Licencjonowanie SOLIDWORKS - SOLIDEXPERT

Licencjonowanie SOLIDWORKS

Rozwiązania SOLIDWORKS licencjonowane są w dwóch wariantach: licencje stanowiskowe (tak zwane stand-alone) lub licencjonowanie sieciowe oparte na mechanizmie FlexLM. Możesz zdecydować, które rozwiązanie jest optymalne dla Twojej firmy. Gdy kupujesz 1- 2 licencje wybierz licencje pływające, a zwiększając liczbę licencji będziesz mógł usieciowić je, tak by łatwiej nimi zarządzać.

Stanowiskowe

Sieciowe

Działanie

Użytkownik instaluje licencję podając numer seryjny. Podczas pierwszego uruchomienia oprogramowanie łączy się z serwerem aktywacji SOLIDWORKS i zezwala na użytkowanie licencji.

Zalety

Najlepszy dla niewielkiej liczby stanowisk. Umożliwia transfer licencji przez Internet na inny komputer. Aktywacja dokonywana jest tylko raz, później nie jest wymagany dostęp do Internetu.

Działanie

Jeden z komputerów w firmie pełni rolę serwera licencji (z systemem Windows). Po zainstalowaniu na nim oprogramowania (Menedżer Licencji Sieciowej) i podaniu numeru seryjnego następuje aktywacja puli licencji (1 sieciowy numer seryjny zawiera kilka licencji). Pula licencji jest dostępna dla wszystkich komputerów połączonych z serwerem w lokalnej sieci. Jednocześnie nie może być uruchomionych więcej aplikacji niż znajduje się licencji w puli.

Zalety

Najlepszy dla większej liczby stanowisk. Łatwe zarządzanie pulą licencji dzięki sprawnemu mechanizmowi SolidNetWork.

Dwa rodzaje

Aplikacje SOLIDWORKS są licencjonowane na 2 sposoby. Pierwszy z nich to zwykły model stanowiskowy (1 numer seryjny – 1 stanowisko). Drugi to model sieciowy (1 numer seryjny – wiele stanowisk).

Aktywacja

Bez względu na wybór modelu licencjonowania nie są używane klucze sprzętowe ani nie ma przywiązania do konkretnego komputera. Sprawdzenie legalności następuje poprzez weryfikację numeru seryjnego za pośrednictwem internetu. Weryfikacja ta jest jednorazowa i wykonuje się ją tylko bezpośrednio po instalacji oprogramowania.

Transfer

W razie potrzeby licencja może być wytransferowana na inny komputer. Proces trwa kilkanaście sekund i pozwala używać jednej licencji na wielu komputerach w firmie. W przypadku licencji sieciowej transfer umożliwia bezproblemową i samodzielną zmianę komputera służącego za serwer licencji.

Licencja domowa

W przypadku licencji sieciowej wymagane jest podpisanie osobnego dokumentu HULA (Home Usage License Agreement), dzięki któremu Klient otrzymuje do dyspozycji swoich pracowników osobny numer seryjny – który mogą wykorzystać w domu.

Dożywotność

Firma SOLIDWORKS udziela licencji na swoje oprogramowanie dożywotnio. Licencja jest niezbywalna, to znaczy nie masz prawa odsprzedać jej dalej. Jedynym wyjątkiem jest tzw. procer ACR (Account Change Request), w wyniku którego prawo do licencji jest przenoszone na inny podmiot ze względu na szereg czynników t.j, zmiana nazwy firmy, przejęcie czy wydzielenie w obrębie grupy.

Częste pytania: LICENCJONOWANIE SOLIDWORKS

Czy mogę zmienić licencje stand-alone na licencjonowanie sieciowe?

Tak, jest to możliwe. Konieczne będzie wyrównanie wszystkich licencji, tak, aby data zakończenia susbkrypcji była jednakowa.

Jakie są typy licencjonowania SOLIDWORKS?

SOLIDWORKS posiada dwa typy licencji: Stand-Alone (jednostanowiskowa) oraz SNL (SOLIDWORKS Network License; tzw. sieciowa, nazywana czasem pływającą).

    Licencja SNL:

  • zarządzanie dostępnymi licencjami w ramach puli sieciowej będzie odbywało się w sposób automatyczny poprzez Managera Licencji Sieciowej
  • licencje będą płynnie przekazywane pomiędzy komputerami w miarę bieżących potrzeb
  • istnieje możliwość kontroli użycia licencji przez administratora
  • istnieje możliwość korzystania z licencji poza miejscem pracy dzięki funkcji wypożyczenia licencji
  • Manager Licencji Sieciowej zarządza zarówno samymi licencjami jak i funkcjonalnością pakietów SOLIDWORKS
  • firma zyskuje prawo do dodatkowych stanowisk domowych (HUL – Home User License)
  • upraszcza się kwestie zarządzania subskrypcją pod kątem finansowym (jeden numer seryjny, jeden termin końca subskrypcji dla wszystkich licencji)

Licencje stand-alone są to licencje jednostanowiskowe które aktywuje się na danej stacji roboczej. Nie są to jednak licencje przypisane do użytkownika lub komputera i mogą być przenoszone między komputerami za pomocą mechanizmy transferu i ponownej aktywacji

Jak uzyskać licencje domowe?

Zakładając, że licencje są aktualne, wystarczy zgłosić się do SOLIDEXPERT. Zostanie przesłany dokument w którym klient wyraża zgodę na wygenrowanie numeru HUL (Home User License). Ilość aktywacji numeru HUL jest równa liczbie posiadanych licencji SOLIDWORKS.

Zobacz więcej

formularz kontaktowy