Kariera - Praca w SOLIDEXPERT

 

Zapraszam do przesyłania zgłoszeń na wymienione niżej stanowiska. Jeżeli nie ma oferty pracy jaka Cię interesuje, to nadal zachęcamy do wysyłania CV, być może stworzymy etat właśnie dla Ciebie.

Klaudia Białecka
Specjalista ds. kadr i rekrutacji

KOMUNIKAT
SOLIDEXPERT pomimo sytuacji epidemiologicznej w kraju, cały czas prowadzi rekrutację kandydatów do swojego zespołu.
Zainteresowane osoby zachęcamy do przesyłania swoich CV. Z wybranymi kandydatami przeprowadzimy rozmowy rekrutacyjne za pomocą wideo połączenia.

Samodzielna księgowa ds. rozliczania funduszy unijnych / Analityk finansowy

ODDZIAŁ KRAKÓW:

 • Weryfikacja dokumentów finansowych pod względem zgodności z wytycznymi kwalifikowalności wydatków
 • Opisywanie i ewidencjonowanie dokumentów księgowych zgodnie z wytycznymi unijnymi
 • Rozliczanie projektów finansowanych przez UE
 • Przygotowywanie sprawozdań okresowych i końcowych, wniosków o płatności, harmonogramów płatności oraz rozliczeń końcowych
 • Monitoring oraz formalny nadzór nad procesem realizacji projektu pod względem zgodności z umową o dofinansowanie
 • Bieżąca współpraca i sporządzanie korespondencji z Regionalną Instytucją Finansową
 • Monitorowanie wszelkich zmian w wytycznych i innych regulacjach dotyczących realizowanych projektów mających wpływ na prawidłowe rozliczenia projektów
 • Nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem dotacji, analizowanie postępu finansowego realizacji projektu
 • Wsparcie merytoryczne w tworzeniu i modyfikacji procedur operacyjnych mających wpływ na proces rozliczania projektów
 • Archiwizacja dokumentacji rozliczeniowej projektu

Specjalista ds. funduszy unijnych / Analityk finansowy

ODDZIAŁ KRAKÓW:

 • Bieżące monitorowanie i analiza dostępnych źródeł finansowania w ramach środków krajowych i europejskich
 • Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania w tym m.in.: wniosków o dofinansowanie, Studia Wykonalności, Biznesplany, analizy finansowe
 • Kompleksowa realizacja i rozliczanie projektów unijnych, w tym: wnioski o płatność, wybór dostawców/wykonawców, wnioski o zmiany w umowie o dofinansowanie
 • Realizacja niezbędnych działań na etapie wniosku aplikacyjnego, procesu negocjacji, odwołań
 • Kontrola budżetu projektów
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z przedstawicielami instytucji wdrażających / rozliczających środki europejskie
 • Udział w monitorowaniu, raportowaniu i rozliczaniu projektów, które uzyskały dofinansowanie
 • Wsparcie merytoryczne w tworzeniu i modyfikacji procedur operacyjnych mających wpływ na proces pozyskiwania i rozliczania projektów;
 • Archiwizacja dokumentacji rozliczeniowej projekt

Młodszy specjalista techniczny ds. PDM/CAD | Warszawa

ODDZIAŁ WARSZAWA:

 • Aktywny udział we wdrożeniach PDM z portfela rozwiązań SOLIDWORKS
 • Konsultacja i doradztwo techniczne dla Klientów w zakresie rozwiązań PDM i CAD z portfela rozwiązań SOLIDWORKS i platformy 3DEXPERIENCE
 • Aktywny udział w audytach i analizach potrzeb biznesowych Klientów oraz dobór odpowiednich rozwiązań w oparciu o portfel rozwiązań SOLIDWOKRS
 • Prowadzenie szkoleń technicznych z zakresu rozwiązań PDM i CAD z portfela rozwiązań SOLIDWORKS
 • Wsparcie działu marketingu oraz sprzedaży w promowaniu rozwiązań PDM i CAD z portfela rozwiązań SOLIDWORKS, poprzez m.in. prowadzenie prezentacji technicznych, tworzenie artykułów marketingowo-technicznych, filmów instruktażowych, itp.
 • Udział w spotkaniach technicznych z Klientami na terenie całej Polski

