SOLIDWORKS Flow Simulation

SOLIDWORKS Flow Simulation to moduł dedykowany do analizy mechaniki płynów (CFD). Narzędzie pozwala przeprowadzać symulacje przepływu płynów, zaawansowane analizy termiczne, analizy wymiany ciepła pomiędzy projektowanymi podzespołami a predefiniowanym medium, sprawdzić komfort termiczny budynków mieszkalnych (HVAC) oraz przeprowadzać wyspecjalizowane symulacje chłodzenia komponentów elektronicznych.

Jest to drugie obok dodatku SOLIDWORKS Simulation narzędzie, które pozwala na skuteczną walidację oraz optymalizację projektowanych produktów. Oprócz analizy i symulacji CFD (Computational Fluid Dynamics – obliczeniowa mechanika płynów), przepływów gazów, program potrafi tworzyć przejrzyste symulacje w formie wizualizacji. Jeśli interesuje Cię licencja i cena programu lub po prostu chcesz dowiedzieć się więcej to zapraszamy do kontaktu!

SOLIDWORKS Flow Simulation – opis rozwiązania

SOLIDWORKS Flow Simulation daje projektantowi możliwość przeprowadzenia szybkiej oraz wydajnej analizy mechaniki płynów oraz wymiany ciepła, której wyniki pozwalają w bezpośredni sposób zrozumieć charakter i wielkość oddziaływania, przepływu cieczy lub gazu na projektowany produkt. Mnogość dostępnych w tym module funkcji pozwala na dopasowanie się do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Narzędzie Flow Simulation składa się z rozwiązań: Obliczeniowa mechanika płynów (CFD) i gazów, Analiza przepływów cieczy, Analiza termiczna cieczy, Czynnik komfortu termicznego, Analiza termiczna podzespołów elektronicznych, Wizualizacje symulacji.

Moduł Flow Simulation jest w pełni zintegrowany ze środowiskiem SOLIDWORKS. Jego interfejs jest przyjazny oraz intuicyjny w obsłudze, dzięki czemu nawet niezaawansowany użytkownik SOLIDWORKS będzie mógł z powodzeniem przeprowadzić odpowiednią symulację. Liczne wbudowane w moduł opcje prezentowania wyników powodują, że analiza przeprowadzonej symulacji jest łatwa i szybka. Istotnym aspektem dodatku Flow Simulation jest także atrakcyjność uzyskiwanych efektów symulacji, które można prezentować w formie wykresów lub animacji, dzięki czemu są one łatwe w odbiorze nawet dla osoby niewtajemniczonej w analizę CFD.

Korzyści wynikające z posiadania SOLIDWORKS Flow Simulation:

 • Szybka walidacja projektowanego podzespołu
 • Przyspieszenie fazy wdrażania produktu
 • Zmniejszenie zapotrzebowania na tworzenie fizycznych prototypów
 • Optymalizacja projektu od najwcześniejszej fazy projektowej
 • Brak potrzeby zlecania analizy CFD zewnętrznym firmom

Wymagania sprzętowe:

Cechy programu:

 • System Windows® 10 (64-bitowy) – brak wsparcia pakietów Windows Home,
  szczegóły nt. wspieranych wersji systemu tutaj
 • 16 GB RAM (minimum)
 • 13 GB wolnego miejsca na dysku
 • CPU 3.3 Ghz lub szybszy
 • Certyfikowana karta graficzna i sterowniki (szczegóły tutaj) 
 • Produkty Microsoft: Excel i Word min. 2010
 • intuicyjny i przejrzysty interfejs
 • wysoka wydajność obliczeniowa
 • wysoka atrakcyjność wizualna wyników symulacji
 • pełna integracja ze środowiskiem SOLIDWORKS

Interfejs programu

Wideo

Introduction to Flow Simulation - SOLIDWORKS

Free Surface Flow Simulation - SOLIDWORKS 2018

SOLIDWORKS Flow Simulation - Analiza skoków narciarskich

SOLIDWORKS Flow Simulation - analiza sił działających podczas zjazdu bobslejów

Fotografia Schlierena ( Schlieren photography) vs. SOLIDWORKS Flow Simulation

Introduction to Flow Simulation - SOLIDWORKS

Free Surface Flow Simulation - SOLIDWORKS 2018

SOLIDWORKS Flow Simulation - Analiza skoków narciarskich

SOLIDWORKS Flow Simulation - analiza sił działających podczas zjazdu bobslejów

Fotografia Schlierena ( Schlieren photography) vs. SOLIDWORKS Flow Simulation

Zalety programu SOLIDWORKS Flow Simulation

Pełna integracja z SOLIDWORKS CAD 3D

Flow Simulation jest osadzony bezpośrednio w oknie SOLIDWORKS, dzięki czemu użytkownik w tym samym programie dostaje szereg dodatkowych możliwości, a co ważne, może w czasie rzeczywistym wprowadzać zmiany w geometrii modelu.

