SOLIDWORKS Manage

Oprogramowanie SOLIDWORKS Manage oferuje użytkownikom SOLIDWORKS unikalny zestaw zaawansowanych narzędzi do zarządzania danymi. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu funkcji zarządzania plikami i łatwości użytkowania platformy SOLIDWORKS PDM Professional, a także dodaniu wydajnych funkcji zarządzania projektami, procesami i elementami oraz zastosowaniu interaktywnych pulpitów i narzędzi do tworzenia raportów.

SOLIDWORKS Manage – opis rozwiązania

SOLIDWORKS Manage to zaawansowany system zarządzania danymi oparty na elementach (lub rekordach) i uwzględniający zarządzanie plikami w skali globalnej oraz integrację aplikacji możliwą dzięki SOLIDWORKS PDM Professional. Do głównych funkcjonalności oprogramowania SOLIDWORKS Manage należy: zarządzanie listami materiałowy (BOM), zarządzanie projektami, zarządzanie procesami, zarządzanie elementami oraz tworzenie pulpitów i raportów.

Wymagania dotyczące klienta i serwera są zasadniczo takie same jak w przypadku oprogramowania SOLIDWORKS PDM Professional. Program SOLIDWORKS Manage jest uruchamiany na tej samej instancji serwera SQL Server co program SOLIDWORKS PDM Professional i ma własną bazę danych połączoną z bazami danych w przechowalni SOLIDWORKS PDM Professional. Program SOLIDWORKS Manage ma osobny interfejs użytkownika, ale można również uzyskiwać dostęp do informacji i funkcji przy użyciu Eksploratora Windows lub dodatku SOLIDWORKS CAD. Dostępny jest też interfejs użytkownika przeznaczony dla przeglądarek, który nie wymaga instalowania na klientach. Bez względu na sposób uzyskiwania dostępu program SOLIDWORKS Manage oferuje łatwe w użyciu narzędzie administracyjne z graficznymi interfejsami użytkownika, które umożliwia firmom konfigurowanie systemu oraz zarządzanie nim bez konieczności korzystania z usług specjalnego zespołu IT lub zewnętrznych konsultantów.

Oprogramowanie SOLIDWORKS Manage  oferuje rozbudowane pulpity i narzędzia do tworzenia raportów umożliwiające pobieranie danych dotyczących m.in. postępu realizacji projektu, przypisania zasobów oraz efektywności zarządzania jakością z każdego aspektu systemu i wyświetlanie ich w przystępny dla użytkownika sposób. Wsparcie czterech głównych obszarów funkcjonalnych w zakresie następujących możliwości: zarządzania projektem, procesem i produktem oraz generowania raportów i dostępu do pulpitów graficznych z odpowiednimi danymi.

SOLIDWORKS Manage Professional to wszechstronne oprogramowanie wykorzystujące platformę Microsoft SQL Server Standard Edition w celu zapewnienia wysokiej wydajności oraz skalowalności. Jest dostarczane z innymi zintegrowanymi modułami do różnych aplikacji, takich jak SOLIDWORKS, DraftSight, systemy CAD innych producentów czy pakiet Microsoft Office.

Podobnie jak w przypadku SOLIDWORKS PDM Professional aplikacja SOLIDWORKS Manage również oferuje pakiety licencji (PSL), z których można korzystać przy użyciu dowolnego z wymienionych powyżej klientów. Wszystkie licencje umożliwiają użytkownikom wyświetlanie i uczestniczenie w elektronicznych procesach i tokach pracy, a także oferują dostęp do pulpitów, raportów oraz harmonogramów projektów. W czasie podróży lub przebywając poza biurem, użytkownicy mogą również uzyskiwać dostęp do danych przy użyciu interfejsu opartego na przeglądarce.

Interfejs programu

Wideo

Nowości SOLIDWORKS 2020 - SOLIDWORKS Manage

SOLIDWORKS Manage Overview Video

Nowości SOLIDWORKS 2020 - SOLIDWORKS Manage

SOLIDWORKS Manage Overview Video

Zalety programu SOLIDWORKS Manage

Redukcja czasu

Krótszy czas przygotowywania kompletnych list materiałów dzięki łatwej w użyciu funkcji edycji łączącej dane z plików i wpisów oraz automatycznemu udostępnianiu danych produktu innym systemom biznesowym.

Redukcja kosztów

Niższe koszty utrzymywania wielu systemów zarządzania danymi oraz oddzielnych aplikacji dzięki zapewnieniu dostępu do zsynchronizowanych danych w jednym systemie i wyeliminowaniu konieczności korzystania z zasobów zewnętrznych czy konsultantów.