Specjalista techniczny ds. CAD/CAM | Warszawa

ODDZIAŁ WARSZAWA:

 • Wsparcie techniczne z zakresu oferowanych przez firmę rozwiązań oraz produktów
 • Prowadzenie szkoleń z oprogramowania CAMWORKS, EUREKA i SOLIDWORKS
  (zarówno na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanym)
 • Przygotowywanie oraz prowadzenie prezentacji z zakresu oprogramowania CAMWORKS, Eureka oraz SOLIDWORKS
 • Działania wdrożeniowe w zakresie rozwiązań CAM u klienta
 • Doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego oprogramowania dla klientów firmy

Specjalista ds. sprzedaży oprogramowania WOODEXPERT / Opiekun produktu | Kraków

ODDZIAŁ KRAKÓW:

 • Aktywna sprzedaż oprogramowania WOODEXPERT
 • Pozyskiwanie nowych klientów, partnerów biznesowych, dystrybutorów oraz budowanie długich i pozytywnych relacji
 • Ścisła współpraca z działami R&D i marketingu, technicznym
 • Identyfikacja i przygotowywanie planów rozwoju produktu w oparciu o wymagania klientów
 • Przygotowywanie i prowadzenie prezentacji produktu
 • Ewidencja działań handlowych i raportowanie realizacji planów sprzedaży
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych i ofert handlowych, prowadzenie negocjacji

Młodszy specjalista ds. kontaktu z klientami | Kraków

ODDZIAŁ KRAKÓW

 • Telefoniczny i mailowy kontakt z firmami znajdującymi się w bazie SOLIDEXPERT
 • Aktualizacja informacji o firmach istniejących w bazie SOLIDEXPERT
 • Wprowadzanie potencjalnych klientów do bazy SOLIDEXPERT
 • Prowadzenie aktywnych działań promujących aktualne akcje sprzedażowe
 • Poszukiwanie nowych klientów oraz budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z istniejącymi
 • Poszerzanie wiedzy produktowej i aktywny rozwój własnych umiejętności sprzedażowych

Młodszy specjalista ds. kontaktu z klientami | Warszawa

ODDZIAŁ WARSZAWA:

 • Telefoniczny i mailowy kontakt z firmami znajdującymi się w bazie SOLIDEXPERT
 • Aktualizacja informacji o firmach istniejących w bazie SOLIDEXPERT
 • Wprowadzanie potencjalnych klientów do bazy SOLIDEXPERT
 • Prowadzenie aktywnych działań promujących aktualne akcje sprzedażowe
 • Poszukiwanie nowych klientów oraz budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z istniejącymi
 • Poszerzanie wiedzy produktowej i aktywny rozwój własnych umiejętności sprzedażowych

Młodszy specjalista ds. kontaktu z klientami | Gdańsk

ODDZIAŁ GDAŃSK:

 • Telefoniczny i mailowy kontakt z firmami znajdującymi się w bazie SOLIDEXPERT
 • Aktualizacja informacji o firmach istniejących w bazie SOLIDEXPERT
 • Wprowadzanie potencjalnych klientów do bazy SOLIDEXPERT
 • Prowadzenie aktywnych działań promujących aktualne akcje sprzedażowe
 • Poszukiwanie nowych klientów oraz budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z istniejącymi
 • Poszerzanie wiedzy produktowej i aktywny rozwój własnych umiejętności sprzedażowych

Młodszy specjalista ds. kontaktu z klientami | Białystok

ODDZIAŁ BIAŁYSTOK:

 • Telefoniczny i mailowy kontakt z firmami znajdującymi się w bazie SOLIDEXPERT
 • Aktualizacja informacji o firmach istniejących w bazie SOLIDEXPERT
 • Wprowadzanie potencjalnych klientów do bazy SOLIDEXPERT
 • Prowadzenie aktywnych działań promujących aktualne akcje sprzedażowe
 • Poszukiwanie nowych klientów oraz budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z istniejącymi
 • Poszerzanie wiedzy produktowej i aktywny rozwój własnych umiejętności sprzedażowych

