SOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS Simulation to intuicyjne narzędzie stworzone do przeprowadzania szybkich symulacji wytrzymałościowych tworzonych produktów, z jednoczesnym zachowaniem wysokiej rzetelności wyników. Dodatek Simulation charakteryzuje się mnogością dostępnych opcji, które pozwalają znaleźć precyzyjną solucję nawet dla najbardziej złożonych problemów konstrukcyjnych postawionych przed projektantem. SOLIDWORKS Simulation to narzędzie, które powinno znaleźć się w każdej firmie, dla której liczy się wysoka poprawność oraz skuteczna optymalizacja produktu od najwcześniejszych faz projektowania. Symulacje, testy, obliczenia, analiza wytrzymałościowa, termiczna, analiza mes, obliczanie wyboczeń, obliczenia wytrzymałościowe zbiorników to tylko część zaawansowanych funkcji programu. Interesuje Cię cena, licencja? Skontaktuj się z nami już teraz!

Cena
SolidWorks Simulation

Opis programu SOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS Simulation dzięki szerokiej gamie wbudowanych funkcji pozwala na analizę wytrzymałościową projektowanych produktów, dopasowaną do indywidualnych potrzeb klienta. Narzędzie Simulation pozwala na przeprowadzenie zaawansowanych analiz: statycznych, nieliniowych, termicznych, częstotliwościowych, wyboczeniowych, zmęczeniowych, testów upuszczenia, projektów zbiornika ciśnieniowego oraz dynamiki liniowej.

Rzetelność uzyskiwanych wyników symulacji zapewniona jest dzięki wykorzystaniu sprawdzonego solvera obliczeniowego, stworzonego i sukcesywnie ulepszanego od 1995 roku. Jego skuteczność została wielokrotnie potwierdzona przez naszych klientów, a także przez środowiska akademickie, które przeprowadziły liczne walidacje narzędzia Simulation poprzez porównanie uzyskanych wyników symulacji do danych otrzymanych drogą empiryczną.

Wbudowany solver obliczeniowy, oprócz skuteczności cechuje się także wysoką wydajnością, dzięki czemu nawet średniozaawansowane symulacje nie wymagają obecności superkomputera w firmie.

Narzędzie Simulation jest całkowicie zintegrowane ze środowiskiem SOLIDWORKS. Dodatek oparty jest o intuicyjny interfejs, pozwalający w łatwy i szybki sposób przygotować model do analizy. Nawet pozornie skomplikowane czynności, jak prawidłowa deklaracja warunków brzegowych, selektywne odbieranie stopni swobody, wybór odpowiedniego rodzaju siatki MES oraz miejscowe zagęszczanie siatki elementów skończonych nie wymagają od użytkownika wysokiego stopnia zaawansowania w obsłudze tego narzędzia.

SOLIDWORKS Simulation pozwala wygenerować wyniki, za którymi kryje się nie tylko wysoka wartość merytoryczna, ale także wysoka atrakcyjność wizualna. Efekty symulacji mogą zostać przedstawione w wybrany przez projektanta sposób, dzięki czemu można wyeksponować odpowiednie właściwości badanego modelu. Uzyskane wykresy oraz animacje są łatwe w odbiorze nawet dla osoby nie wtajemniczonej w obliczenia, analizę MES. Narzędzie Simulation pozwala także równolegle porównać wyniki kilku przeprowadzonych badań, dzięki czemu można dokonać szybkiego wyboru najlepszego istniejącego rozwiązania, a co za tym idzie skutecznie zoptymalizować produkt.

Korzyści wynikające z posiadania SOLIDWORKS Simulation:

  • Prawidłowe przeprowadzenie fazy projektowej
  • Skrócenie czasu potrzebnego na wdrożenie produktu
  • Zmniejszenie zapotrzebowania na tworzenie fizycznych prototypów
  • Optymalizacja tworzonego produktu
  • Brak potrzeby zlecania analizy MES zewnętrznym firmom

Interfejs programu SOLIDWORKS Simulation

SolidWorks Simulation
Drzewo symulacji

Drzewo symulacji

Możesz szybko zdefiniować warunki brzegowe analiz, a także przeglądać wyniki obliczeń.

Wykresy

Wykresy

W pełni definiowalna prezentacja wyników. Kontrola kolorystyki i skali deformacji. Przekroje, izopowierzchnie i animacje.

Doradca symulacji

Doradca symulacji

Potrzebujesz pomocy? Doradca symulacji przeprowadzi Cię krok po kroku, aby poprawnie zdefiniować analizę.

