje umiejętności o modelowanie zagadnień wyszczególnionych poniżej.

SOLIDWORKS Simulation Premium: statyka nieliniowa

Szkolenie dedykowane jest dla użytkowników SOLIDWORKS Simulation Premium, którzy pragną rozszerzyć swoje umiejętności o modelowanie zagadnień wyszczególnionych poniżej.

SOLIDWORKS Simulation Premium: dynamika liniowa

Szkolenie dedykowane jest dla użytkowników SOLIDWORKS Simulation Premium, którzy pragną rozszerzyć swoje umiejętności o modelowanie zagadnień wyszczególnionych poniżej.

Subskrypcja

Skorzystaj z dodatkowej opcji w postaci SUBSKRYPCJI – sprawdź co możesz zyskać:

Wsparcie techniczne

W okresie subskrypcji gwarantujemy wsparcie techniczne – nasze zespół certyfikowanych specjlistów i instruktorów SOLIDWORKS, pomoże Ci rozwiązać każdy problem związany z oprogramowaniem. Możesz skorzystać z rozmowy telefonicznej, maila, zgłoszenia na HelpDesku, wideokonferencji lub spotkania.

Knowledge Base

Zyskaj dostęp do obszernej biblioteki artykułów technicznych, tematów pomocy, wskazówek, makr i najlepszych praktyk – wszystko zostało dostarczone i  sprawdzone przez ekspertów SOLIDWORKS. Od teraz odpowiedzi na Twoje pytania będą zawsze w zasięgu ręki!

Uaktualnienia i rozszerzenia oprogramowania

Uzyskaj automatyczne uaktualnienia do najnowszych wersji oprogramowania SOLIDWORKS, w tym nowych wydań i dodatków Service Pack. Powiadomienie e-mailem zapewnia dostęp do najważniejszych wiadomości, zgłoszeń serwisowych i najnowszych aktualizacji oprogramowania.

Portal klienta i MySOLIDWORKS

Miejsce, w którym można uzyskać najlepsze odpowiedzi na pytania dotyczące SOLIDWORKS – wszystko w jednym miejscu. Bądź na bieżąco, podnoś swoje umiejętności i dziel się doświadczeniem.

Promocje

Wideo

SOLIDWORKS Simulation 2018

SOLIDWORKS Simulation - Różnice pakietów

INTERFEJS

formularz kontaktowy

  Polecane

  SOLIDWORKS Flow Simulation

  SOLIDWORKS Flow Simulation

  SOLIDWORKS Plastics

  SOLIDWORKS Plastics

  SOLIDWORKS Sustainability

  SOLIDWORKS Sustainability

  zaufali nam

  Faq

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Masz pytania? Sprawdź nasze FAQ

  Sprawdź