Obliczenia CFD

Narzędzie pozwala przeprowadzać symulacje przepływu płynów, zaawansowane analizy termiczne, analizy wymiany ciepła pomiędzy projektowanymi podzespołami a predefiniowanym medium, sprawdzić komfort termiczny budynków mieszkalnych (HVAC) oraz przeprowadzać wyspecjalizowane symulacje chłodzenia komponentów elektronicznych.

Wizualizacja wyników

Oprócz analizy i symulacji CFD (Computational Fluid Dynamics – obliczeniowa mechanika płynów), przepływów gazów program potrafi tworzyć przejrzyste symulacje w formie wizualizacji, grafów czy animacji.

Redukcja kosztów

Dzięki zastosowaniu obliczeń numerycznych już na etapie projektowania, firma redukuje koszty związane z budową licznych prototypów potrzebnych do walidacji projektu.

Wybrane funkcje programu

Mechanika płynów (CFD)

Szybkie i wydajne obliczenia przepływów płynów oraz wymiany ciepła. Sprawna analiza efektów oddziaływania badanego medium na projektowany element.

Czynnik komfortu termicznego

Funkcja umożliwiająca sprawdzenie czynnika komfortu termicznego. Pozwala określić czy ogrzewane lub chłodzone pomieszczenie jest prawidłowo zaprojektowane.

Zarządzanie temperaturą

Wyspecjalizowana funkcja do badań termicznych komponentów oraz układów elektronicznych. Umożliwia analizę rozkładu temperatury na płytkach PCB.

Wizualizacje symulacji

Bogate wizualizacje wyników przeprowadzonych badań, pozwalające porównać alternatywne rozwiązania w formie wykresów oraz animacji.

Analiza termiczna cieczy

Badanie cieczy pod kątem termicznym. Umożliwia precyzyjne sprawdzenie rozkładu temperatury badanego płynu oraz jej wpływ na procesy chłodzenia lub ogrzewania.

Moduły SOLIDWORKS Flow Simulation

Moduł HVAC

Wyspecjalizowany moduł Flow Simulation służący do analizy ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji pomieszczeń. Oferuje możliwości zaawansowanej radiacji oraz sprawdzania komfortu termicznego.

Moduł Electronic Cooling

Wyspecjalizowany moduł Flow Simulation służący do szczegółowej analizy chłodzenia elektroniki. Zawiera wirtualne modele komponentów elektronicznych oraz szeroką bazę materiałów pomocną przy symulacjach chłodzenia.

Moduł HVAC

Moduł Electronic Cooling

Wyspecjalizowany moduł Flow Simulation służący do analizy ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji pomieszczeń. Oferuje możliwości zaawansowanej radiacji oraz sprawdzania komfortu termicznego.

Dodatkowo płatne

Wyspecjalizowany moduł Flow Simulation służący do szczegółowej analizy chłodzenia elektroniki. Zawiera wirtualne modele komponentów elektronicznych oraz szeroką bazę materiałów pomocną przy symulacjach chłodzenia.

Dodatkowo płatne

Pakiety SOLIDWORKS Flow Simulation

SOLIDWORKS Flow Simulation
SOLIDWORKS Flow Simulation + HVAC*
SOLIDWORKS Flow Simulation + Electronic cooling*
Funkcje ogólne
Łatwość użycia
Ponowne wykorzystanie danych projektowych
Optymalizacja wielu parametrów
Przepływy płynów ściśliwych i nieściśliwych
Poddźwiękowe, transsoniczne i naddźwiękowe przepływy gazów
Baza danych materiałowych
Analiza wewnętrzna
Analiza zewnętrzna
Analiza 2D
Przewodzenie ciepła w ciałach stałych
Analiza przepływu z cząsteczkami ciał stałych, kroplami cieczy
Grawitacja
Rotacja
Swobodna powierzchnia
Symetria
Gazy, ciecze, para wodna
Opis warstwy granicznej
Przepływy mieszane
Płyny nienewtonowskie
Warunki brzegowe – przepływ
Warunki brzegowe – ściany
Ośrodki porowate
Wizualizacja wyników
Obróbka wyników
Tworzenie raportów
Przepływu dwufazowe (płyn + cząstki)
Możliwość rozbudowy biblioteki inżynierskiej (materiały, biblioteki elementów, itd.)
Przewidywanie hałasu (stan ustalony i nieustalony)
Warunki brzegowe – HVAC
Analiza śladu
Parametry komfortu termicznego (PMV, PPD, ADPI)
Warunki elektryczne (prąd, napięcie)
Opór elektryczny na styku materiałów
Ciepło Joule’a
Generator płytek PCB
Rurki cieplne, ogniwa Peltiera

Rodzaje licencji

Wieczysta stanowiskowa
- ręczna aktywacja

Działanie: użytkownik instaluje licencję podając numer seryjny. Podczas pierwszego uruchomienia oprogramowanie łączy się z serwerem aktywacji SOLIDWORKS i zezwala na użytkowanie licencji.

