iziNorm

iziNorm pozwala na: wygenerowanie normaliów uwzględniających części plastyczne tj. podkładki odginane lub nity, raportowanie wykazu części oraz ich eksport do systemu baz danych, pełną integrację z SOLIDWORKS, generację parametrycznych części, wsparcie niegeometrycznych cech tj. klasa dokładności, wytrzymałości, materiał itp. Generując normalia przy użyciu iziNorm będziesz mieć pewność, że do części zostały dodane informacje dot. numeru normy, nazwy części normowanej, grupy i opisu.

© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92