Redukcja ryzyka

Eliminacja ryzyka przekroczenia terminów i kosztów opracowania projektu dzięki powiązaniu elementów czasu, zasobów, zadań i materiałów końcowych oraz ich aktualizacji w jednym systemie.

Dostęp do informacji

Interaktywne pulpity i ogólny widok dostępności zasobów zapewniające menedżerom projektu dostęp do informacji niezbędnych przy podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących rozwoju produktów.

Moduły SOLIDWORKS Manage

Zarządzanie projektem

- Etapy zarządzania projektem od fazy koncepcyjnej do zakończenia, wraz z łącznikami do początku oraz końca procesu, wykresami Gantta i widokami struktury podziału pracy (WBS) - Wyświetlanie osi czasu, ścieżek krytycznychoraz najważniejszych etapów. - Przypisywanie zasobów do każdego etapu projektu oraz wyświetlanie ich wykorzystania i możliwości. - Przypisywanie zadań do użytkowników w celu śledzenia ukończenia poszczególnych etapów i przesyłanie użytkownikom aktualnych list zadań do wykonania. - Przypisywanie rekordów i plików w postaci list materiałów, dokumentów referencyjnych i raportów końcowych.

Zarządzanie procesem

- Konfiguracja statusów i etapów podejmowania decyzji dla wszystkich typów procesów projektowych i firmowych. - Konfiguracja statusów i etapów podejmowania decyzji dla wszystkich typów procesów projektowych i firmowych. - Automatyczne powiadamianie odpowiednich osób przy użyciu wiadomości e-mail i/lub wiadomości tekstowych. - Dołączanie odpowiednich rekordów, plików i innych powiązanych informacji. - Wyznaczanie osób zatwierdzających ad hoc i automatyczne przypisywanie zadań do użytkowników. - Automatyczne tworzenie procesów przy użyciu zmian stanu toku pracy SOLIDWORKS PDM.

Listy materiałowe BOM

- Tworzenie, edytowanie i porównywanie pełnych list materiałów przy użyciu rekordów i plików. - Utrzymywanie powiązanych, ale oddzielnych wariantów list materiałów. - Automatyczne lub wybiórcze tworzenie wpisów dla konfiguracji SOLIDWORKS. - Dodawanie konfiguracji wirtualnych dla dowolnego typu obiektów. - Pobieranie danych z list materiałów do rysunków SOLIDWORKS, w tym przypisywanie elementów lub wyszukiwanie liczb.

Pulpity i raporty

- Tworzenie interaktywnych pulpitów graficznych - Tworzenie interaktywnych pulpitów graficznychz najważniejszymi danymi. - Wykorzystanie wielu różnych typów elementów sterujących do wyświetlania informacji takich jak tabele, wykresy, selektory dat czy listy. - Konfiguracja raportów zgodnie z normami firmy, publikacja automatyczna lub na żądanie. - Wysyłanie raportów przy użyciu załączników do wiadomości e-mail o różnych formatach, takich jak PDF, Excel®, HTML czy TIFF.

Zarządzanie projektem

Zarządzanie procesem

Listy materiałowe BOM

- Etapy zarządzania projektem od fazy koncepcyjnej do zakończenia, wraz z łącznikami do początku oraz końca procesu, wykresami Gantta i widokami struktury podziału pracy (WBS) - Wyświetlanie osi czasu, ścieżek krytycznychoraz najważniejszych etapów. - Przypisywanie zasobów do każdego etapu projektu oraz wyświetlanie ich wykorzystania i możliwości. - Przypisywanie zadań do użytkowników w celu śledzenia ukończenia poszczególnych etapów i przesyłanie użytkownikom aktualnych list zadań do wykonania. - Przypisywanie rekordów i plików w postaci list materiałów, dokumentów referencyjnych i raportów końcowych.

- Konfiguracja statusów i etapów podejmowania decyzji dla wszystkich typów procesów projektowych i firmowych. - Konfiguracja statusów i etapów podejmowania decyzji dla wszystkich typów procesów projektowych i firmowych. - Automatyczne powiadamianie odpowiednich osób przy użyciu wiadomości e-mail i/lub wiadomości tekstowych. - Dołączanie odpowiednich rekordów, plików i innych powiązanych informacji. - Wyznaczanie osób zatwierdzających ad hoc i automatyczne przypisywanie zadań do użytkowników. - Automatyczne tworzenie procesów przy użyciu zmian stanu toku pracy SOLIDWORKS PDM.