Konsultant wdrożeniowy ERP | Kraków

ODDZIAŁ KRAKÓW:

 • Przeprowadzanie konsultacji oraz analiz potrzeb biznesowych klienta
 • Konfiguracja i optymalizacja systemu w celu dostosowania do wymagań klienta
 • Prowadzenie szkoleń z funkcjonalności systemu dla kluczowych użytkowników
 • Sporządzanie dokumentacji projektowej

Deweloper ERP | Kraków

ODDZIAŁ KRAKÓW:

 • Aktywny udział w realizacji projektów wdrożeniowych systemów klasy ERP
 • Tworzenie dostosowanych funkcjonalności systemu ERP
 • Prowadzenie konsultacji technicznych z zakresu wdrażanych rozwiązań
 • Praca w filozofii Agile w młodym zespole

Specjalista ds. obsługi klientów CAM | Białystok

ODDZIAŁ BIAŁYSTOK:

 • Sprzedaż najlepszego oprogramowania inżynierskiego w obszarze CAM
 • Uczestnictwo w procesie przygotowania wycen usług CNC
 • Aktywne poszukiwanie nowych Klientów
 • Budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z Klientami
 • Badanie potrzeb Klientów i przygotowywanie optymalnych ofert
 • Realizowanie polityki handlowej i założonych celów sprzedażowych
 • Poszerzanie własnej wiedzy z zakresu oferowanych rozwiązań
 • Prezentacja i promocja firmy poprzez udział m.in. w targach, konferencjach i meetupach

Specjalista ds. obsługi klientów | Kraków

ODDZIAŁ KRAKÓW:

 • Aktywne poszukiwanie nowych Klientów
 • Budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z Klientami
 • Badanie potrzeb Klientów i przygotowywanie najlepszych ofert
 • Realizowanie polityki handlowej i założonych celów sprzedażowych
 • Poszerzanie własnej wiedzy z zakresu oferowanych rozwiązań
 • Prezentacja i promocja firmy poprzez udział m.in. w targach, konferencjach i meetupach

Specjalista ds. obsługi klientów | Rzeszów

ODDZIAŁ RZESZÓW:

 • Aktywne poszukiwanie nowych Klientów
 • Budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z Klientami
 • Badanie potrzeb Klientów i przygotowywanie najlepszych ofert
 • Realizowanie polityki handlowej i założonych celów sprzedażowych
 • Poszerzanie własnej wiedzy z zakresu oferowanych rozwiązań
 • Prezentacja i promocja firmy poprzez udział m.in. w targach, konferencjach i meetupach

Specjalista ds. obsługi klientów | Warszawa

Odział WARSZAWA

 • Sprzedaż najlepszego oprogramowania inżynierskiego
 • Aktywne poszukiwanie nowych Klientów
 • Budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z Klientami
 • Badanie potrzeb Klientów i przygotowywanie najlepszych ofert
 • Realizowanie polityki handlowej i założonych celów sprzedażowych
 • Poszerzanie własnej wiedzy z zakresu oferowanych rozwiązań
 • Prezentacja i promocja firmy poprzez udział m.in. w targach, konferencjach i meetupach

Specjalista ds. obsługi klientów | Gdańsk

Odział GDAŃSK

 • Sprzedaż najlepszego oprogramowania inżynierskiego
 • Aktywne poszukiwanie nowych Klientów
 • Budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z Klientami
 • Badanie potrzeb Klientów i przygotowywanie najlepszych ofert
 • Realizowanie polityki handlowej i założonych celów sprzedażowych
 • Poszerzanie własnej wiedzy z zakresu oferowanych rozwiązań
 • Prezentacja i promocja firmy poprzez udział m.in. w targach, konferencjach i meetupach

Asystent/Asystentka działu handlowego | Kraków

Oddział KRAKÓW

 • Sporządzanie i weryfikacja dokumentacji sprzedażowej (umowy, protokoły,
  oświadczenia, itp.)
 • Przygotowywanie ofert produkcyjnych dla działu CNC
 • Obsługa procesu zamówień (kompletowanie wymaganych do realizacji zamówień informacji oraz dokumentów; walidacja zamówień w systemie CRM; przesyłanie zamówień w imieniu członków zespołu do systemu ERP)
 • Opracowywanie dokumentów oraz procedur wewnętrznych
 • Monitorowanie bieżących zaległości klientów, windykacja telefoniczna dłużników, kompletowanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji do windykowania należności, współpraca z firmami windykacyjnymi
 • Przygotowanie zestawienia należności dla Zarządu
 • Wsparcie w organizacji i przeprowadzaniu wewnętrznych konkursów firmowych
 • Obsługa systemu ankietowego do badania satysfakcji klienta (kontakt telefoniczny, analiza przesłanych odpowiedzi, przygotowywanie raportu końcowego dla przełożonego)

Specjalista/ Specjalistka ds. rekrutacji | Kraków

Oddział KRAKÓW

 • Prowadzenie procesów rekrutacyjnych głównie na stanowiska sprzedażowe oraz techniczne
 • Wyszukiwanie oraz selekcja kandydatów, w tym również poszukiwania direct search
 • Tworzenie oraz administrowanie ogłoszeniami rekrutacyjnymi
 • Prowadzenie rozmów rekrutacyjnych z kandydatami
 • Dbanie o pozytywny wizerunek firmy wśród potencjalnych kandydatów do pracy
 • Uczestniczenie w procesie onboardingu nowych pracowników
 • Udział w wewnętrznych projektach HR
 • Tworzenie raportów, zestawień i prezentacji

Monter/ Elektromonter | Dąbrówki k. Łańcuta

Oddział DĄBRÓWKI K. ŁAŃCUTA

 • Montaż konstrukcji mechanicznej stanowisk zrobotyzowanych oraz maszyn,
 • Montaż podzespołów pneumatycznych, hydraulicznych oraz elektrycznych,
 • Prefabrykacja szaf sterowniczych,
 • Przygotowywanie wiązek kablowych,
 • Układanie kabli i przewodów na podstawie dokumentacji,
 • Samodzielne wykonywanie prac ślusarskich,
 • Wyjazdy montażowe do siedziby klienta,
 • Współpraca z zespołem projektowym (konstruktorzy, automatycy).

Konstruktor/Inżynier mechanik | Dąbrówki k. Łańcuta

Oddział DĄBRÓWKI K. ŁAŃCUTA

 • Udział w tworzeniu koncepcji mechanicznej stanowisk zrobotyzowanych i maszyn,
 • Przygotowywanie layoutu stanowisk zrobotyzowanych,
 • Projektowanie maszyn i urządzeń zgodnie z obowiązującymi normami i dyrektywami,
 • Tworzenie dokumentacji technicznej,
 • Przygotowywanie specyfikacji technicznych do zapytań ofertowych do dostawców,
 • Współpraca z zespołem projektowym (automatycy, monterzy),
 • Kontakty z podwykonawcami,
 • Udział w przeprowadzaniu testów opracowywanych rozwiązań technicznych,
 • Wyjazdy służbowe do siedziby klienta.

formularz kontaktowy

  Administratorem danych osobowych przesłanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest SOLIDEXPERT Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji, a w przypadku, gdy wyrazisz dodatkową zgodę – także dla celów przyszłych rekrutacji. Zakres danych wskazanych w Kodeksie pracy (m.in. imię, nazwisko, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne, ich podanie nie jest konieczne i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, po jego zakończeniu dane zostaną zarchiwizowane przez okres 5 lat dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji. Jeśli wyrazisz dodatkową zgodę na przyszłe rekrutacje, to Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres 5 lat od momentu udzielenia zgody lub do czasu jej cofnięcia - po tym okresie dane zostaną zarchiwizowane dla celów związanych z roszczeniami, a następnie usunięte.
  W każdym momencie możesz cofnąć udzielone zgody, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. Posiadasz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Aby cofnąć zgody lub zrealizować swoje uprawnienia, wyślij do nas e-mail na adres: praca@solidexpert.com.
  Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na mocy prawa oraz podmiotom, które świadczą usługi na naszą rzecz i działają na nasze polecenie, m.in. dostawcom usług IT jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.