CATIA - Rozwiązanie wspierające proces projektowania 3D CAD - Oficjalny Dystrybutor

3DEXPERIENCE CATIA

Rozwiązanie wspierające proces projektowania 3D CAD

Korzystaj z CATIA 3DEXPERIENCE by zapewnić doskonałość projektów w każdej dziedzinie inżynierii

SOLIDEXPERT - Oficjalny Dystrybutor CATIA

CATIA 3DEXPERIENCE to rozwiązanie obsługiwane przez Platformę 3DEXPERIENCE firmy Dassault Systèmes, które jest wiodącym rozwiązaniem 3D CAD w zakresie projektowania produktów. Aplikacje dostępne w ramach CATIA 3DEXPERIENCE dostarczają szereg kompleksowych rozwiązań przeznaczonych do projektowania produktów dla wielu dziedzin inżynierii.

Zastosowanie innowacyjnych narzędzi, działających w architekturze chmurowej pozwala zrewolucjonizować sposób w jaki organizacje tworzą, rozwijają i wdrażają nowe produkty. CATIA 3DEXPERIENCE zapewnia przewagę konkurencyjną dzięki innowacyjnemu podejściu do projektowania!

CATIA wspiera Cię w procesie projektowania
Twoich produktów w wielu dziedzinach

Rozwiązanie w chmurze przyspiesza proces projektowania oraz dostarcza narzędzi wspierających wiele branż przemysłu

Wzornictwo

Infrastruktura

Systemy inżynierskie

CATIA 3DEXPERIENCE w Inżynierii

Skorzystaj z SIMULIA, aby sprawdzić właściwości swoich projektów pod kątem rzeczywistych scenariuszy podczas procesu projektowania

Produkty stają się coraz bardziej złożone, zaś cele wydajnościowe oraz jakościowe stają się coraz bardziej ambitne. CATIA 3DEXPERIENCE odpowiada na to wyzwanie umożliwiając szybki rozwój wysokiej jakości produktów mechanicznych.

Inżynierowie mechanicy wyposażeni w narzędzia CATIA 3D Modeling mogą uzyskać wgląd w kluczowe parametry jakości i wydajności już na wczesnym etapie rozwoju produktu. Cyfrowe prototypowanie w połączeniu z analizami i symulacjami umożliwia zespołom tworzenie i badanie produktów w wirtualnym środowisku pracy.

CATIA 3DEXPERIENCE zapewnia platformę, która umożliwia inżynierom tworzenie dowolnego typu produkty 3D dla szerokiego zakresu procesów inżynieryjnych.

Aplikacje dostępne w CATIA 3DEXPERIENC wspierające projektowanie inżynierskie:

Drafting
2D Layout for 3D Design
Part Design
Assembly Design
Generative Wireframe & Surface
Sheet Metal Design
Weld Design
Bend Part Design
Natural Shape
Natural Assembly
Smart Mechanical Components
Functional Part Design
Mechanical Systems Design
3D Annotation Experience
Material Definition
Component Family Definition
3D Templates Capture
Product Structure
3D Printing
Converter for IGES
Converter for STEP
Design IP Classification
Engineering IP Control
Quality Rules Capture
Design Review
Product Finder
Data Setup
System Finder
Simulation Finder
Interference Finder
Interference Check
Manufacturing Finder
Bookmark Editor
Change Action
Exchange Management
Collaborative Lifecycle
Collaborative IP Management

Drafting

Tworzenie dokumentacji płaskiej 2D

Zaawansowana aplikacja Drafting zapewnia możliwość tworzenia dokumentacji 2D z modeli 3D. Tworzenie rysunków technicznych z wykorzystaniem dostępnych opcji jest niezwykle proste.

2D Layout for 3D Design

Przyspieszone projektowanie koncepcyjne

Aplikacja 2D Layout for 3D Design służy do projektowania modeli 3D z geometrii koncepcyjnej 2D. Narzędzie posiada układ z pełnymi możliwościami kreślarskimi.

Part Design

Projektowanie części

Part Design to aplikacja do projektowania części 3D posiadająca szereg narzędzi, za pomocą których użytkownik projektuje parametryczny model 3D.

Assembly Design

Projektowanie złożeń

Assembly Design służy do tworzenia złożeń maszyn i urządzeń, które powstają z połączenia ze sobą poszczególnych komponentów (części). Dostępne dla tego narzędzia funkcjonalności pozwalają bardzo precyzyjnie złożyć gotowy produkt z wielu elementów.

Generative Wireframe & Surface

Tworzenie modeli szkieletowych oraz powierzchniowych

Generative Wireframe & Surface to aplikacja posiadająca bogatą bazę narzędzi służących do tworzenia modeli szkieletowych oraz obiektów powierzchniowych.

Sheet Metal Design

Projektowanie produktów z arkuszy blach

Aplikacja Sheet Metal Design pozwala na projektowanie elementów wykonywanych z arkuszy blach. Narzędzie wyposażone jest w szereg narzędzi niezbędnych do tworzenia operacji na arkuszach blach.   