- Tworzenie, edytowanie i porównywanie pełnych list materiałów przy użyciu rekordów i plików. - Utrzymywanie powiązanych, ale oddzielnych wariantów list materiałów. - Automatyczne lub wybiórcze tworzenie wpisów dla konfiguracji SOLIDWORKS. - Dodawanie konfiguracji wirtualnych dla dowolnego typu obiektów. - Pobieranie danych z list materiałów do rysunków SOLIDWORKS, w tym przypisywanie elementów lub wyszukiwanie liczb.

Pulpity i raporty

- Tworzenie interaktywnych pulpitów graficznych - Tworzenie interaktywnych pulpitów graficznychz najważniejszymi danymi. - Wykorzystanie wielu różnych typów elementów sterujących do wyświetlania informacji takich jak tabele, wykresy, selektory dat czy listy. - Konfiguracja raportów zgodnie z normami firmy, publikacja automatyczna lub na żądanie. - Wysyłanie raportów przy użyciu załączników do wiadomości e-mail o różnych formatach, takich jak PDF, Excel®, HTML czy TIFF.

Rodzaje licencji

SOLIDWORKS Manage
Professional Editor

SOLIDWORKS Manage Professional Editor to aplikacja kliencka systemu Windows dla inżynierów i projektantów, którzy pracują z aplikacjami SOLIDWORKS i innymi popularnymi narzędziami projektowymi. Oferuje funkcjonalność programu SOLIDWORKS PDM Professional CAD Editor, a jej integracja z daną aplikacją umożliwia zarządzanie złożonymi relacjami i właściwościami plików. Zapewnia wszystkie możliwości w zakresie zarządzania projektami, uczestniczenia w procesach, tworzenia i edytowania list materiałów i dostępu do pulpitów oraz raportów.

SOLIDWORKS Manage
Professional Contributor

SOLIDWORKS Manage Professional Contributor to aplikacja kliencka systemu Windows przeznaczona głównie dla użytkowników zarządzających projektami rozwoju produktów i zajmujących się tworzeniem struktur produktów (w tym projektowaniem CAD i tworzeniem komponentów opartych na rekordach) oraz uczestniczących w różnych procesach biznesowych. Oferuje również wszystkie funkcje aplikacji SOLIDWORKS PDM Professional Contributor przeznaczone dla użytkowników tworzących pliki danych inne niż CAD, a także pliki powiązane z produktami (np. Word lub Excel).

SOLIDWORKS Manage
Professional Viewer

SOLIDWORKS Manage Professional Viewer to aplikacja kliencka systemu Windows dla użytkowników, którzy wyszukują, przeglądają i drukują dokumenty. Oferuje również wszystkie funkcje dostępne w ramach licencji SOLIDWORKS PDM Professional Viewer. Jest przeznaczona także dla użytkowników, którzy uczestniczą w tokach pracy z SOLIDWORKS PDM Professional i procesach wykorzystujących oprogramowanie SOLIDWORKS Manage oraz korzystają z funkcji wyświetlania pulpitów, generowania raportów oraz wyświetlania informacji o postępie projektu.

zamów ofertę

Przetestuj nasze rozwiązania lub zamów ofertę!

Alter_logo
Aleksander Księżopolski Dyrektor Handlowy

Masz pytania lub jesteś zainteresowany ofertą?Skontaktuj się z nami!

12 626 06 00

SOLIDEXPERT POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gabrieli Zapolskiej 44, 30-126 Kraków
fax. 12 626 00 92, office@solidexpert.com
NIP 6772380230, REGON: 123060159, BDO: 000329881

 • Od 2002 roku nawiązaliśmy współpracę z 3500 firm
  i przeszkoliliśmy ponad 9500 osób

 • Jesteśmy laureatami wielu nagród branżowych
  np. za najlepszą obsługę klienta

 • Posiadamy liczne certyfikaty potwierdzające
  nasze kompetencje

  Administratorem danych osobowych jest SOLIDEXPERT POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie. Twoje dane osobowe wykorzystamy w celu oddzwonienia lub odpisania, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Dane będziemy przetwarzać zgodnie z Polityką prywatności. Zaznacz poniższą zgodę, jeśli chcesz otrzymywać od nas promocje, newsletter. Twoje dane będziemy wtedy przetwarzać także w celach marketingowych. Zgodę możesz wycofać w dowolnej chwili pisząc na adres biuro@solidexpert.com

  Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej