SOLIDWORKS Flow Simulation

SOLIDWORKS Flow Simulation to moduł dedykowany do analizy mechaniki płynów (CFD). Narzędzie pozwala przeprowadzać symulacje przepływu płynów, zaawansowane analizy termiczne, analizy wymiany ciepła pomiędzy projektowanymi podzespołami a predefiniowanym medium, sprawdzić komfort termiczny budynków mieszkalnych (HVAC) oraz przeprowadzać wyspecjalizowane symulacje chłodzenia komponentów elektronicznych. Jest to drugie obok dodatku SOLIDWORKS Simulation narzędzie, które pozwala na skuteczną walidację oraz optymalizację projektowanych produktów. Oprócz analizy i symulacji CFD (computational fluid dynamics - obliczeniowa mechanika płynów), przepływów gazów program potrafi tworzyć przejrzyste symulacje w formie wizualizacji. Jeśli interesuje Cię licencja i cena programu lub po prostu chcesz dowiedzieć się więcej to zapraszamy do kontaktu!

Cena
Flow Simulation

Opis programu SOLIDWORKS Flow Simulation

SOLIDWORKS Flow Simulation daje projektantowi możliwość przeprowadzenia szybkiej oraz wydajnej analizy mechaniki płynów oraz wymiany ciepła, której wyniki pozwalają w bezpośredni sposób zrozumieć charakter i wielkość oddziaływania, przepływu cieczy lub gazu na projektowany produkt. Mnogość dostępnych w tym module funkcji pozwala na dopasowanie się do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Narzędzie Flow Simulation składa się z rozwiązań: Obliczeniowa mechanika płynów (CFD) i gazów, Analiza przepływów cieczy, Analiza termiczna cieczy, Czynnik komfortu termicznego, Analiza termiczna podzespołów elektronicznych, Wizualizacje symulacji.

Moduł Flow Simulation jest w pełni zintegrowany ze środowiskiem SOLIDWORKS. Jego interfejs jest przyjazny oraz intuicyjny w obsłudze, dzięki czemu nawet nie zaawansowany użytkownik SOLIDWORKS będzie mógł z powodzeniem przeprowadzić odpowiednią symulację. Liczne wbudowane w moduł opcje prezentowania wyników powodują, że analiza przeprowadzonej symulacji jest łatwa i szybka. Istotnym aspektem dodatku Flow Simulation jest także atrakcyjność uzyskiwanych efektów symulacji, które można prezentować w formie wykresów lub animacji, dzięki czemu są one łatwe w odbiorze nawet dla osoby niewtajemniczonej w analizę CFD.

Korzyści wynikające z posiadania SOLIDWORKS Flow Simulation:

  • Szybka walidacja projektowanego podzespołu
  • Przyspieszenie fazy wdrażania produktu
  • Zmniejszenie zapotrzebowania na tworzenie fizycznych prototypów
  • Optymalizacja projektu od najwcześniejszej fazy projektowej
  • Brak potrzeby zlecania analizy CFD zewnętrznym firmom

Interfejs programu SOLIDWORKS Flow Simulation

Flow Simulation
Drzewo symulacji

Drzewo symulacji

Zdefiniuj warunki brzegowe, siatkę, a także analizuj wyniki obliczeń. Wszystko w oknie SOLIDWORKS.

Doradca badania

Doradca badania

Zaawansowane narzędzia w prostym interfejsie. Korzystaj z doradcy symulacji, by z łatwością zdefiniować analizę.

Wizualizacja wyników

Wizualizacja wyników

Trajektorie przepływu, wykresy cięć, wykresy powierzchniowe i wiele więcej do Twojej dyspozycji.

Pakiety SOLIDWORKS Flow Simulation

FunkcjaSOLIDWORKSSOLIDWORKS Flow SimulationSOLIDWORKS Flow Simulation + HVACSOLIDWORKS Flow Simulation + Electrocooling
TYP GEOMETRII
Części, złożenia
Przepływy zewnętrzne i wewnętrzne
Analiza 2D i 3D
Uwzględnienie płaszczyzn symetrii
Przepływy laminarne, turbulentne, mieszane
Analiza stanu ustalonego, stanu przejścia
Przepływy ponaddźwiękowe
Uwzględnienie wilgotności względnej
Mieszanie cieczy, mieszanie gazów
Wymiana ciepła w płynach, ciałach stałych
Analiza przepływu z cząsteczkami ciał stałych, kroplami cieczy
Zjawisko kawitacji
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
Płyny nieściśliwe, ściśliwe, gazy rzeczywiste
Para wodna
Ciecze nienewtonowskie (np. krew, błoto, mat. spożywcze)
Biblioteka powierzchni promieniujących
Poszerzona biblioteka materiałowa
Poszerzona biblioteka (materiały budowlane)
Poszerzona biblioteka (opór cieplny na styku materiałów)
Poszerzona biblioteka (typowe układy scalone)
NARZĘDZIA PROJEKTOWE
Optymalizacja geometrii modelu, warunków przepływu
Miejscowe zagęszczenie siatki mesh
Wsparcie dla komputerów wieloprocesorowych
Delegowanie obliczeń na inny komputer w sieci
Obliczenia równoległe wielu przypadków
Sprawdzanie poprawności geometrii modelu
Możliwość rozbudowy biblioteki inżynierskiej (materiały, biblioteki elementów, itd.)
Kalkulator dynamiki gazów
ŚRODOWISKO (WARUNKI BRZEGOWE)
Objętość masy, przepływ objętościowy
Ciśnienie
Prędkość (profil przepływu, wir lub wektor)
Parametry turbulencji
Liczba Macha (dla gazów)
Definiowanie ścian przesuwnych, obrotowych
Perforowane ściany
Chropowate ściany
Obszary obrotowe (badanie wentylatorów, pomp, turbin)
Źródła ciepła (transfer ciepła, strumień ciepła, współczynnik ciepła)
Temperatura
Promieniowanie powierzchni
Promieniowanie słoneczne
Opór termiczny na styku materiałów
Biblioteka radiatorów
Biblioteka wentylatorów
Biblioteka materiałów porowatych
Zaawansowane modele promieniowania (widmo i absorpcja w ciałach stałych)
Poszerzona biblioteka (wentylatory)
Poszerzona biblioteka (ogniwa Peltiera)
Poszerzona biblioteka (Two-resistor components)
Generator płytek PCB
Heat Pipe
Model cieplny: „Two-resistor components”
Warunki elektryczne (prąd, napięcie)
Opór elektryczny na styku materiałów
Ciepło Joule’a
NARZĘDZIA WYŚWIETLANIA WYNIKÓW
Trajektorie przepływu
Rozkład parametru na płaszczyźnie
Rozkład parametru na powierzchni
Izopowierzchnie
Przepływ cząstek
Parametry punktu, powierzchni i objętości
Wykres XY
Animacje
Próbkowanie
Parametry komfortu termicznego (np. PMV, PPD, ADPI, )
WSPÓŁPRACA INŻYNIERÓW
Raporty DOC
Szablony raportów
Publikacja eDrawings
Zapis wykresów do BMP, JPEG, PNG, VRML, czy AVI
Zapis wyników do XLS
Eksport siatki mesh
Eksport wyników (ciśnienie, temperatura, wsp. konwekcji) do SolidWorks Simulation

Funkcje SOLIDWORKS Flow Simulation

Obliczeniowa mechanika płynów

Mechanika płynów (CFD)

Szybkie i wydajne obliczenia przepływów płynów oraz wymiany ciepła. Sprawna analiza efektów oddziaływania badanego medium na projektowany element.

Czynnik komfortu termicznego

Czynnik komfortu termicznego

Funkcja umożliwiająca sprawdzenie czynnika komfortu termicznego. Pozwala określić czy ogrzewane lub chłodzone pomieszczenie jest prawidłowo zaprojektowane.

Zarządzanie temperaturą produktów elektronicznych

Zarządzanie temperaturą

Wyspecjalizowana funkcja do badań termicznych komponentów oraz układów elektronicznych. Umożliwia analizę rozkładu temperatury na płytkach PCB.

Wizualizacje symulacji

Wizualizacje symulacji

Bogate wizualizacje wyników przeprowadzonych badań, pozwalające porównać alternatywne rozwiązania w formie wykresów oraz animacji.

Analiza termiczna cieczy

Analiza termiczna cieczy

Badanie cieczy pod kątem termicznym. Umożliwia precyzyjne sprawdzenie rozkładu temperatury badanego płynu oraz jej wpływ na procesy chłodzenia lub ogrzewania.

Moduły SOLIDWORKS Flow Simulation

HVAC

Moduł HVAC

Wyspecjalizowany moduł Flow Simulation służący do analizy ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji pomieszczeń. Oferuje możliwości zaawansowanej radiacji oraz sprawdzania komfortu termicznego.


electronic cooling

Moduł Electronic Cooling

Wyspecjalizowany moduł Flow Simulation służący do szczegółowej analizy chłodzenia elektroniki. Zawiera wirtualne modele komponentów elektronicznych oraz szeroką bazę materiałów pomocną przy symulacjach chłodzenia.


Nowości SOLIDWORKS Flow Simulation

Galeria programu SOLIDWORKS Flow Simulation

Częste pytania: SOLIDWORKS Flow Simulation

© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92