Weld Design

Projektowanie połączeń spawanych

Aplikacja Weld Design zapewnia możliwość precyzyjnego definiowania połączeń spawanych z uwzględnieniem rodzaju i parametrów spoiny.

Bend Part Design

Modelowanie części z blachy

Bend Part Design oferuje prosty i intuicyjny interfejs, który umożliwia tworzenie części z blachy w 3D od podstaw lub na podstawie istniejącej geometrii.

Natural Shape

Projektowanie naturalnych kształtów

Natural Shape to aplikacja, która posiada narzędzia do modelowania naturalnych kształtów.

Natural Assembly

Projektowanie części

Natural Assembly to aplikacja pozwalająca komponować nowe projekty wyszukując i ponownie wykorzystując istniejące modele lub gotowe produkty. Stawia produkt 3D w centrum projektu i przeprowadza „burzę mózgów” między projektantami a specjalistami z poza działu CAD. Wykorzystuje inteligencję zbiorową.

Smart Mechanical Components

Inteligentne projektowanie i zarządzanie komponentami

Smart Mechanical Components dostarcza rozbudowane narzędzie służące do pracy z komponentami standardowymi. Inteligentne komponenty mechaniczne ułatwiają konstruktorowi wstawianie i dostosowywanie części do projektów.

Functional Part Design

Funkcjonalne projektowanie części

Aplikacja Functional Part Design oferuje nowe podejście do tworzenia cyfrowych modeli 3D, zwane „modelowaniem funkcjonalnym”. Umożliwia projektantom produktów skupienie się na celach funkcjonalnych i ograniczeniach projektowych ich produktów.

Mechanical Systems Design

Projektowanie układów mechanicznych

Mechanical Systems Design to rozwiązanie, które pozwala tworzyć i konfigurować mechanizmy do wykonywania symulacji ruchu. Łącząc kinematykę i dynamikę, Mechanical Systems Design uwzględnia nie tylko ruch, ale także podstawowe siły, aby zapewnić realistyczne symulacje ruchu.

3D Annotation Experience

Przeglądanie adnotacji 3D

3D Annotation Experience umożliwia przeglądanie wymiarów, tolerancji i adnotacji 3D poprzez zastosowanie różnych filtrów.

Material Definition

Tworzenie materiałów dostosowanych

Aplikacja Material Definition pozwala na tworzenie  dostosowanego materiału. Użytkownik ma możliwość dokładnego zdefiniowania parametrów materiału z uwzględnieniem wyglądu.

Component Family Definition

Bezpieczne udostępnianie danych projektowych

Component Family Definition to narzędzie do generowania i zrządzania zbiorem fizycznych części lub odniesień. Posiada możliwość zmiany parametrów dla każdej części z wykorzystaniem tabel wartości. Aplikacja pozwala na szybkie zapoznanie się ze zbiorem elementów użytych na potrzeby danego projektu.

3D Templates Capture

Tworzenie szablonów

3D Template Capture to aplikacja umożliwiająca interaktywne tworzenie inteligentnych szablonów czyli hermetyzację specyfikacji operacji, części i złożeń na dowolnym poziomie złożoności, przechwytywanie zdefiniowanej interaktywnie metodologii projektowania, a także ponowne wykorzystanie w całym rozszerzonym przedsiębiorstwie. Szablony można wyodrębniać z istniejących operacji, projektów części i zespołów lub tworzyć je specjalnie. Mogą zawierać nie tylko geometrię, ale także wszelkie powiązane parametry lub relacje, w tym wbudowaną inteligencję reguł, tabel i kontroli projektowych zapewniając możliwość hermetyzacji specyfikacji zaawansowanych funkcji adaptacyjnych.

Product Structure

Struktura plików produktu

Product Structure to rozbudowane narzędzie pozwalające przeglądać strukturę plików, produktów czy projektów.

3D Printing

Struktura plików produktu

3D Printing dostarcza zestaw narzędzi pozwalających na weryfikację produktu pod kątem wydruku 3D.

Converter for IGES

Konwerter dla plików IGES

Converter for IGES sprawia, że ​​CATIA 3DEXPERIENCE jest systemem otwartym, zdolnym do współdziałania z danymi we wszystkich najczęściej używanych standardach formatów danych w branży CAD/CAM/CAE.

Converter for STEP

Obsługa plików STEP AP203 oraz STEP AP2014

Converter for STEP to konwerter obsługujący geometrię i strukturę złożeń, a także topologię (powłoki, bryły) plików STEP podczas importu i eksportu. Pozwala odczytywać pliki STEP, edytować ich zawartość i zapisywać bezpośrednio jako rozszerzenie STEP.

Design IP Classification

Klasyfikacja standardowych komponentów

Design IP Classification umożliwia klasyfikację standardowych elementów według słów kluczowych, które można tworzyć i modyfikować w razie potrzeby. Oprócz tworzenia, można również modyfikować i przeglądać katalogi. Możliwe jest również tworzenie rewizji poszczególnych elementów w kontekście projektu. 

Engineering IP Control

Kontrola własności intelektualnej

Engineering IP Control pomaga zarządzać własnością intelektualną i chronić ją zapewniając mechanizm filtrowania zintegrowany z procesami wymiany danych.

