SOLIDWORKS Composer

Celem szkolenia jest zapoznanie się z oprogramowaniem SOLIDWORKS Composer, który umożliwia tworzenie profesjonalnej dokumentacji użytkowej, takiej jak: instrukcje montażu, podręczniki serwisowe, katalogi produktu, interaktywne prezentacje, zawartość stron www. Program SOLIDWORKS Composer pozwala również na przygotowywanie animacji oraz na publikacje projektu w różnych formatach.

Czas trwania: 2 dni
Zapytaj o termin

Wymagania

Zakres tematyczny

 1. Wprowadzenie do SOLIDWORKS Composer:
  - zapoznanie z interfejsem,
  - nawigacja,
  - personalizacja ustawień.
 2. Tworzenie ilustracji wektorowych:
  - generowanie szczegółu widoku,
  - omówienie narzędzia Digger,
  - widoki rozstrzelone,
  - przygotowywanie stylów,
  - dodawanie nowych komponentów do złożenia,
  - praca z etykietami i odnośnikami.
 3. Tworzenie list materiałowych:
  - rodzaje list materiałowych,
  - dodawanie i wykorzystywanie właściwości dostosowanych.
 4. Tworzenie ilustracji rastrowych:
  - generowanie wizualizacji,
  - dodawanie tekstur i ich edycja,
  - sterowanie oświetleniem w modelu.
 5. Animacje:
  - tworzenie animacji na podstawie widoków,
  - interaktywne animacje,
  - animacja jako oprowadzenie po obiekcie,
  - praca ze scenariuszami animacji,
  - konfigurowanie kamery.
 6. Aktualizacja projektu w SOLIDWORKS Composer:
  - aktualizacja wybranej części,
  - aktualizacja całego projektu.
 7. Publikacje:
  - publikacje do formatu PDF,
  - publikacje do formatu MS WORD,
  - publikacje do formatu HTML,
  - publikacje jako paczki w formacie EXE.

Zapewniamy

podręcznik, materiały elektroniczne, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad

© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92