Pakiety SOLIDWORKS Simulation

FunkcjaSOLIDWORKS Standard i ProfessionalSOLIDWORKS PremiumSOLIDWORKS Simulation StandardSOLIDWORKS Simulation ProfessionalSOLIDWORKS Simulation Premium
TYP GEOMETRII
Części i Złożenia*
Modele bryłowe, powierzchniowe, belkowe i kratownice
Komponenty sztywne i wirtualne ściany
Masa skupiona
TYPY ANALIZ
Statyczne naprężenia i przemieszczenia z kontaktem
Zmęczenie / Trwałość
Wyboczenia i utrata stabilności
Wymiana ciepła – stacjonarna i niestacjonarna
Częstotliwości drgań własnych
Test upadku
Obciążenia mieszane dla Badania zbiorników ciśnieniowych
Analiza oparta na zdarzeniu
Materiały nieliniowe, Duże przemieszczenia, Analiza niestacjonarna
Dynamika liniowa – Historia modalna, Harmoniczna, Drgania losowe
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
Liniowy sprężysty izotropowy & ortotropowy zależny od temperatury*
Nieliniowy plastyczny von Mises**
Nieliniowy sprężysty
Hipersprężysty Mooney-Rivlin & Ogden
Nieliniowy wiskoelastyczny (pełzanie)
Nitinol
Kompozyty – laminaty
NARZĘDZIA PROJEKTOWE
Badania wielotokowe / scenariusz „Co jeśli”
Tabela danych wejściowych dla scenariusza dowolnych kombinacji
Doradca symulacji
Sensory z alarmem ograniczeń projektowych
Metody adaptacyjny siatki elementów skończonych dla zbieżności
Optymalizacja i wgląd w projekt oraz Śledzenie trendu*
ŚRODOWISKO (OBCIĄŻENIA/UMOCOWANIA)
Normalne i kierunkowe ciśnienie i siła
Nierównomierny rozkład ciśnienia i siły
Obciążenia: Grawitacja, Odśrodkowa, Przyspieszenie liniowe i obrotowe
Sztywna i Rozprowadzona masa
Obciążenie łożyskiem
Obciążenie temperaturą dla rozkładu termicznego
Import obciążeń z symulacji kinematycznych
Symetria i Symetria kołowa
Geometria odniesienia (nieruchoma, cylindryczna, sferyczna, płaska)
Przesuwne podpory / Nieruchome
Umocowanie łożyskiem kulowym
Temperatura, Konwekcja, Radiacja, Moc cieplna, Strumień ciepła
Import temperatur do Badania statycznego z Badania termicznego
Import wyników przepływu jako obciążeń w Statyce i Termice***
POŁĄCZENIA KOMPONENTÓW
Kontakt Część-Do-Części z poślizgiem i tarciem
Kontakt wiązany stykających ścian części
Pasowanie skurczowe
Sprężyna, Śruba, Sworzeń i Spoina Punktowa
Opór termiczny
NARZĘDZIA WYŚWIETLANIA WYNIKÓW
Wypadkowa i składowe przemieszczenia z deformacją*
Naprężenia vonMises, Naprężenia główne, składowe naprężenia*
Kryterium vonMises, Tresca, Mohr-Coulomb dla współczynnika bezp.*
Odkształcenia główne i składowe, Gęstość energii odkształcenia
Współczynnik bezpieczeństwa śrub i kołków
Sonda i lokalne wyświetlanie
Dynamiczne przekroje
Porównanie wyników z wielu badań
Zdeformowana geometria (zapis jako część SolidWorks)
Trwałość i uszkodzenie
Kształt modów częstotliwości rezonansowych z animacją
Kształt wyboczenia
Rozkład temperatury i strumienia ciepła
Naprężenie zlinearyzowane dla badania zbiornika ciśnieniowego
Odpowiedź w funkcji czasu dla Badania upadku
Odpowiedź w funkcji przyrostu obciążenia
Odpowiedź w funkcji czasu lub częstotliwości dla Analizy dynam. z PSD
WSPÓŁPRACA INŻYNIERÓW
Raporty HTML i DOC*
Publikacja eDrawings
Zapis wykresów do BMP, JPEG, VRML, XGL czy AVI
Biblioteka / Szablony
Eksport do innych aplikacji MES
* SIMULATION Xpress posiada ograniczone opcje tej funkcjonalności w pakiecie SOLIDWORKS Standard/Professional.
** vonMises plastyczny dostępny tylko dla badania Test upadku w pakiecie SOLIDWORKS Simulation Professional
*** Wymaga SOLIDWORKS Flow Simulation

Funkcje SOLIDWORKS Simulation

Analiza statyczna

Analiza statyczna

Wytrzymałość materiałów w zakresie sprężystym odkształceń. Rozkład naprężeń, sprawdzanie przemieszczeń, wyznaczanie współczynnika bezpieczeństwa.

analiza termiczna

Analiza termiczna

Podstawowa analiza termiczna obejmująca badanie oddziaływania zjawisk przewodnictwa, konwekcji oraz radiacji na tworzony element.

Analiza drgań

Analiza drgań

Funkcja pozwalająca na sprawdzenie częstotliwości drgań własnych oraz zjawiska rezonansu, występujących przy cyklicznym obciążeniu.

Wyboczenie

Wyboczenie

Analiza wyboczenia pozwala na sprawdzenie reakcji smukłych elementów na zadane obciążenia.

Test upuszczenia

Test upuszczenia

Analiza upadku pozwala na sprawdzenie efektów upuszczenia przedmiotu z zadanej wysokości na sztywną podłogę.

Analiza zmęczeniowa

Analiza zmęczeniowa

Sprawdza jak powtarzalny cykl obciążeń wpływa na żywotność projektowanego elementu.

Projekt zbiornika ciśnieniowego

Projekt zbiornika ciśnieniowego

Wyspecjalizowana funkcja Simulation służąca do analizy zbiorników i aparatów ciśnieniowych.

Optymalizacja

Optymalizacja

Funkcja pozwalająca w sprawny sposób przeprowadzić analizę różnych scenariuszy oraz zoptymalizować projekt.

analiza podmodeli

Analiza podmodeli

Funkcja pozwala przenieść założone obciążenia globalne do obszarów lokalnych i uzyskać precyzyjne wyniki analizy.

Dynamika liniowa

Dynamika liniowa

Analiza dynamiczna oparta jest na częstotliwości drgań własnych oraz postaci drgań. Uwzględnia zjawiska bezwładności lub tłumienia.

Moduły SOLIDWORKS Simulation

Nowości SOLIDWORKS Simulation 2015

Galeria programu SOLIDWORKS Simulation

Częste pytania: SOLIDWORKS Simulation

© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92