Quality Rules Capture

Tworzenie standardów jakości

Quality Rules Capture to aplikacja, która umożliwia tworzenie i udostępnianie wiedzy korporacyjnej przechowywanej w zestawach reguł i wykorzystywanie jej w całej firmie w celu zapewnienia zgodności projektu z ustalonymi standardami. Umożliwia także tworzenie reguł biznesowych na podstawie identyfikatorów otwarcia.

Design Review

Recenzent projektu

Design Review oferuje prosty i intuicyjny interfejs do tworzenia, modyfikowania i oznaczania recenzji w jednym środowisku współpracy.

Korzystając z aplikacji Design Review możesz:

  • tworzyć recenzje 2D i 3D,
  • tworzyć slajdy, wymiary i przekroje,
  • wprowadzać znacznik obrazu, tekstu i etykiety,
  • porównywać obiekty i rysunki.

Product Finder

Wyszukiwarka produktów

Product Finder umożliwia nawigację po strukturach obiektów, filtrowanie zawartości i otwieranie części w kontekście złożenia.

Data Setup

Konfiguracja danych

Data Setup służy do powiązania zasobów z aplikacjami, dostosowując w ten sposób zachowanie aplikacji do określonych potrzeb lub kontekstu użytkowania.

System Finder

Wyszukiwarka systemu

System Finder pomaga wyświetlić i zbadać strukturę produktu.

Interference Finder

Wyszukiwarka konfliktów w modelach bryłowych

Interference Finder to aplikacja pozwalająca na wykrywanie kolizji nawet w zaawansowanych złożeniach. Aplikacja pozwala wychwycić błędy związane z projektowanym produktem na wczesnym etapie projektu.

Simulation Finder

Wyszukiwarka symulacji

Simulation Finder pomaga uzyskać dostęp do symulacji oraz danych i procesów zawartych w symulacjach aby zarządzać nimi.

Interference Check

Badanie przenikania/kolizji

Interference Check umożliwia badanie przenikania/kolizji pomiędzy elementami złożenia.

Manufacturing Finder

Wyszukiwarka wytworzonych przedmiotów

Manufacturing Finder zapewnia zestaw narzędzi służących do budowania sesji roboczej PPR. Zawiera narzędzia do nawigacji i otwierania produktu, wytworzonego przedmiotu, systemu i zawartości zasobów.

Bookmark Editor

Porządkowanie i klasyfikowanie danych

Bookmark Editor jest potężną aplikacją służącą do porządkowania i klasyfikowania danych. Za jego pomocą można tworzyć hierarchiczną strukturę folderów, aby uporządkować dane z bazy oraz oznaczyć swoje dane jako ulubione. Narzędzie to zapewnia również kontrolę dostępu dla użytkowników.

Change Action

Wykonywanie modyfikacji

Change Action jest aplikacją wykonawczą, używaną przez użytkowników technicznych tj. projektanci czy inżynierowie produktu. Wykorzystywana jest do wykonywania wymaganych modyfikacji, zapewniając jednocześnie pełną identyfikowalność tych zmian.

Exchange Management

Import i eksport plików w różnych formatach

Exchange Management pomaga importować i eksportować zawartość do i z Platformy 3DEXPERIENCE w różnych formatach. Możesz także zarządzać prawami własności do obiektów, aby określić, kto może edytować obiekty i naprawiać konflikty występujące w modelach.

Collaborative Lifecycle

Zarządzanie cyklem życia produktu

Collaborative Lifecycle ta aplikacja umożliwiająca zarządzanie cyklem życia produktu od momentu powstania koncepcji do gotowego produktu, uwzględniając w tym gałęzie, wersje i duplikaty projektu. Za pomocą aplikacji można także kontrolować, kto może otrzymać dostęp do pliku na różnych etapach jego powstawania.

Collaborative IP Management

Bezpieczne udostępnianie danych projektowych

Collaborative IP Management to aplikacja pozwalająca na zarządzanie cyklem życia produktów, a także zarządzanie współpracą zespołową. Umożliwia zarządzanie równoczesnym dostępem do treści przez wielu użytkowników.

Projektowanie w chmurze z 3DEXPERIENCE CATIA

Odtwórz wideo

Poznaj pozostałe elementy Platformy 3DEXPERIENCE®

SOLIDEXPERT - Oficjalny Dystrybutor CATIA

Masz pytania, chcesz przetestować platformę lub otrzymać ofertę?

Skontaktuj się z nami!

Administratorem danych osobowych jest SOLIDEXPERT Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie. Twoje dane osobowe wykorzystamy w celu oddzwonienia lub odpisania, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Dane będziemy przetwarzać zgodnie z Polityką prywatności. Zaznacz poniższą zgodę*, jeśli chcesz otrzymywać od nas promocje, newsletter. Twoje dane będziemy wtedy przetwarzać także w celach marketingowych. Zgodę możesz wycofać w dowolnej chwili pisząc na adres biuro@solidexpert.com

+48 12 626 06 00

office@solidexpert.com

www.solidexpert.com