SOLIDWORKS Inspection

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z podstawami pracy w oprogramowaniu SOLIDWORKS Inspection. Kursanci po odbyciu szkolenia będą posiadać wiedzę nt. przygotowywania projektu kontroli części, generowania oraz uzupełniania formularzy kart kontrolnych o zmierzone wartości. Szkolenie dedykowane jest dla pracowników działów konstrukcyjnych oraz kontroli jakości.

Czas trwania: 1 dzień
Zapytaj o termin

Wymagania

Zakres tematyczny

 1.  SOLIDWORK Inspection Add-in:
  - wprowadzenie do SOLIDWORKS Inspection Add-in,
  - tworzenie i definiowanie ustawień projektu kontroli,
  - automatyczne rozpoznawanie wymiarów i tolerancji do kontroli,
  - eksport cech charakterystycznych do PDF, Excel, projektu SOLIDWORKS Inspection,
  - zarządzanie rewizjami rysunku/aktualizacja projektu kontroli,
  - manualne rozpoznawanie wymiarów i tolerancji do kontroli.
 2. SOLIDWORKS Inspection autonomiczna aplikacja:
  - wprowadzenie do SOLIDWORKS Inspection Standalone,
  - tworzenie i definiowanie ustawień projektu kontroli,
  - rozpoznawanie wymiarów i tolerancji do kontroli z rysunku PDF/TIFF,
  - przeglądanie i modyfikacja utworzonego drzewa cech charakterystycznych oraz odnośników kontroli,
  - eksport do PDF, Excel, XML,
  - zarządzanie rewizjami rysunku/aktualizacja projektu kontroli.
 3. SOLIDWORKS Inspection Professional:
  - aktywacja funkcjonalności pakietu Professional,
  - ręczne wprowadzanie zmierzonych wartości do programu,
  - import zmierzonych wartości z systemów CMM
  - eksport zmierzonych wartości do raportów kontroli.

Zapewniamy

podręcznik, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe

© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92