Zalety: najlepszy dla niewielkiej liczby stanowisk. Umożliwia transfer licencji przez Internet na inny komputer. Aktywacja dokonywana jest tylko raz, później nie jest wymagany dostęp do Internetu.

Wieczysta sieciowa

Działanie: jeden z komputerów w firmie pełni rolę serwera licencji (z systemem Windows). Po zainstalowaniu na nim oprogramowania (Menedżer Licencji Sieciowej) i podaniu numeru seryjnego następuje aktywacja puli licencji (1 sieciowy numer seryjny zawiera kilka licencji). Pula licencji jest dostępna dla wszystkich komputerów połączonych z serwerem w lokalnej sieci. Jednocześnie nie może być uruchomionych więcej aplikacji niż znajduje się licencji w puli.

Zalety: najlepszy dla większej liczby stanowisk. Łatwe zarządzanie pulą licencji dzięki sprawnemu mechanizmowi SolidNetWork.

zamów ofertę

PAKIET WSPARCIA OBLICZENIOWEGO

Twoja firma potrzebuje wsparcia w obszarze symulacji, analiz i obliczeń?

Pakiet wsparcia obliczeniowego jest prowadzony przez inżynierów pomocy technicznej, nie ogranicza się jedynie do funkcjonalności i opcji oprogramowania. Inżynierowie udzielają użytkownikom porad podczas analizy obliczeniowej modeli klientów, biorąc pod uwagę odpowiednie warunki brzegowe dla badań.

Dowiedz się więcej / Zamów

Subskrypcja

Skorzystaj z dodatkowej opcji w postaci SUBSKRYPCJI – sprawdź, co możesz zyskać

Wsparcie techniczne

W okresie subskrypcji gwarantujemy wsparcie techniczne – nasze zespół certyfikowanych specjlistów i instruktorów SOLIDWORKS, pomoże Ci rozwiązać każdy problem związany z oprogramowaniem. Możesz skorzystać z rozmowy telefonicznej, maila, zgłoszenia na HelpDesku, wideokonferencji lub spotkania.

Knowledge Base

Zyskaj dostęp do obszernej biblioteki artykułów technicznych, tematów pomocy, wskazówek, makr i najlepszych praktyk – wszystko zostało dostarczone i sprawdzone przez ekspertów SOLIDWORKS. Od teraz odpowiedzi na Twoje pytania będą zawsze w zasięgu ręki!

Uaktualnienia i rozszerzenia oprogramowania

Uzyskaj automatyczne uaktualnienia do najnowszych wersji oprogramowania SOLIDWORKS, w tym nowych wydań i dodatków Service Pack. Powiadomienie e-mailem zapewnia dostęp do najważniejszych wiadomości, zgłoszeń serwisowych i najnowszych aktualizacji oprogramowania.

Portal klienta i MySolidWorks

Miejsce, w którym można uzyskać najlepsze odpowiedzi na pytania dotyczące SOLIDWORKS – wszystko w jednym miejscu. Bądź na bieżąco, podnoś swoje umiejętności i dziel się doświadczeniem.

Polecane szkolenia

SOLIDWORKS Flow Simulation

Szkolenie dedykowane jest dla użytkowników SOLIDWORKS Flow Simulation, którzy pragną rozszerzyć swoje umiejętności o modelowanie zagadnień wyszczególnionych poniżej.

Przetestuj nasze rozwiązania lub zamów ofertę!

Alter_logo
Aleksander Księżopolski Dyrektor Handlowy

Masz pytania lub jesteś zainteresowany ofertą?Skontaktuj się z nami!

12 626 06 00

SOLIDEXPERT POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gabrieli Zapolskiej 44, 30-126 Kraków
fax. 12 626 00 92, office@solidexpert.com
NIP 6772380230, REGON: 123060159, BDO: 000329881

 • Od 2002 roku nawiązaliśmy współpracę z 3500 firm
  i przeszkoliliśmy ponad 9500 osób

 • Jesteśmy laureatami wielu nagród branżowych
  np. za najlepszą obsługę klienta

 • Posiadamy liczne certyfikaty potwierdzające
  nasze kompetencje

  Administratorem danych osobowych jest SOLIDEXPERT POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie. Twoje dane osobowe wykorzystamy w celu oddzwonienia lub odpisania, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Dane będziemy przetwarzać zgodnie z Polityką prywatności. Zaznacz poniższą zgodę, jeśli chcesz otrzymywać od nas promocje, newsletter. Twoje dane będziemy wtedy przetwarzać także w celach marketingowych. Zgodę możesz wycofać w dowolnej chwili pisząc na adres biuro@solidexpert.com

  Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej