SOLIDWORKS Sustainability

SOLIDWORKS Sustainability to rozwiązanie, które pozwoli Ci na dokonanie w czasie rzeczywistym oceny oddziaływania, wpływu na środowisko danego produktu, co stanowi część jego procesu projektowania. Sustainability to w pełni zintegrowana aplikacja ze środowiskiem projektowania SOLIDWORKS. Program wykorzystuje kryteria cyklu życia produktu o standardzie przemysłowym, umożliwia otrzymanie natychmiastowych informacji zwrotnych, na podstawie których można szybko wprowadzić poprawki do projektu i przekształcić cele w zakresie zrównoważonego rozwoju w rzeczywiste wyniki. Jeśli w Twojej firmie projektowanie zrównoważone to znajomy termin, wykonujesz analizy cyklu życia produktu, oceny wpływu produktu na środowisko to SOLIDWORKS Sustainability ułatwi Ci pracę - zapytaj o cenę, licencję już teraz!

Cena
SOLIDWORKS Sustainability

Opis programu SOLIDWORKS Sustainability

SOLIDWORKS Sustainability to zintegrowane z procesem projektowym rozwiązanie, które pozwala na zapewnienie możliwości oceny oddziaływania projektu na środowisko podczas całego cyklu życia (LCA). Program w swojej ofercie posiada wiele narzędzi oceny "ekologiczności" produktu. Zaliczyć do nich możemy ocenę części, wyszukiwanie alternatywnych materiałów, tablicę wpływu na środowisko. Co więcej, korzystając z Sustainability będziesz mógł ocenić zarówno części jak i złożenia przy wykorzystaniu takich parametrów jak rodzaj i dystans transportu, energia zużyta przy produkcji oraz zużycie energii podczas użytkowania. Jako dane wejściowe możesz użyć poziom wykorzystania materiałów z recyklingu czy różne scenariusze końca cyklu życia produktu. Pozwoli Ci to na wykonanie bardzo szczegółowej analizy, oceny. Korzystając z Sustainability zasymulujesz jak dany produkt będzie oddziaływał na środowisko z upływem czasu, wykorzystując różnej długości cykle życia projektowanych produktów.

Po dokonanej ocenie, wyniki dla każdej z konfiguracji będą przechowywane oddzielnie, dzięki czemu łatwiej porównasz wszystkie warianty produktu. Sustainability wyposażone jest również w narzędzie wizualizacji złożenia, które szereguje wpływ części w danym zespole, tak by sprecyzować i ponownie ocenić poziom oddziaływania na środowisko całego projektu. Dzięki ścisłej integracji i automatycznemu generowaniu raportów szybko otrzymasz informację na temat poziomu oddziaływania projektu.

SOLIDWORKS Sustainability do swojego działania wykorzystuje bazę danych oddziaływania na środowisko GaBi LCA firmy PE International. Jeżeli jest taka potrzeba, dzięki partnerstwu z PE International, możesz pobierać aktualizacje, kiedy tylko stają się one dostępne, a nawet poprosić o nowy zestaw danych LCA dla Twoich zindywidualizowanych materiałów i procesów.

Interfejs programu SOLIDWORKS Sustainability

Solidworks sustainability
Wizualizacja badania

Wizualizacja badania

Zbadaj jaki wpływ na środowisko będzie miało wyprodukowanie Twojego produktu.

Integracja z SOLIDWORKS

Integracja z SOLIDWORKS

Sustainability jest częścią pakietu SOLIDWORKS, dzięki czemu nie musisz uruchamiać dodatkowych aplikacji.

Raporty

Raporty

Możesz szybko przygotować raporty przez co Twój produkt będzie bardziej ‚‚eko’’.

Pakiety SOLIDWORKS Sustainability

FunkcjaSOLIDWORKS Sustainability XpressSOLIDWORKS Sustainability
DANE I WYNIKI ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Zindywidualizowane raporty
Raport porównania ze stanem wyjściowym
Uaktualnianie bazy danych GaBi o nowe materiały i procesy
Poproś o nowe materiały i dane
Pulpit oddziaływania na środowisko z kluczowymi wskaźnikami
Baza danych wpływu na środowisko GaBi LCA od PE International
Szacowanie wpływu części na środowisko
Raport zawiera LM z wykazem komponentów o największym oddziaływaniu na środowisko
Priorytetowe wsparcie wniosków o materiały i dane
Szacowanie wpływu złożeń na środowisko
ZINDYWIDUALIZOWANE DANE O PROCESACH
Wyświetl dane procesu produkcyjnego
Wyświetl sposób transportu i dane odległości
Wyświetl dane dotyczące wykorzystania surowców wtórnych
Wyświetl dane okresu użytkowania
Dane procesu produkcyjnego z możliwością edycji
DANE PROCESÓW Z MOŻLIWOŚCIĄ DOSTOSOWANIA
Sposób transportu i dane odległości z możliwością edycji
Dane - z możliwością edycji - dotyczące zawartości surowców wtórnych
Dane okresu użytkowania z możliwością edycji
Raport okresu żywotności produktu
Wykonaj szacunki wpływu na środowisko zależne od czasu
Wejściowa energia fazy użytkowania
WSKAZÓWKI TWORZENIA PROJEKTÓW PRZYJAZNYCH DLA ŚRODOWISKA
Narzędzie znajdowania podobnego materiału
Ustalenie stanu wyjściowego w celu porównania trafności decyzji projektowych
Płynna integracja z interfejsem SOLIDWORKS
Porównaj ceny surowców
Wsparcie konfiguracji SOLIDWORKS
Wsparcie wizualizacji złożenia

Funkcje SOLIDWORKS Sustainability

Oddziaływanie Sustainability

Oddziaływanie na środowisko

Raport oddziaływania na środowisko oraz porównania ze stanem wyjściowym, ocena cyklu życia produktu, emisja dwutlenku węgla, zużycie energii i wiele więcej.

Procesy Sustainability

Procesy

Dane procesu produkcyjnego, sposób transportu i odległość, wykorzystanie surowców wtórnych, okres użytkowania, edycja danych procesu.

Projekt Sustainability

Modyfikacja projektu

Porównanie cen surowców, znajdowanie podobnego materiału, zawartość surowców wtórnych, okres użytkowania, wpływ na środowisko w zależności od czasu.

Moduły SOLIDWORKS Sustainability

Nowości SOLIDWORKS Sustainability 2015

Galeria programu SOLIDWORKS Sustainability

SUBSKRYPCJA
© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92